Odpratávať alebo neodpratávať sneh zo striech?

Máme tu zimu. Zimu so svojimi radosťami aj starosťami. Deti, športovci a romantické duše sa nevedia dočkať snehovej pokrývky, avšak to, čo mnohým prináša radosť, ba aj úžitok, môže byť pre iných nepríjemnou príťažou. Biela perina vie veru občas poriadne potrápiť. Šoférov, ale aj majiteľov nehnuteľností.

Majiteľ budovy je zodpovedný za škody, ktoré môžu vzniknúť pádom snehu alebo ľadových útvarov zo strechy. Má povinnosť urobiť také opatrenia, aby sneh a ľad padajúce zo strechy nikomu neublížili a nespôsobili ani škody na majetku. Toto môže zabezpečiť niekoľkými opatreniami:

Snehové zachytávače

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/ 2002, konkrétne § 26 uvádza, že šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín väčším ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu. Táto podmienka je stavebníkmi stále veľmi často ignorovaná. Navyše, na snehových zachytávačoch sa neoplatí šetriť. Príliš lacné výrobky, prípadne snehozábrany zmajstrované v domácej dielničke nemusia byť dostatočne účinné a často narobia viac škody ako osohu. Protisnehovú ochranu projektuje na základe stanovených predpisov projektant, pričom zohľadňuje umiestnenie stavby podľa mapy snehových oblastí. Na výber sú bodové zachytávače v podobe kovových hákov alebo špeciálne tvarovaných protisnehových škridiel, ktoré sa rozmiestňujú rovnomerne po celej ploche strešnej roviny podľa schémy vypracovanej výrobcom krytiny na základe sklonu strechy a umiestnenia budovy v príslušnej snehovej oblasti. Ich úlohou je predovšetkým rozrážať masy snehu na menšie časti. Oplatí sa chrániť miesta s najväčším rizikom poškodenia – strešné okná, vikiere, solárne zariadenia, úžľabia a pod. Líniové zachytávače, ktoré bývajú tvorené rúrkami, rebríčkami alebo guľatinou, vhodne ukotvenými na strešnej rovine paralelne s odkvapovou hranou, zadržiavajú masy snehu na strešnej rovine a zamedzujú pádu masy snehu zo strechy. Umiestňujú sa obvykle do druhého radu škridiel nad odkvapovú hranu, maximálne 50 cm nad túto hranu. V niektorých prípadoch však môžu spôsobiť lokálne preťaženie strechy a poškodenie krytiny.

(Zdroj: flickr.com)

Zmyslom riešenia protisnehovej ochrany je udržať napadané množstvo snehu na strešných plochách tak, aby nedošlo k jeho nekontrolovanému pohybu. Ak snehovú ochranu na streche nepoužijeme, zosúvajúci sa sneh môže ublížiť ľuďom prechádzajúcim popod strechu, poškodiť autá stojace pod odkvapom, ale aj strešné prestupy, strešné okná, vikiere, úžľabia, odkvapový systém alebo krytinu, predovšetkým v časti pri odkvape. Veľké množstvo snehu zadržaného na streche môže byť aj príčinou zatekania inak funkčnej strechy.

Odpratanie snehu a ľadových útvarov zo strechy

Sneh má svoju hmotnosť. A nie malú. Čerstvo napadnutý sneh má objemovú hmotnosť približne 100 kg/m3, uľahnutý sneh (niekoľko hodín až dní po napadaní) 200 kg/m3, starý sneh (niekoľko týždňov po napadaní) 300 kg/m3, avšak čerstvo napadaný mokrý sneh až 400 kg/m3. Ak uvažujeme, že na streche priemerného rodinného domu s plochou strechy 200 m2 sa nachádza 30 až 50 cm zmrznutého a zľadovateného snehu, jeho celková hmotnosť môže presiahnuť 40 ton. Na takéto zaťaženie sú dimenzované obvykle len konštrukcie striech v horských oblastiach. Pri projektovaní striech v iných oblastiach bolo počítané približne s polovičnou záťažou (do 100 – 150 kg/m2). Preto sa pri napadaní väčšieho množstva mokrého snehu v teplejších oblastiach Slovenska a pri väčšej hrúbke staršieho uležaného snehu v horských oblastiach odporúča sneh zo striech odstraňovať. No radíme vám zveriť tieto práce špecializovaným firmám, ktoré zaistia bezpečnosť pracovníkov pri týchto prácach, bezpečnosť okolia budovy (majetok aj ľudia) a zároveň použijú osvedčené postupy tak, aby nedošlo k poškodeniu statiky strechy a celej budovy.

Pri menších stavbách je možné odstrániť sneh aj svojpomocne, napríklad pomocou reťaze, s ktorou sa sneh nad rovinou krytiny podrezáva a necháva voľne pod vplyvom vlastnej tiaže zo strechy zosunúť. Dnes sú k dispozícii aj vhodné nástroje, ktoré je možné si zakúpiť alebo zhotoviť. Nikdy však nezabúdajte na bezpečnostné opatrenia súvisiace s prácami vo výške a na šmykľavom povrchu. Okrem toho urobte aj kroky zamedzujúce poškodeniu majetku v blízkosti stavby.

Odpratávanie snehu z plochých striech je osobitnou problematikou, keďže sneh nemá možnosť sa z plochej strechy zosunúť. V prípade, že vrstva snehu začne dosahovať kritické hodnoty, je potrebné odstrániť ju mechanicky.

O potrebe odstrániť sneh zo strechy a o postupe týchto prác by mal rozhodnúť statik.

Čo je dobré si zapamätať?

  • majitelia budov sú zodpovední za škody spôsobené snehom a ľadovými útvarmi spadnutými zo strechy.
  • každá strechy so sklonom väčším ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.
  • snehové zachytávače môžu byť bodové alebo líniové.
  • druh a množstvo zachytávačov navrhuje na základe tvaru strechy a umiestnenia stavby v snehovej oblasti projektant.
  • v prípade, že je na streche veľké množstvo ťažkého snehu, odporúča sa jeho odstránenie.
  • odstraňovanie snehu zo strechy sa riadi určitými fyzikálnymi a bezpečnostnými pravidlami, preto je vhodné túto prácu zveriť špecializovanej firme.
  • ak budete odstraňovať sneh svojpomocne, myslite na svoju bezpečnosť a zabezpečte okolie stavby tak, aby nevznikli škody na majetku a zdraví ľudí.

Podobné články

Komentáre

1 komentár. Leave new

  • Jednoduchá odpoveď. Záleží na tom, ako je dimenzovaná strecha, aký spád má, aká je krytina, či sú odkvapy chránené pred zosunom, v akej destinácii bývate… Jednoduché…

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.