Zvuková izolácia v podkroví – ako čo najlepšie odhlučniť podkrovie?

Mnohí investori sa obávajú zvýšenej hlučnosti, ktorú môže bývanie v podkrovných priestoroch so sebou prinášať. Ako je možné podkrovie úspešne zvukovo izolovať?

Na hluk treba myslieť už pri príprave prestavby

Pri správne naprojektovanej a zhotovenej stavbe alebo prestavbe je možné zabezpečiť, aby hluk z vedľajších miestností alebo poschodí a z vonkajšieho prostredia bol stlmený natoľko, že ho nevnímame ako rušivý. Preto je na akustiku a celkovú zvukovú izoláciu domu potrebné myslieť už v čase projektovania stavby alebo prestavby.

Hluk z vonkajšieho prostredia

Problematika hluku v podkroví má dve línie. Prvou z nich je hluk, ktorý sa dostáva do podkrovia z vonkajšieho prostredia. Najčastejším a najdôležitejším zdrojom takéhoto hluku sú bubnujúce zrážky na krytine. Tento problém sa týka len niektorých jej druhov, predovšetkým veľkoformátových plechových šablón. Je pravdou, že tieto krytiny prispievajú k zvyšovaniu hlučnosti v priestoroch pod strechou. Plechové strešné krytiny je možné podložiť napríklad asfaltovými pásmi, ktoré na seba zároveň preberú úlohu poistnej hydroizolácie strechy. Použiť možno aj štruktúrované rohože, ktoré pozostávajú z vrstvy pripomínajúcej kučeravé vlasy z tenkých plastových vlákien  tlmiacich hluk a súčasne umožňujúcich vetranie priestoru pod krytinou. Ranou na istotu je zvoliť krytinu, ktorá neprispieva k zvyšovaniu hluku pod strechou.

Upozornenie: Použitie jednotlivých opatrení proti hlučnosti plechových krytín nie je univerzálne. Mal by vám ich navrhnúť projektant alebo technický zástupca výrobcu krytiny.

Hluk šíriaci sa medzi miestnosťami

Druhou líniou problematiky hluku v podkrovných obytných priestoroch je hluk šíriaci sa medzi miestnosťami podkrovia. Problém sa rieši najčastejšie suchou metódou, a to vložením sadrokartónových priečok. Do nich sa vkladajú izolačné materiály, najčastejšie na báze minerálnej vlny, ktoré sa dajú použiť aj na dodatočnú izoláciu existujúcich vnútorných stien.  Konkrétny druh izolácie a jej hrúbku by mal na základe prepočtu navrhnúť projektant. Správne navrhnutá izolácia v priečkach potom zlepšuje nielen zvukovoizolačné, ale aj tepelnoizolačné a požiarnotechnické vlastnosti priečok.

Zvukovoizolačnými vlastnosťami sa rozumie ochrana proti hluku. Vnútorné steny obytných priestorov musia mať zabezpečenú vzduchovú nepriezvučnosť, ktorá vyjadruje schopnosť konštrukcie brániť prenosu zvuku z jedného priestoru do druhého. Dôležitú úlohu tu zohráva projektant. Realizačná firma musí postupovať podľa projektu a technických a aplikačných predpisov výrobcu komponentov ľahkých montovaných systémov.

Pri vkladaní izolácie je dôležité dbať na jej tesné osadenie bez škár medzi izoláciou a profilmi, podlahou alebo stropom. Ideálne je, ak je izolantom vyplnená celá dutina ľahkej stavebnej priečky, zároveň však treba zabrániť jeho nadmernému stlačeniu, ktoré by viedlo k strate zvukovoizolačných vlastností. Keďže priečky medzi miestnosťami sú zvislé konštrukcie, je potrebné zabrániť zosunutiu izolantu k podlahe. Toto je možné zabezpečiť použitím naozaj kvalitných izolantov, ktoré sú na tento účel odporúčané jednotlivými výrobcami. Zanedbať nemožno ani použitie kompletného doplnkového sortimentu určeného k montáži priečok s cieľom dosiahnuť ich čo najlepšie zvukovoizolačné vlastnosti.

V prípade, že priečka oddeľuje priestory s rôznymi tepelnými režimami, na strane teplejšieho z nich sa musí nainštalovať parozábrana, ktorú je nutné parotesne pospájať a napojiť na všetky susediace stavebné konštrukcie. Parotesne je potrebné upraviť aj všetky inštalačné prestupy.

Prečo sa priečky v obytnom podkroví budujú na báze ľahkých montovaných stien?

Okrem toho, že sadrokartónové priečky sa montujú suchými procesmi a odpadáva tak zdĺhavé presúšanie klasických murovaných priečok a omietok na nich, k ich obľube prispieva aj fakt, že konštrukciu stropu zaťažujú v porovnaní s klasickými priečkami približne polovičnou hmotnosťou. Podľa prepočtov výrobcov je naviac zvuková izolácia pri konštrukciách priečok so sadrokartónovými doskami neporovnateľne lepšia ako u štandardných stien s rovnakou hrúbkou. Hrúbku masívnej steny by ste museli zdvojnásobiť, aby dosiahla rovnaké akustické hodnoty ako priečka zo sadrokartónu.

Ešte jedným častým problémom na strane pochybovačov je otázka využitia ľahkých stavebných priečok na zavesenie nábytku, respektíve otázka ich nosnosti. Pri správnom návrhu a montáži priečok je možné na vhodný typ rozperky a kotvy zavesiť aj viac ako päťdesiat kilogramov záťaže, čo predstavuje slušnú únosnosť pre zavesenie mnohých zariaďovacích predmetov od nábytku až po závesné bojlery.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Hluk a zdravé bývanie sú dve nezlučiteľné kategórie.
  • Proti hluku v podkroví sa dá veľmi účinne bojovať. Potrebné je však využiť služby projektanta a skúsenej realizačnej firmy.
  • Priečky v podkroví sa najčastejšie navrhujú ako ľahké montované sadrokartónové priečky s izoláciou proti hluku z minerálnej vlny.
  • Akustická izolácia v priečkach podkrovia pôsobí aj ako tepelná izolácia a ochrana pred požiarmi.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.