Správna montáž strešných okien ako predpoklad dobre fungujúcej strechy

Strešné okná sa dnes pýšia už veľmi premyslenou konštrukciou, ktorá zabraňuje neželaným tepelným stratám a zatekaniu. K dispozícii je široká doplnková výbava okien slúžiaca predovšetkým na tienenie podkrovných priestorov a ich ochranu pred neželanými pohľadmi. Inteligentné riešenia posledných rokov umožňujú diaľkové ovládanie okien a ich príslušenstva, pohony na elektrickú ale aj solárnu energiu, ale aj automatické zatvorenie okna pri prvých kvapkách dažďa, alebo otvorenie okna pri prekročení stanovených hodnôt obsahu CO2 v obytnom priestore.

Správna montáž strešných okien – predpoklad k úspechu

Aby strešné okná dokonale dopĺňali strešný plášť, musia byť do neho namontované za dodržania určitých pravidiel, ktoré stanovuje výrobca a sú vytvorené v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti striech a strešných plášťov. Jednotliví výrobcovia preto ponúkajú kompletný sortiment doplnkov na správnu montáž strešných okien a majú riešenia pre každú strešnú krytinu.

Pre správnu montáž strešného okna potrebujete okrem samotného rámu okna s presklením, ktoré sa vyrábajú v mnohých prevedeniach s rôznymi technickými parametrami, aj manžety súžiace na parotesné napojenie okna na fóliu parozábrany a na fóliu poistnej hydroizolácie a zatepľovací rámik, ktorý rám strešného okna tepelne odizoluje od okolitého prostredia a zamedzí tak tvorbe tepelných mostov v jeho okolí.

Na prekrytie nosného rámu strešného okna s jeho citlivými mechanizmami a napojenie okna na strešnú krytinu slúži okenné lemovanie, ktoré sa vyrába v mnohých vyhotoveniach a záujemca si ho vyberá na základe použitej strešnej krytiny. Len v celkom ojedinelých prípadoch si klampiar vyrába lemovanie strešného okna sám. Obvykle je to vtedy, ak sa okno osádza do drážkovanej (falcovanej) krytiny. Ak máte v pláne osádzať do vašej strechy skupinu strešných okien pozostávajúcu z viacerých okien vedľa seba a nad sebou, lemovania sa dajú vhodným spôsobom nakombinovať tak, že nimi olemujete aj takéto riešenie sústavy okien.

Stručný postup montáže strešného okna

Montáž strešného okna sa vždy začína vytvorením vhodného miesta na strešnej rovine odložením krytiny a vyrezaním strešných lát. Najlepšie je, ak sa okno vmestí medzi dve krokvy, v opačnom prípade je nutné za použitia tesárskej výmeny upraviť konštrukciu krovu. Medzi oknom a krokvami musí ostať medzera s minimálnou šírkou 25 až 30 mm. Ak sa okno montuje do existujúcej strechy, potrebné bude vyrezať otvory vo všetkých vrstvách strešného plášťa, teda aj vo fóliách, tepelnej izolácii, ale aj na obložení strechy zo strany interiéru.

Okno sa následne vybalí, položí na čistú a rovnú plochu a vysadí sa krídlo so zasklením. Rám je potrebné spolu so zatepľovacím rámikom umiestniť na určené miesto a jeho polohu vymedziť montážnymi uholníkmi, ktoré sa montujú na vyznačených miestach v rohoch okna, prípadne v strede jeho dlhšej strany. Po nasadení okenného krídla sa skontroluje, prípadne nastaví jeho poloha. Správna poloha okna a krídla v ňom, má vplyv na správne otváranie a zatváranie okna. Veľmi dôležité je nastavenie rovnomerného priebehu škár medzi ostením a krídlom okna. Po tomto úkone sa krídlo z okna vyberie a rám okna sa definitívne upevní. Po vložení okenného krídla sa opakovane skontroluje jeho poloha a dotiahnu sa všetky skrutky.

Po namontovaní samotného okna je potrebné ho napojiť na strešný plášť. Preto sa na rám okna upevní hydroizolačný golier. Veľkú pozornosť treba venovať hlavne oblastiam v rohoch okna. Okraje goliera sa sponkovačkou upevnia na latovanie a zlepia s poistnou hydroizoláciou strechy. Nad oknom sa namontuje drenážny žliabok zabezpečujúci odtekanie vody z poistnej hydroizolácie do žliabku popri jednej strane strešného okna. V oblasti pod oknom musí byť hydroizolačný golier vyvedený tak, aby voda z neho mohla odtekať na poistnú hydroizoláciu strechy.

Vodotesné napojenie strešného okna na krytinu zabezpečuje plechové lemovanie okna. S jeho montážou sa začína na odkvapovej hrane okna. V niektorých prípadoch bude potrebné upraviť aj krytinu. Spodný diel lemovania s manžetou sa nasunie na spodnú časť rámu okna. Práce pokračujú nasadením bočných častí lemu. Jeho voľné časti sa upevňujú príponkami a skrutkami. Po nalepení tesnení sa nacvaknú lemy pohyblivých častí a montáž sa ukončí nasadením hornej časti lemovania. Práce na montáži okna sa ukončia prirezaním a upevnením krytiny, ktorá má byť po bokoch ukončená pri stojatej vodnej drážke lemovania. Ochrana pred nafúkaním nečistôt pod krytinu je zabezpečená integrovaným penovým tesnením.

Pre správne fungovanie strešného plášťa a strešného okna je potrebné ešte zo strany interiéru napojiť parotesnú fóliu prostredníctvom príslušného goliera a pomocou lepiacich pások na okno.

Nakoniec ostávajú práce v interiéri a teda vytvorenie napojenia na ostenie. K dispozícii sú aj prefabrikované ostenia na jednoduché a vzduchotesné dokončenie zvnútra, ktoré obsahujú aj parotesnú fóliu a ich montáž a napojenie na interiér sú pomerne jednoduché, pričom rešpektujú využívajú prúdenie vzduchu v okolí okna na jeho osušovanie od prípadnej vlhkosti.

Dobré rady na záver:

Pri montáži strešných okien je dôležité postupovať vždy podľa montážneho návodu a správne napojiť všetky časti konštrukcie, teda nielen lemovanie na krytinu, ale aj hydroizolačnú fóliu, tepelnú izoláciu okolo okna a v neposlednom rade aj parotesnú fóliu. Len tak možno dosiahnuť dokonalý výsledok a strešné okná budú majiteľom slúžiť k ich spokojnosti.

Aj keď sa popísaný postup montáže javí ako pomerne jednoduchý, nepreceňujte svoje sily a montáž tak dôležitej súčasti strechy zverte do rúk profesionálom.

Pri montáži strešných okien je dôležité postupovať vždy podľa montážneho návodu a správne napojiť všetky časti konštrukcie, teda nielen lemovanie na krytinu, ale aj hydroizolačnú fóliu, tepelnú izoláciu okolo okna a v neposlednom rade aj parotesnú fóliu. Len tak možno dosiahnuť dokonalý výsledok a strešné okná budú majiteľom slúžiť k ich spokojnosti.

Aj keď sa popísaný postup montáže javí ako pomerne jednoduchý, nepreceňujte svoje sily a montáž tak dôležitej súčasti strechy zverte do rúk profesionálom.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Strešné okná sú súčasťou strešného plášťa, preto ich do neho treba zabudovávať s príslušnou pozornosťou.
  • Každý výrobca dodáva k svojim oknám kompletný sortiment doplnkov, s ktorými je možná montáž do každého typu strešnej konštrukcie.
  • Montáž strešných okien zverte vždy do rúk odborníkov.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.