Únik tepla – kedy súvisí so strechou?

Iste ste si v zime všimli, že strechy (pokiaľ je pod nulou a nesvieti na ne priame slnko) zvyknú byť pokryté súvislou námrazou. A iste ste si všimli aj to, že niektoré mávajú túto námrazu na niektorých miestach roztopenú a krytina je často vlhká. Ide o úniky tepla z interiéru cez strešný plášť.

Možné príčiny

Príčinou únikov tepla z interiéru cez strechu môže byť nedostatočné alebo absentujúce zateplenie. Najmä pri starších domoch ide o častú príčinu a náprava spočíva jednoducho v dodatočnom zateplení (napr. stropu prízemia). Čo ale v prípade, ak ide o objekt, ktorého strop alebo podkrovie už bolo zateplené? Môže ísť o nesprávne zvolenú, resp. nesprávne otočenú poistnú hydroizoláciu (membránu), ale takisto aj neodborne inštalovanú parozábranu. Najčastejšou príčinou únikov tepla cez strechu však býva nedostatočná hrúbka izolácie. Kým okolo roku 1995 bola za dostatočnú považovaná hrúbka stropnej izolácie (minerálnej vlny) 16 – 18 cm, dnes je to 30 – 40 cm. Samozrejme, únik tepla môže zapríčiňovať aj súhrn viacerých spomenutých chýb, ktoré bývajú najčastejšie spojené so svojpomocnou (rozumej neodbornou) realizáciou.

zateplenie-strechy

Únikom tepla cez strechu predchádzame správne navrhnutým a odborne zrealizovaným zateplením.

Akú rolu zohrávajú jednotlivé komponenty zateplenia?

Parozábrana (nepriedušná fólia) – má za úlohu zamedziť prestupu teplých pár z interiéru do izolácie. Tlak teplých pár má tendenciu stúpať nahor, preto sa musí parozábrana inštalovať tak, aby bola na všetkých spojoch (aj stykoch so stenou!) prelepená špeciálnou lepiacou páskou, odporučenou výrobcom. Aj všetky vpichy a otvory po kábloch musia byť parotesne prelepené.

Tepelná izolácia (spravidla minerálna vlna) –  je vrstva izolantu s nízkou tepelnou vodivosťou, ktorá priamo eliminuje tepelné straty. V súčasnosti sa minerálna vlna kladie v hrúbke až 40 cm. Keďže teplo má tendenciu stúpať nahor, tepelný odpor (R) zateplenia strešných konštrukcií musí byť vyšší ako R zateplenia obvodových konštrukcií. V súčasnosti  sa vyžaduje tepelný odpor pre izoláciu strešných konštrukcií na úrovni R = 9,9 m2.K/W.

 

Membrána – je difúzne otvorená poistná fólia, inštalovaná pod strešnou krytinou. Jej úlohou je neprepustiť smerom nadol žiadnu vodu (či už dažďovú, alebo nakondenzovanú) a smerom nahor umožniť odparenie prípadnej vlhkosti z izolácie.

V súčasnosti sa značnej obľube tešia jednopodlažné bungalovy bez obytného podkrovia. V takomto prípade spravidla nezatepľujeme šikminu medzi krokvami, ale strop nad prízemím. V zásade tu platia rovnaké pravidlá ako pri zateplení šikmín.

Čo je dobré si zapamätať?

  • pri realizácii zateplenia strešného plášťa sa jednoznačne treba držať projektovej dokumentácie
  • k návrhu skladby strešného plášťa v prípade dodatočného zateplenia je najlepšie prizvať odborníka
  • nielen jednotlivé vrstvy, ale aj medzery medzi nimi zohrávajú dôležitú úlohu, a to najmä z pohľadu odvetrania strešného plášťa
  • experimentovanie a zlepšovacie nápady sa pri realizácii zateplenia strešného plášťa nevyplácajú a prípadné chyby môžu spôsobiť nenapraviteľné škody
  • tepelná izolácia má za úlohu nielen zamedziť únikom tepla v zimných mesiacoch smerom do exteriéru, ale takisto zamedziť prestupom tepla smerom do interiéru v exponovaných letných mesiacoch

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.