Akú úlohu pri vzniku strechy má klampiar a čo je jeho remeslo?

klampiar-a-jeho-remeslo

„Prijmem do zamestnania klampiara. Nástup ihneď.

Stavebná spoločnosť prijme do trvalého pracovného pomeru stavebného klampiara. Nástup ihneď.

Do partie stavebných remeselníkov hľadáme kvalifikovaného klampiara. Nástup podľa dohody.“

…takýchto a podobných inzerátov nájdete v tlači a na internete množstvo. Horšie je to s uchádzačmi. Na Slovensku v ostatnom období jednoducho klampiarov niet. Voľné pracovné pozície sa len veľmi ťažko obsadzujú, pričom ponúkané finančné ohodnotenie sa z mesiaca na mesiac zvyšuje. Doslova začína platiť, že práca dobrého remeselníka bude vyvážená zlatom.

klampiar-a-jeho-remeslo

Kto je klampiar?

Klampiar je remeselník, ktorý vykonáva klampiarske práce, zhotovuje, montuje a opravuje klampiarske výrobky. Táto základná charakteristika platí rovnako pre klampiara pracujúceho v strojárstve i v stavebníctve. Preto legislatíva  rozlišuje klampiara pre strojársku a stavebnú výrobu.

klampiar-remeslo

V stavebníctve sa uplatňuje klampiar pre stavebnú výrobu, ktorý ovláda postupy výroby a montáže klampiarskych prvkov na strechách, ale aj pre vzduchotechnické zariadenia a opláštenie izolácií potrubí. Orientuje sa tiež v stavebnej problematike, predovšetkým v skladbách striech. Vie navrhnúť vhodné riešenia pre odvodnenie striech a ochranu podstrešných priestorov pred poveternostnými vplyvmi, predovšetkým pred pôsobením zrážkovej vody. Dokáže posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť vhodné pracovné postupy pre prípravné klampiarske práce a vybrať pre tieto práce vhodné materiály. Popri tom dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Okrem stavebných klampiarskych prác je schopný navrhnúť a vyrobiť jednoduché, ale i zložité úžitkové a umelecké klampiarske výrobky.

Klampiarov by mali pripravovať stredné odborné školy v trojročnom učebnom odbore 2435 2 klampiar, konkrétnejšie 2435 2 02 klampiar – stavebná výroba. Podmieňovací spôsob sme nezvolili náhodne. Podľa dostupných štatistík sa totiž v tomto školskom roku (2018/2019) na celom Slovensku nepripravuje v tomto učebnom odbore ani jeden žiak. Vlaňajšok bol len o trošku lepší, keď brány dvoch stredných odborných škôl v Poprade a v Nitre opustilo dovedna deväť absolventov. Situácia v predchádzajúcich rokoch bola približne rovnaká a pretrváva už asi 15 rokov. Množstvo absolventov z predchádzajúcich rokov prešlo k inej profesii, časť má už vyšší vek. Na reálnu prácu tu ostala hŕstka remeselníkov. Našťastie sú medzi nimi naozaj majstri svojho remesla, ktorí sú schopní sa popasovať s tými najzložitejšími detailmi a ich remeselnú zručnosť možno obdivovať nielen u nás, ale aj v zemiach celej Európy.

Remeslo klampiar patrí z hľadiska živnostenského podnikania medzi tzv. remeselné živnosti. Na ich zápis do živnostenského listu sa musí remeselník preukázať výučným listom v uvedenom odbore, prípadne náhradou výučného listu, pod ktorou sa rozumie prax v danom odbore v zamestnaneckom pomere, výkon remesla pod dohľadom zodpovednej osoby počas požadovanej doby alebo absolvovanie vzdelávania v danom odbore (tzv. rekvalifikačný kurz) a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti. Žiaľ v súčasnosti poskytuje akreditovaný vzdelávací program v odbore klampiar pre stavebnú výrobu v rozsahu 500 hodín len Slovenská živnostenská komora v Žiline.

Z uvedeného vyplýva, že klampiarov je na Slovensku málo a lepšie to veľmi dlho nebude. Vážme si preto tých remeselníkov, ktorých máme.

klampiar-remeslo

Čo teda konkrétne klampiari na stavbe robia?

Prvoradou úlohou klampiara je zabezpečiť dokonalú ochranu strechy pred zrážkovými vodami a odvodnenie strechy, teda oplechovať a olemovať všetky prechody medzi strechou a súvisiacimi stavebnými konštrukciami (komín, požiarny múr, nadmurovky, atiky, strešné okná a pod.) a namontovať odkvapový systém – žľaby a odpadové rúry s celým príslušenstvom. Našťastie dnes existuje na trhu niekoľko druhov odkvapového systému striech od viacerých výrobcov, ktorých montáž zvládne po zaškolení väčšina zručných remeselníkov. Tieto odkvapové systémy sú už navrhnuté s tým cieľom, aby ich montáž nemusel vykonávať klampiar. V poslednom období sa objavujú aj sofistikované polotovary určené na lemovanie komínov plechom (nahrádzajúce esteticky nie vždy akceptované lemovanie komínov pomocou samolepiacich pásov a plechových líšt). Klampiarski majstri sa tak môžu venovať prácam, pri ktorých je ich remeslo nezastupiteľné. Napríklad pri obnove starých budov alebo oplechovaní atypických prvkov.

klampiar-remeslo

Samostatnou kapitolou sú drážkované (falcované) a lištované plechové strešné krytiny, prípadne vybrané druhy plechových šablón, pri ktorých je práca zručného a skúseného klampiarskeho majstra nenahraditeľná. Zvlášť v prípadoch, ak sa na streche použijú ušľachtilejšie materiály, ako sú meď, hliník, titánzinok, nemožno pri výbere remeselníka experimentovať. Aj v tejto oblasti existuje na trhu už niekoľko rokov náhrada, ktorá po estetickej stránke smelo konkuruje drážkovaným (falcovaným) krytinám a jej montáž zvládnu aj bežní strechári. Sú to strešné krytiny typu klik panelov, pri ktorých je klampiarsky drážkovaný spoj nahradený tvarovým spojom, ktorý je na paneloch vylisovaný už z výroby. Jednotlivé pásy krytiny sa po dĺžke kotvia do podkladu skrutkami alebo klincami. Tento spoj sa následne prekryje druhým pásom krytiny, ktorý sa po dĺžke zacvakne do drážky predchádzajúceho panelu. Strešné krytiny typu klik panelov sú dodávané na mieru každej strechy aj s doplnkovým materiálom, ktorý minimalizuje potrebu odbornej remeselnej práce klampiara.

Pre každého skutočného klampiarskeho majstra je sviatkom práca na rekonštrukcii pamiatkovo chránenej historickej strechy s investorom, ktorý chápe význam ochrany takýchto stavieb. Vtedy je rekonštrukcia strechy výzvou pre všetky zúčastnené strany od obdobia prípravy rekonštrukcie, až po jej realizáciu kvalitnými remeselníkmi. Na svoje si prídu majstri všetkých strechárskych remesiel. Tesári, pokrývači a čerešničkou na torte bývajú klasickými technológiami vyhotovené klampiarske detaily klampiarskymi remeselníkmi. Pri rekonštrukciách pamiatkovo chránených striech sa podľa stupňa ich chránenia možno stretnúť s montážou klampiarskych prvkov, ktoré bývajú replikami pôvodných prvkov za dodržania pôvodných technologických postupov. Tieto bývajú veľmi často doplnené bohatou výzdobou, ktorá je vysokou školu klampiarskeho remesla a zvládne ju vyrobiť len majster s dlhoročnými skúsenosťami a citom pre remeslo.

klampiar-remeslo

Namiesto záveru

Z úvodných slov tohto článku vyplynulo, že klampiarskych majstrov je na Slovensku ako šafranu. S podobnou situáciou sa stretajú aj naši kolegovia v blízkom i vzdialenejšom zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom období badať prudký nezáujem mladej generácie o remeselné vzdelania, dá sa očakávať, že situácia sa dlhodobo nebude zlepšovať. Nemožno sa spoľahnúť ani na prísun remeselníkov spoza hraníc. Možno v krátkodobom výhľade pomôžu remeselníci z Rumunska alebo Ukrajiny ochotní vycestovať za lepším zárobkom. Podotýkame, že aj v ich domovinách je nedostatok remeselníkov a ich práca je aj doma pomerne dobre ohodnotená.

Na zlepšení situácie by mal mať záujem samotný štát. Jemu by malo záležať na tom, aby bežný občan mal mať možnosť svoje ťažko zarobené a zdanené peniaze investovať do remeselných prác, ktoré budú realizované skutočnými remeselníkmi, ktorí si za kvalitou svojej práce stoja.

klampiar-remeslo

Ak ste sa pri realizácii svojej strechy stretli s dobrými remeselníkmi a boli ste s ich prácou spokojní, patríte v podstate k šťastlivcom. Okrem poďakovania a uhradenia všetkých faktúr sa im môžete odplatiť tak, že budete šíriť pozitívne informácie o nich ďalej.

 

Čo je dobré si zapamätať?

 • Klampiar pre stavebnú výrobu je remeselník, ktorý má ukončené trojročné stredné odborné vzdelanie v odbore 2435 2 02 klampiar – stavebná výroba.
 • V poslednom období zaznamenávame nezáujem mladých ľudí a aj ich rodičov o štúdium tohto remesla (a remesiel všeobecne).
 • Výrobcovia reagujú na nedostatok klampiarov výrobou strešných krytín, odkvapových systémov a niektorých ďalších prvkov, ktorých montáž zvládnu aj iní remeselníci.
 • Vážme si odbornú prácu dobrých remeselníkov.

Podobné články

Komentáre

2 komentáre. Leave new

 • Avatar
  Martin Chaban
  18. mája 2019 1:03

  Chlapci ďakujem povzbudili ste ma som klampiar vyučený autoklampiar karosár z núdze cnosť lebo odbor stavebný či priemyselný klampiar som v roku 2007 bohužiaľ vo vibere učilíšť nenašiel.
  Od útleho veku ma ktomuto remeslu viedol môj otec ,no po sklamaniach u rvoznych slovenských pseudopodnikateloch som pár rokov robil všeličo iné až som si napokon založil živnosť a začal sa sam venovať remeslu, no od tej doby mám neustále personálne a finančne problémy , zohnať ľudí čo bi mali záujem o tento druh prace je praktycky nemožné a polená hádzané od štátu pod nohy majú čím ďalej väčší a väčší priemer
  každý mesiac musím odviesť 231,5€ abi som nemal nárok na dovolenku PN ani nič podobne faktúry si firmy platia ako chcú z termínov splatností sa smejú no ak ja meškám zo zaplatením čohokoľvek čo len jednu stotinu sekundy už som v úverovom registri, nemám nárok ani len na neodkladnú zdravotnú pomoc , som stále len dlžníkom pričom pracujem počas sezóny minimálne 10 a viac hodín denne 6 dni v týždni.
  A už skutočne nevladzem za týchto podmienok ďalej pracovať a žiť. To že tu mame niekoľko dekád nefunkčnu vládu vieme a naučili sme sa s tým žiť len nech už preboha nerobia všetko preto abi súkromných podnikateľov a remeselníkov vyciciavaly dotla a rozdupavaly pomocou svojich ,,katov “ a síce ekzekučnej komory ( štátom ustanovenej legálnej megaúžery) je mi stoho celého nagrc !

  Odpovedať
  • Vážený pán Chaban,

   ďakujeme Vám za Vaše slová vyznania o problémoch remeselníka – živnostníka, prípadne malého podnikateľa, v stavebníctve. Je tragédiou tejto spoločnosti, že neuľahčuje život poctivému remeselníkovi, ktorý na seba prevzal všetku zodpovednosť súvisiacu s podnikaním. Človeka, ktorý nenatŕča ruku za sociálnymi dávkami, nemá nárok na dovolenku, na nemocenskú len v tom najnižšom minime, často je však zamestnávateľom, ktorý „dáva chlieb“ ďalším ľuďom. Legislatívne prostredie je dnes nastavené tak, že malý podnikateľ v stavebníctve ťahá za kratší koniec. Žiaľ, my túto situáciu nevieme ovplyvniť. Prajeme Vám veľa síl, aby ste dokázali s problémami bojovať.

   Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.