Rekonštrukcia strešnej terasy – postup a zhrnutie základných krokov

Mať strešnú terasu je obrovská výhoda. Rozloha bytu sa vďaka nej rozšíri o niekoľko štvorcových metrov, ktoré sa dajú rozmanito využiť počas celého roka. Aké príjemné je vychutnať si na terase voňavú rannú kávu a nechať sa zohriať slnečnými lúčmi. Vhod padne aj rodinný obed alebo grilovačka s priateľmi. No aj terasa občas doslúži a jej majitelia musia naplánovať rekonštrukciu. Ak je terasa vytvorená na strešnej konštrukcii, jej rekonštrukciu treba zveriť strechárskej firme.

Terasy, ako aj balkóny sú celoročne vystavené vplyvom počasia. Slnko, voda, dážď či mráz sa podpisujú na ich životnosti. Poruchy terás sa začínajú prejavovať rôznymi estetickými chybami, neskôr zatekaním do obytných priestorov pod nimi. V tom momente je už takpovediac päť minút po dvanástej a najvyšší čas na rekonštrukciu.

Na čo sa pripraviť pri rekonštrukcii terasy?

Jedným z prvých krokov bude demontáž jestvujúcej nášľapnej vrstvy, ktorá je tvorená najčastejšie doskami z exotických drevín umiestnenými na kovovom alebo drevenom rošte, prípadne dlažbou ukladanou na výškovo nastaviteľných terčoch. Za určitých okolností sa dá materiál použiť znovu, preto ak sa rozhodnete pre túto alternatívu, pri rozoberaní postupujte veľmi opatrne.

Vzhľadom na to, že výška budúcej terasy je obvykle limitovaná výstupnými dverami z priľahlých obytných priestorov, bude potrebné počítať s každým centimetrom, možno až s každým milimetrom výšky novej skladby podlahy terasy. Preto sa zvyčajne nevyhnete demontáži pôvodnej hydroizolácie, prípadne tepelnej izolácie, zvlášť ak je prevlhnutá, degradovaná, prípadne iným spôsobom poškodená.

Po likvidácii všetkých vrstiev sa dostanete zrejme až na betónovú platňu tvoriacu stropnú konštrukciu priestoru pod terasou. Teraz bude možné začať s montážou novej skladby strešnej konštrukcie, ktorá vytvorí pochôdznu plochu terasy. Materiálovú a kvantitatívnu skladbu súvrstvia tepelných izolácií, hydroizolácií a separačných vrstiev by mal na konkrétnu terasu navrhnúť odborník. Musí to urobiť tak, aby konštrukcia spoľahlivo slúžila minimálne dve desiatky rokov.

Pod spoľahlivosťou máme na mysli:

– dokonalé a dlhodobé hydroizolačné parametre,
– bezproblémové odvodnenie celej plochy terasy,
– perfektné tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie bez rizika vzniku tepelných mostov a následnej kondenzácie vzdušnej vlhkosti na -stavebných konštrukciách,
– vynikajúce estetické parametre vzniknutej plochy terasy.

Hydroizolácia a zateplenie terasy

Na hydroizoláciu terasy sa najčastejšie používajú systémy povlakových krytín na báze PVC fólií, fólií z EPDM alebo asfaltované pásy. Pri výbere konkrétnej technológie je potrebné brať do úvahy celoročné namáhanie fólií poveternostnými zmenami, ako aj nášľapnou vrstvou, prípadne vegetačným súvrstvím.

Hydroizolačné vrstvy musia byť nielen správne navrhnuté, ale aj zrealizované. Od nich bude závisieť životnosť novej terasy. Prácu izolatéra bude dopĺňať klampiar. Pomocou klampiarskych oplechovaní a lemovaní prislúchajúcich stavebných konštrukcií bude súbežne s hydroizolatérom dohliadať na to, aby do novovzniknutého strešného plášťa nemohla vniknúť zrážková voda a aby zrážková voda z plochy terasy dokonale a čo najrýchlejšie odtekala.

Zateplenie terasy možno zhotoviť z minerálnej vlny, polystyrénu, polyizokyanurátovej peny, zo sklenej peny alebo z izolácií na báze dreva. V prípade, že na výšku nie je k dispozícii dostatočný priestor na izolácie, treba sa prikloniť k izoláciám s lepšími parametrami, a to aj za cenu vyšších nákladov. Pri nákupe izolantov sa treba riadiť odporúčaniami projektanta, keďže na zateplenie pochôdznych plôch sú určené špeciálne rady materiálov s vyššou pevnosťou v tlaku, čím sú schopné bez deformácií odolávať každodennému využívaniu terasy.

Pomocou spádových vrstiev tepelnoizolačných materiálov je možné zabezpečiť aj vyspádovanie terasy tak, aby z nej bezpečne odtekala voda, a to požadovanými smermi. Odtok zrážkových vôd zabezpečí vhodný odkvapový systém alebo terasové vpusty zaústené do kanalizácie. Niektoré vrstvy v strešnom plášti terasy sa nie veľmi dobre znášajú. V tom prípade ich treba oddeliť celoplošne položenou geotextíliou.

Keď je plocha terasy zateplená a zaizolovaná, možno pristúpiť k montáži nášľapnej vrstvy, ktorá dotvára finálny vzhľad terasy. K dispozícii sú v podstate dve možnosti prístupu k riešeniu tohto problému. Či už sa rozhodnete pre drevenú podlahu, alebo pre keramické, prípadne betónové dlaždice, vždy treba počítať s tým, že finálna nášľapná vrstva musí byť umiestnená na vodorovnom drevenom alebo kovovom rošte, prípadne na výškovo nastaviteľných terčoch. Všetky tieto riešenia musia umožniť dokonalý odtok vody po hydroizolačnej vrstve terasy.

Nezanedbateľným prínosom takéhoto riešenia je možnosť prístupu vzduchu a presúšanie priestoru medzi nášľapnou vrstvou a hydroizoláciou, čo prispieva k predĺženiu životnosti nášľapnej vrstvy – najmä ak je zhotovená z dreva. Montáž nášľapnej vrstvy odporúčame zveriť do rúk odborníkov. Majstri so skúsenosťami si totiž hravo poradia s rôznymi problematickými detailmi, ktoré laik obvykle prehliadne. Kvalitne zrealizovaná a dobre udržiavaná nášľapná vrstva bude dlhodobo pastvou pre oči.

Terasa kombinovaná s vegetáciou

Ak sa rozhodnete, že vaša terasa bude kombinovaná s vegetáciou, skladbu strešného plášťa bude potrebné doplniť o opatrenia proti prerastaniu koreňov a o vodozádržné opatrenia. V závislosti od druhu výsadby sa zvolí vhodný substrát a prípadne aj automatický systém zavlažovania. Vybrať si môžete medzi extenzívnym a intenzívnym systémom „zazelenania“ terasy.

Extenzívny systém má hrúbku niekoľko centimetrov a je vhodný na výsadbu nízkej pôdopokryvnej vegetácie, ktorá dobre odoláva priamemu slnku aj suchu. Ak ste fanúšikmi väčších rastlín, riešením pre vás bude intenzívna výsadba, ktorá sa vysádza do substrátov s hrúbkou aj niekoľko desiatok centimetrov. Vzhľadom na vysoké zaťaženie plochy terasy je potrebné s týmto počítať už v projektovej príprave. Oba spomenuté systémy sa dajú na terase aj kombinovať. Zeleň na terase prispeje k príjemnej klíme počas horúcich dní a poteší i oko pozorovateľa.

Pergola či zimná záhrada

Ak uvažujete, že by ste svoju terasu radi doplnili o pergolu alebo zasklenú zimnú záhradu, obvykle tomuto zámeru nič nestojí v ceste. Všetky podobné zámery vrátane zábradlia alebo osvetlenia by ste však mali mať ujasnené už v čase projektovania terasy. Zakomponovanie týchto zdanlivých detailov do projektu už v čase jeho prípravy vám ušetrí množstvo starostí a hľadania náhradných riešení, ktoré môžu projekt zbytočne predražiť.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Dobre navrhnutá terasa perfektne doplní obytný priestor a dá sa využiť celoročne.
  • Projekt terasy zverte do rúk profesionála.
  • Projektant bude musieť poznať vaše zámery s využitím terasy a naprojektovať ju tak, aby ste ju mohli doplniť napríklad o pergolu alebo zimnú záhradu.
  • Zhotovenie zateplenia a hydroizolácie patrí k strechárskym prácam, obráťte sa preto na strechárov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.