Skontrolovali ste si pred zimou strechu?

strecha-zima-sneh-kontrola-udrzba

Mnoho majiteľov nehnuteľností bude určite súhlasiť s konštatovaním, že k svojim domom sa staviame pomerne macošsky. Stavbu s veľkou slávou skolaudujeme alebo si pripijeme so susedmi a známymi po jej kúpe či rekonštrukcii a potom by sme si chceli pokojne užívať ničím nerušený život. Žiaľ, nič nie je zadarmo. Pokojné nažívanie, hoci aj v novej stavbe, si vyžaduje investíciu do jej pravidelnej údržby. Tak ako sme si sami zvykli chodiť na preventívne lekárske prehliadky alebo servisné prehliadky s autom, nesmieme zabúdať ani na svoje nehnuteľnosti. Pokiaľ bývate v nehnuteľnosti, ktorá je vo vašom osobnom vlastníctve, mali by ste jej venovať primeranú pozornosť a pred zimným obdobím, ktoré je sprevádzané nepriazňou počasia, skontrolovať jej základné časti. Strecha je korunou krásy vášho domu, ale môže byť aj Achillovou pätou v prípade, že na nej vzniknú poruchy, ktorým sa včas nevenuje pozornosť.

V prípade striech rovnako ako vo všetkých oblastiach života platí, že prevencia je lacnejšia než odstraňovanie následkov. Na Slovensku sú ceny prác remeselníkov, aj keď sa to mnohým nezdá, stále pomerne prijateľné. Majitelia nehnuteľností na západ od našej krajiny by o tom vedeli hovoriť svoje. Aj preto sú zrejme viac motivovaní venovať sa prevencii i v oblasti striech. Je pre nich úplne samozrejmé zavolať minimálne raz za rok špecializovanú firmu, ktorá sa venuje kontrole striech a menšie opravy urobí okamžite po zistení nejakého problému. Takto majitelia nehnuteľností môžu pokojne spávať s dobrým pocitom, že ich majetok je chránený pred poveternostnými vplyvmi presne tak, ako je to potrebné, a že ich žiadna nepredvídateľná udalosť nepripraví o pokoj. A navyše, tento pocit si zabezpečili za prijateľnú sumu a s veľkou pravdepodobnosťou predišli rozsiahlejším poruchám, ktorých odstránenie by znamenalo väčší zásah do rozpočtu rodiny. Na Slovensku je dopyt po takomto druhu služieb zatiaľ pomerne malý a vykonávajú ich obvykle klasické strechárske firmy popri realizačnej činnosti. Blízka budúcnosť však určite prinesie zmeny aj v tejto oblasti.

strecha-robotnici-udrzba-oprava

Z uvedeného vyplýva, že základnú kontrolu strechy by si mal vykonať jej majiteľ sám.

Pozrime sa preto dnes, teda v období, keď sa zima nezadržateľne blíži, na to, čomu by sme mali venovať pozornosť pri kontrole strechy pred zimou.

Vizuálna kontrola

Azda najjednoduchšie je začať na zemi. Vizuálnu kontrolu, čiže kontrolu pohľadom, je najlepšie urobiť v tomto období a počas pekného slnečného dňa, avšak po daždi, keď sú odchýlky na streche lepšie pozorovateľné. Všímajte si, či je v poriadku krytina, klampiarske doplnky na nej a odkvapový systém. Práve v čase, keď dažďom zmáčaná strecha začína presychať, zbadáme na streche i drobné praskliny – na keramickej a betónovej krytine, ale aj na plechu. Ak si všimnete poškodenú škridlu alebo krytinu, zapamätajte si alebo si poznačte do jednoduchého nákresu strechy jej polohu a množstvo poškodených kusov.

strecha-krytina-odkvap-okno-kontrola

Veľmi dobrým pomocníkom pri sumarizácii porúch strechy je aj fotoaparát na mobilnom telefóne, ktorým si poruchy zdokumentujete. Tieto pomocné podklady vám urobia dobrú službu pri prípadnej komunikácii so stavebnou firmou, ktorá si takto bude môcť urobiť predstavu o rozsahu požadovaných prác aj bez osobnej obhliadky strechy. Ak máte strechu zložitejších tvarov alebo nevidíte jej detaily zo zeme, budete musieť na strechu vyjsť a obzrieť si ju zblízka. V takomto prípade určite poteší, ak máte na streche namontované výlezové okná, rebríky, stúpacie plošiny, prípadne iné bezpečnostné prvky zjednodušujúce pohyb po streche. Nepreceňujte svoje sily. Ak si na túto činnosť netrúfate, zavolajte si na pomoc zdatnejšieho ochotného suseda alebo sa obráťte priamo na strechársku firmu v okolí.

Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy na strechách

Poruchy na krytine:

 • uvoľnené hrebenáče,
 • drobné praskliny na krytine, ktoré pri opakovanom zmrazovaní môžu viesť k prasknutiu tvarovky,
 • prasknuté škridly spôsobujúce zatekanie zrážok do podstrešného priestoru,
 • chýbajúce škridly, ktoré sa zosunuli zo svojho miesta,
 • posunuté a uvoľnené škridly,
 • uvoľnené doplnky ku krytine (napr. vetracie pásy hrebeňa a odkvapu, tesnenia úžľabia) a pod.

Poruchy na odkvapovom systéme:

 • presakujúca a pretekajúca voda cez spoje v žľaboch,
 • netesnosti v spojoch,
 • zle vyspádované, skrútené alebo deformované žľaby,
 • chýbajúce výtokové koleno odkvapovej rúry alebo poškodené napojenie odvodnenia strechy do kanalizácie,
 • nečistoty v žľaboch a rúrach a pod.

Poruchy na klampiarskych doplnkoch:

 • zdeformované alebo chýbajúce lemy,
 • nedostatočne priliehajúce a netesniace spoje,
 • chýbajúce spojovacie prostriedky,
 • uvoľnené skrutky alebo spojovacie prostriedky na plechovej krytine,
 • drobné poškodenia plechu a pod.

Odstránenie porúch

Keď sa skončí fáza identifikácie porúch, treba dôsledne zvážiť, či sa do prác pustíte svojpomocne alebo si zavoláte odborníkov, či je práce nutné vykonať okamžite alebo treba naplánovať väčšiu rekonštrukciu strechy.

Ak ste fyzicky zdatní a pohyb vo výškach vám nerobí problémy, menšie poruchy si budete vedieť určite odstrániť sami. Výmena alebo úprava polohy škridiel a hrebenáčov budú pre vás istotne hračkou. Poškodené kusy opatrne vyberte a nahraďte novými, ktoré je dobré mať v zásobe. Upravte polohu jednotlivých kusov tak, aby ich drážky do seba dobre zapadali. Dotiahnite uvoľnené skrutky na príchytkách hrebenáčov. Ak vymenená škridla nedrží dostatočne, môžete jej polohu poistiť skrutkou alebo pomocou špeciálnej príponky. Dobrú službu môže urobiť aj nehrdzavejúci drôt. Aj dodatočné upevnenie uvoľnených doplnkov ku krytine na hrebeni, v úžľabí a odkvapovej hrane, prípadne ich výmena je nekomplikovaná záležitosť.

skridly-hrebenace-strecha-uprava
Úprava polohy škridiel a hrebenáčov. (Zdroj: monier.in)

Určite si poradíte aj s upevnením uvoľnených klampiarskych doplnkov dotiahnutím alebo nahradením skrutiek, upravením polohy plechových príponiek, utesnením spojov a prechodov pomocou špeciálneho tmelu v kartušiach, ktorý bez problémov kúpite v stavebninách.

Svoju pozornosť venujte aj odkvapovému systému. V prípade potreby upravte spádovanie žľabov úpravou polohy hákov. Pomôcť si môžete aj podložením horného konca žľabu v hákoch dreveným klinom. Zdeformovaný žľab vyberte a pokúste sa ho v rukách, prípadne za pomoci náradia vyrovnať. Namontujte ho späť. Všetky netesniace spoje sa pokúste napraviť najprv vyrovnaním polohy a následne ich pretmeľte. Doplňte chýbajúce kusy.

Keď už budete na streche, urobte na nej aj poriadok. Zamerajte sa predovšetkým na ťažšie dostupné miesta a odstráňte z nich zhluky naviateho lístia, ktoré sú dobrou zásobárňou vlhkosti a počas zimného obdobia môžu pod nimi vzniknúť prvé ložiská korózie, prípadne takáto nečistota môže zamedziť správnemu odtoku vody a spôsobiť tak jej akumuláciu a následné zatekanie do podstrešia. Svoju pozornosť upriamte predovšetkým na oblasti za komínom, v rôznych kútoch a na lemovanie okolo strešných okien. Veľa nafúkaných nečistôt sa môže nachádzať v úžľabiach a v samotnom odkvapovom systéme – v žľaboch a odkvapových rúrach. Ak sa vám tieto zanášajú často, zvážte montáž ochranných mriežok do žľabov a zachytávačov nečistôt do kotlíkov. Čistenie krytiny tlakovou vodou v jesennom období si rozmyslite. Je podstatne príjemnejšie túto prácu robiť v priaznivejšom počasí a pri vyšších teplotách.

strecha-odkvap-listie-ocista
Zdroj: thespruce.com

Nezabudnite na bezpečnosť!

Aj keď ste športový typ s dobrými fyzickými predpokladmi, nezabúdajte myslieť na svoje zdravie. Urobte preto pred prácou na streche základné opatrenia, ktoré vám pomôžu pri pohybe na nej a urobia ho bezpečnejším. Použite pevnú obuv, ktorá sa nešmýka. Ak by hrozilo riziko poškriabania krytiny, skontrolujte, či na podrážke nemáte kamienky alebo iné nečistoty. Vaše oblečenie by malo byť priliehavé a dobre pozapínané. Použite len stabilný a dostatočne dlhý rebrík. Práce na streche robte vždy vo dvojici. Ušetrí vám to veľa energie a v prípade akejkoľvek kolízie môže zachrániť život. Pádu zo strechy alebo prepadu cez hranu strechy zabránite uviazaním sa o kotviace bezpečnostné body, prípadne o dostatočne pevný komín. Ak si údržbu strechy budete robiť častejšie, investujte do kúpy bezpečnostného postroja a kotviaceho lana, najlepšie s tlmičom pádu. Dnes ide o cenovo dostupné vybavenie zachraňujúce životy. Nechoďte na strechu, ak je mokrá alebo namrznutá, práce odložte aj počas silného vetra, dažďahmly. Neohrozte svoje zdravie precenením síl.

Čo je dobré zapamätať si?

 • Strechu by ste mali kontrolovať dva razy do roka – po zime a pred ďalšou zimou.
 • Ak si trúfate na pohyb po streche, mnohé poruchy si môžete odstrániť svojpomocne.
 • Nepreceňujte svoje sily, fyzické ani odborné.
 • Ak pochybujete o svojich možnostiach, obráťte sa vždy na profesionálov.
 • Pri pohybe na streche nezabúdajte na bezpečnosť, svoju ani okolia.
 • Práce na streche robte vždy vo dvojici.
 • Odstránenie väčších porúch si plánujte s dostatočným predstihom a na obdobie s priaznivejším počasím.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.