Covid-19 a jeho dosah na stavebný priemysel

Obdobie, ktoré momentálne prežívame, je veľmi zvláštne. Pred niekoľkými mesiacmi sa medzi nami objavil nezvaný hosť, ktorého príchodom sa väčšine ľudí obrátil život naruby. Zmenili sa naše plány i priority. Spoločnosť vníma príchod a pôsobenie covidu-19 rôzne – jedni ho ignorujú, druhí popierajú, väčšina však má pred ním rešpekt. Strach a panika, ktoré mnohí z nás zo začiatku veľmi intenzívne prežívali, sa našťastie už takmer pominuli a s pandémiou sme sa akosi naučili žiť.

Dosah na stavebníctvo

Vláda Slovenskej republiky pristúpila k pomerne veľkým obmedzeniam vo verejnom živote, čo sa prejavilo aj v stavebníctve. Cieľom týchto obmedzení bola snaha čo najviac zamedziť šíreniu vírusu. Dosah opatrení sa prejavil v niekoľkých oblastiach:

  1. Zníženie príjmov u časti obyvateľstva a obmedzenie kúpyschopnosti,
  2. Obava z budúcnosti u zamestnávateľov a mierne znížený záujem o zamestnávanie,
  3. Hrozba vyššej nezamestnanosti,
  4. Opatrnosť pri výdavkoch a investíciách.

V súvislosti s prijímaním prísnych opatrení by sa očakával aj pokles stavebnej výroby. Stavebníctvo je však odbor, ktorý na výkyvy v hospodárstve reaguje vždy s niekoľkomesačným oneskorením – odborníci hovoria až o roku, roku a pol –, preto je otázne, kedy sa pokles prejaví naplno. Pritom náznaky stagnácie v stavebníctve sa prejavovali už pred nástupom covidu-19, čo vyplýva aj z vyhlásenia prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavla Kováčika pre TASR z mája tohto roka: „Kombinácia prepadu inžinierskeho stavebníctva v roku 2019 a nejasnej perspektívy na stavebnom trhu zapríčinila, že stavebné spoločnosti v segmente inžinierskeho stavebníctva začali ešte pred príchodom pandémie aktivovať krízové scenáre smerujúce aj k znižovaniu kapacít na Slovensku.“

Stavebníctvo je však segment mimoriadne previazaný s ďalšími priemyselnými odvetviami. Jeho dobrá kondícia má vplyv na viacero súvisiacich oblastí vrátane zamestnanosti. Preto je aj v záujme štátu, aby uskutočnil podporné opatrenia vedúce k stabilizácii situácie v tomto rezorte. Veď z každých 10 miliónov eur vložených do stavebných investícií sú na základe vyjadrenia Pavla Kováčika daňové a ostatné prínosy do verejného rozpočtu v rozmedzí od šiestich do ôsmich miliónov eur, čo je viac ako polovica investície.

Pandémia spojená s vírusom covid-19 sa na poklese stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve zatiaľ veľmi nepodpísala, naopak, ide dopredu ako rozbehnutý vlak. Či ide o dôsledok dobre vyváženého stroja, alebo už len o zotrvačnosť, to ukáže najbližšie obdobie. Prvé mesiace pandémie potvrdili šikovnosť realizačných firiem, ako aj dodávateľov stavebného materiálu, ktorí sa veľmi rýchlo adaptovali na novovzniknutú situáciu a preklenuli aj počiatočné problémy so zásobovaním stavieb, s dodržiavaním hygienických opatrení a pod. Prudký nárast bol zaznamenaný v oblasti udržiavacích prác okolo bytov a domov, keď čas pandemických práceneschopností, OČR alebo home officeov využili ľudia na zveľaďovanie bytov, domov, rekreačných objektov i záhrad. Zabrzdiť tento stav môže napríklad prepad ekonomiky, zvýšená nezamestnanosť alebo znížená kúpyschopnosť obyvateľstva.

Dosah pandémie na realitný trh

Zdalo by sa, že v období neistoty pôjde dole cena nehnuteľností, ako aj cena nájmov. Štatistiky však ukazujú presný opak. Ceny nehnuteľností rastú, k čomu prispieva aj pretrvávajúca, pomerne obmedzená ponuka v tomto segmente a priaznivé podmienky na úverovanie výstavby i kúpy nehnuteľností. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka teda zaznamenávame nárast cien nehnuteľností vo väčších mestách Slovenska až o 25 %. Nárast záujmu je viditeľný aj na dopyte po rekreačných objektoch. Naopak, nedostavil sa očakávaný pokles cenových ponúk na byty v prenájme.

Aj keď v prvých mesiacoch pandémie vtrhlo na trh s prenájmami pomerne veľké množstvo bytov používaných v systéme krátkodobých dovolenkových prenájmov (AirBnb), cenovú ponuku prenajímaných bytov to neznížilo. Trh s prenajímanými bytmi tieto nehnuteľnosti veľmi rýchlo absorboval. Zvýšený záujem o prenájmy bol a je zrejme ovplyvnený aj prácou mnohých zamestnancov z prostredia domácností a tým aj vyššími nárokmi na priestory.

Záver

Pandémia spojená s vírusom covid-19 nás zastihla úplne nepripravených a zrejme nikto neočakával, že by sa niečo takéto mohlo stať. Opatrenia, ktoré prijíma vláda, nie sú vždy populárne, no je nevyhnutné, aby sme im prispôsobili svoje každodenné zvyklosti. Musíme si zachovať chladnú hlavu, poučiť sa a prispôsobiť svoj život tak, aby škody vznikajúce v dôsledku všetkých opatrení boli čo najmenšie a aby sme po tomto zvláštnom období boli pripravení žiť svoje životy plnohodnotne ďalej.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Tak ako z každej udalosti, aj z pandémie covidu-19 by si mal človek vziať poučenie.
  • Opatrenia, ktoré prijímajú vlády na ochranu života a zdravia svojich občanov, sú sprevádzané nepriaznivými ekonomickými dôsledkami, ktoré sa prejavujú v každej oblasti života.
  • Všetko zlé je na niečo dobré; obdobie koronavírusu je pre nás v mnohom aj poučením.
  • Každé zlé obdobie sa raz skončí, treba sa preto optimisticky pozerať do budúcnosti.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.