Prečo stavať vegetačné strechy

vegetačná strecha

Vegetačné strechy majú v našej krajine čoraz viac sympatizantov a mnoho stavebníkov sa pod tlakom informácií týkajúcich sa čoraz horšieho stavu životného prostredia rozhoduje pre ich založenie. Dohnať severské krajiny ako Dánsko alebo Nórsko sa nám však asi nepodarí (neprajníci hovoria, že dokonca ani vtedy, ak by sme im išli oproti). Hlavné mestá oboch krajín už dávnejšie prijali zásadu, že všetky strechy v meste budú vegetačné, lebo tak je to po ekonomickej i ekologickej stránke najlepšie.

vegetačná strecha

Prečo?

Vegetačné strechy pomáhajú zlepšovať klímu v mestách, ktorá je najmä v letných mesiacoch čoraz neznesiteľnejšia. Veľké plochy zelene na strechách zabraňujú prehrievaniu ovzdušia, ale aj samotných stavieb.

Vegetačný porast zlepšuje ovzdušie. Rastliny vysadené na vegetačných strechách sú bežnými rastlinami, ktoré vďaka fotosyntéze napomáhajú udržať relatívne stály pomer kyslíka a oxidu uhličitého v ovzduší. Navyše, v ich blízkosti sa udržuje vlhší vzduch, ktorý je pre človeka prijateľnejší. Mnohé rastliny sú schopné viazať čiastočky prachu a škodlivín zo vzduchu.

Vegetačné strechy zadržiavajú vo svojej skladbe zrážkovú vodu, čím odbremeňujú kanalizačné systémy. Ak padne na takúto strechu v čase prívalového dažďa veľké množstvo zrážok, vegetačná strecha časť z nich zadrží a zvyšné množstvo prepustí pomalším tempom do kanalizácie, čím ju čiastočne odľahčí. Zníži sa tak tlak množstva vody na kanalizačné systémy, ale aj pozemné komunikácie v meste.

zelena vegetačná strecha

Vegetačné strechy sú pekné. Pohľad na ne uspokojí oko estéta aj milovníka prírody. Vzhľadom na to, že vegetačné strechy možno budovať ako extenzívne a aj intenzívne, poskytujú obrovské možnosti na ich výsadbu. Extenzívne strechy majú pomerne malú vrstvu pestovateľského substrátu, preto sa na nich pestujú predovšetkým rastliny s plytkou koreňovou sústavou a také, ktoré sú odolné proti presychaniu, napríklad rozchodníky, ktorých je však veľké množstvo druhov v pestrej palete farieb, tvarov i veľkostí. Extenzívne vegetačné strechy vzhľadom na tenkú vrstvu substrátu len veľmi málo priťažujú strešnú konštrukciu. Preto je možné budovať ich takmer na všetkých strechách, a to aj dodatočne. Intenzívne vegetačné strechy majú väčšiu vrstvu pestovateľského substrátu, čo ich predurčuje na vytváranie strešných záhrad s takmer plnohodnotnou výsadbou rastlín. Vzhľadom na veľkú hmotnosť zaťaženia sa tieto strechy projektujú tak, že sa na nich striedajú plochy s viacerými funkciami (vyvýšené záhony, trávniky, cesty, terasy, športové plochy a pod.). Pri projektovaní intenzívnych vegetačných striech treba mať na pamäti, že ich bude potrebné nielen zavlažovať, ale aj kosiť či iným spôsobom niekoľkokrát ročne upravovať. Preto sú na nich vybudované prípojky vody aj elektrickej energie. Prístup na intenzívne vegetačné strechy sa rieši obvykle klasickými dverami štandardných rozmerov.

stresna zahrada vegetačná strecha

Vegetačné strechy môžu byť všestranne využité na voľnočasové aktivity a relax, čo je nezanedbateľný benefit týchto striech hlavne v prehustených mestských aglomeráciách s absenciou parkov a trávnatých porastov. Na strechách sa možno stretnúť s terasami, parkami, detskými ihriskami, bežeckými dráhami, bazénmi, so zjazdovkami, s úžitkovými záhradami so včelstvami, s oranžériami, dokonca aj s domami. Možností je skutočne veľa. No vždy ide o nové výzvy, na ktorých splnení sa musia spolupodieľať dobre zohrané tímy odborníkov – od projektantov cez dodávateľov kvalitných materiálov až po zhotoviteľov remeselných prác.

Vegetačné strechy šetria náklady na vykurovanie a klimatizáciu. Strešný plášť vegetačnej strechy môže byť navrhnutý tak, aby izoloval strechu pred účinkami chladu v zime a tepla v lete. K tepelnoizolačným vlastnostiam prispieva samotná vrstva tepelnej izolácie, ale aj vrstva pestovateľského substrátu.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Vegetačné strechy pomáhajú zlepšovať klimatické podmienky predovšetkým vo veľkých obytných aglomeráciách.
  • Realizácia vegetačných striech si vo všetkých svojich etapách vyžaduje súhru a vysokú odbornosť všetkých zúčastnených profesií.
  • Vegetačné strechy majú pred sebou veľkú budúcnosť.
  • Vegetačné strechy sa v blízkej budúcnosti stanú samozrejmosťou a čoraz častejšie budú využívané na oddych obyvateľov miest.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.