Budúcnosť ekologických tepelných izolácií

Téma ochrany životného prostredia sa stáva čoraz naliehavejšou. Aj najväčší skeptici začínajú chápať, že treba robiť kroky vedúce k udržaniu súčasného stavu životného prostredia. V záujme znižovania spotreby energií sa stavby zahaľujú do hrubých vrstiev tepelných izolácií. Stavby sa tak zaizolujú a na udržanie tepelného komfortu v nich si vyžadujú pomerne málo energie. Na ekológiu tepelných izolácií sa však treba pozerať zo širšieho uhla pohľadu. K znižovaniu uhlíkovej stopy prispeje ich ekologická výroba, ale aj ekologická likvidácia a recyklácia po ukončení ich životnosti. 

Trh so stavebnými materiálmi ponúka pomerne širokú paletu izolačných materiálov slúžiacich na zatepľovanie obalu budov: od najpoužívanejšieho extrudovaného a expandovaného polystyrénu cez minerálne vlny z kamenných alebo sklených vláken, PIR izolácie až po izolácie rastlinného a živočíšneho pôvodu, od dreva a celulózy, korku, slamy, konopy a pod. až po živočíšne a textilné vlákna – ovčia vlna, recyklovaná bavlna atď.   

Každý investor sa môže slobodne rozhodnúť pre skupinu izolantov, ktorú bude na svojej stavbe preferovať. Návrh konkrétnych izolačných materiálov a ich hrúbok, ako aj návrh riešenia detailov okolo prestupových kusov by za každých okolností mal urobiť skúsený projektant. Niečo ako „obvyklá“ hrúbka tepelnej izolácie totiž neexistuje. Každá stavba je iná a vyžaduje si preto individuálny prístup k návrhu zateplenia po materiálovej aj objemovej stránke. Potešiteľné však je, že izolačný obal je možné navrhnúť na každú budovu. 

Pri posudzovaní tepelných izolácií z hľadiska ekológie množstvo záujemcov akosi automaticky siaha po izoláciách z obnoviteľných zdrojov, ako sú napríklad drevovláknité izolácie. Dovoľujeme si upozorniť, že obnoviteľné neznamená automaticky aj ekologické. V niektorých prípadoch je totiž ekologická bilancia podobných materiálov priam hrozivá. Hlavne vtedy, ak sa drevná surovina ťaží na obrovských plochách, kde rástla za použitia množstva pesticídov a pri spracovaní sa použilo veľmi veľké množstvo energie. Navyše do niektorých druhov izolácií sa môžu pridávať chemické prísady alebo suroviny z neobnoviteľných zdrojov. 

Veľmi zaujímavé je porovnanie primárnej spotreby energie potrebnej na vyrobenie jedného štvorcového metra tepelnej izolácie:  

PIR doska 363 megajoulov (~ 8,5 l vykurovacieho oleja) 

Minerálna vlna  712 megajoulov (~ 16,7 l vykurovacieho oleja) 

Doska z drevitých vláken 1 695 megajoulov (~ 39,7 l vykurovacieho oleja) 

Zdroj: Institut Bauen und Umwelt e. V. (Inštitút pre stavebníctvo a životné prostredie) (IBU) 

Aj preto sa odborníci na celom svete snažia vyvíjať nové alebo inovované tepelnoizolačné materiály s vylepšenými vlastnosťami. Napríklad v prípade PIR izolácií sú schopní z rovnakého množstva ropy vyrobiť materiály s výrazne lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Podobný prístup vidno aj u producentov izolácií z penového polystyrénu. 

Z hľadiska ekológie je veľmi dôležitým faktorom aj miesto produkcie vstupných materiálov alebo samotných izolantov. Ak sa má drevená surovina produkovať v Južnej Amerike a dopravovať tisícky kilometrov, nie je možné hovoriť o ekologickom materiáli. Na Slovensku aj napriek tomu, že sme pomerne významným producentom drevenej suroviny, sa takéto izolácie nevyrábajú a dovážajú sa zo zahraničia! Podobne je to napríklad aj pri pomerne obľúbenom korku, ktorý sa dá na stavbách použiť veľmi univerzálne. Navyše pri jeho spracovaní do izolačných dosiek nie sú potrebné žiadne lepidlá (ako spojivo funguje živica suberín, čo je v korku obsiahnutá voskovitá látka) a aj teplo potrebné pri jeho spracovaní sa získava spaľovaním odpadov z výroby. Žiaľ, korkové duby rastú najbližšie kdesi v Portugalsku a preprava produktov opäť zaťažuje planétu emisiami. Pokiaľ teda budeme chcieť, aby sa v stavebníctve využívalo viac prírodných tepelných izolácií, budeme musieť podniknúť kroky na to, aby sa surovina pre ne pestovala a aj spracovávala v našich podmienkach. Ako veľmi dobrá rastlina, ktorá by mohla spĺňať tieto požiadavky, sa preto javí konopa siata. 

Prehľad tepelných izolantov rastlinného a živočíšneho pôvodu

Izolácie z drevených vlákien

Drevené vlákna majú široké použitie. Je možné dodávať ich ako voľné drevené vlákna určené na fúkané izolácie alebo sa upravujú a lisujú do mäkkých alebo tvrdých izolačných dosiek. Izolovať nimi je možné stropné dosky, priestor medzi krokvami aj nad nimi. Niektoré dosky na nadkrokvovú izoláciu si nevyžadujú použitie poistnej hydroizolácie, čím prispievajú k úsporám financií. V stavebníctve majú veľmi široké použitie. Žiaľ, na Slovensku sa nevyrábajú. 

Výhody:  

 • nízka tepelná vodivosť  
 • vysoko difúzne otvorená izolácia 
 • výborná ochrana proti prehrievaniu počas letného obdobia 
 • vysoká pevnosť materiálu – nesadá 
 • šetrné voči pokožke pri montáži 
 • vytvárajú zdravú mikroklímu v interiéri 
 • veľmi dobré akustické vlastnosti

Korkové izolácie

Korok sa využíva v stavebníctve vo forme korkovej drviny alebo lisovaný do konštrukčných a izolačných dosiek. Materiál sa získava z kôry korkového duba, ktorý má schopnosť regenerácie. V mieste produkcie ide o mimoriadne ekologický materiál, ktorý v sebe združuje vysokú pružnosť, ľahkosť, stlačiteľnosť, nenasiakavosť, antistatickosť, nízku tepelnú vodivosť a aj odolnosť voči plesniam a chemikáliám. Nenapáda ho drevokazný hmyz ani hlodavce. Po stlačení sa korok dokáže vrátiť takmer do pôvodného stavu, odoláva striedaniu teplôt  a už na pohľad je to teplý a veľmi príjemný materiál. Ide o perspektívny materiál, jeho produkcia je však pomerne obmedzená a podlieha výkyvom. Využitie na Slovensku, aj vzhľadom na vzdialenosť produkcie, sa z ekologického hľadiska nejaví ako veľmi perspektívna. 

Výhody: 

 • nízka tepelná vodivosť  
 • paropriepustnosť 
 • výborná ochrana proti prehrievaniu počas letného obdobia 
 • vytvára zdravú mikroklímu v interiéri 
 • veľmi dobré akustické vlastnosti 
 • odolnosť aj proti extrémnym poveternostným podmienkam 
 • rozmerová stálosť 
 • odolnosť voči chemickým látkam, plesniam i škodcom 
 • dlhá životnosť

Slamené izolácie

Slama je tiež vynikajúcim prírodným tepelnoizolačným materiálom. Slama na použitie v stavebníctve neobsahuje žiadne zrná, prachové častice alebo iné nečistoty a pozostáva výhradne zo stonky. Na zatepľovanie sa používa ako čistý produkt určený na fúkanú izoláciu. Balíky lisovanej slamy sa používajú aj ako stavebný materiál do drevených konštrukcií, kde sa využívajú ako objemová výplň s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ide o perspektívny materiál na využitie v stavebníctve s mimoriadne nízkou uhlíkovou stopou. 

Výhody: 

 • výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti 
 • vysoko difúzne otvorená izolácia 
 • nízka hmotnosť 
 • rýchla, čistá a bezobalová inštalácia 
 • pozitívna bilancia CO2

Konopná izolácia

Izolácia vyrobená z  konopy siatej patrí medzi najekologickejšie izolačné materiály. Konopa je rýchlorastúca jednoročná bylina so všestranným využitím, ktorá počas svojho rastu pohltí dvakrát viac CO2 ako strom, čím už počas tejto etapy prispieva k znižovaniu emisií CO2. Tento izolačný materiál, podobne ako ostatné tepelné izolanty s pôvodom v rastlinnej ríši, je príjemný na dotyk, vonia a má vynikajúce tepelnoizolačné parametre. Je vysoko paropriepustný (difúzne otvorený), zabezpečuje vysokú ochranu voči chladu v zime, ale zabraňuje aj prehrievaniu v lete, zároveň izoluje od hluku. Konopné vlákno výborne reguluje vlhkosť bez toho, aby sa narušili jeho tepelnotechnické vlastnosti. 

Výhody použitia: 

 • nízka tepelná vodivosť  
 • difúzne otvorená izolácia 
 • rozmerovo stabilná izolácia (bez sadania) 
 • šetrná voči životnému prostrediu 
 • rýchlo obnoviteľná 
 • možnosť pestovať i spracovávať na Slovensku 
 • pozitívna bilancia CO2  

Izolácie z ovčej vlny

Izolácie z ovčej vlny majú na Slovensku tiež veľkú budúcnosť. Slovensko patrilo v minulosti ku krajinám, kde chov oviec mal svoju tradíciu. Je len škoda, že v súčasnosti toto odvetvie poľnohospodárstva živorí, väčšina jahniat sa vyvezie na taliansky trh a slovenský spotrebiteľ si od tohto zdravého mäsa odvykol. Aspoňže ovčie mlieko a výrobky z neho sa stále tešia popularite. S chovom oviec ide ruka v ruke aj produkcia vlny. Izolácie z ovčej vlny sa k nám však dovážajú z Rakúska, Nemecka alebo zo Švajčiarska. Ovčia vlna do izolácií musí byť ošetrená voči škodcom ionizačnou metódou. Materiál má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, je príjemný na dotyk a vyznačuje sa typickou vôňou. Tepelná izolácia z ovčej vlny funguje ako prírodná čistička vzduchu, z ktorého preukázateľne odbúrava škodlivé látky. Má schopnosť viazať vzdušnú vlhkosť bez straty tepelnoizolačných parametrov. 

Výhody použitia: 

 • výborné tepelnoizolačné vlastnosti 
 • odbúrava škodlivé látky zo vzduchu 
 • difúzne otvorená izolácia 
 • 100 % obnoviteľná surovina 
 • odolnosť voči plesniam, hmyzu a iným škodcom 

Vybrali by ste si?

Oslovila vás niektorá z prírodných tepelných izolácií a uvažovali by ste o jej využití pri zateplení vašej nehnuteľnosti? Popri tradične používaných izoláciách na báze minerálnej vlny alebo extrudovaných či expandovaných plastických hmôt majú určite viacero benefitov, ktorých podstata je v pomerne rýchlej obnoviteľnosti zdrojov a v dostupnosti. V prípade stúpajúceho záujmu zo strany investorov, ako aj podpory zo strany vlád budú v blízkej budúcnosti zrejme podstatne finančne dostupnejšie a ich masovejšiemu využitiu v praxi nebude nič brániť. 

Ak sme sa v našom článku venovali viac tepelným izoláciám, ktoré majú pôvod v rastlinných a živočíšnych vláknach, nechceli sme tým povedať, že izolácie na báze minerálnej vlny alebo extrudovaných či expandovaných plastických hmôt nie sú ekologické. Ich výrobcovia neustále pracujú na tom, aby v čo najmenšej miere zaťažovali životné prostredie už v procese výroby a následne aj pri ich recyklácii. Je to prejav ich zodpovednosti voči životnému prostrediu a budúcnosti ľudstva na našej planéte. 

Čo je dobré zapamätať si?

 • Ľudstvo musí podnikať opatrenia na znižovanie uhlíkovej stopy, ktorú zanecháva každá činnosť. 
 • Ekologické izolácie majú svoju budúcnosť. 
 • Ideálne izolácie nezaťažujú životné prostredie od okamihu svojho vzniku až po likvidáciu po ukončení ich životnosti. 
 • Pri posudzovaní vplyvu materiálu na životné prostredie je nutné brať do úvahy aj miesto jeho produkcie a potrebu dopravy na miesto určenia. 
 • Návrh druhu, hrúbky, ako aj vyhotovenie detailov tepelných izolácií vždy zverte do rúk odborníkov. 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.