Stavba a strecha musia cez zimu sadnúť. Je to pravda či mýtus?

Stavebná sezóna, teda obdobie vhodné na realizáciu hrubej stavby, trvala na Slovensku od jari do jesene, čiže v čase, keď nehrozili nízke teploty a nočné mrazy. Väčšina technologických postupov v stavebníctve je podmienená minimálnou teplotou +5 °C. Výstavba bežného rodinného domu trvá len málokedy menej ako rok, takže zimnému obdobiu sa dá vyhnúť naozaj iba v ojedinelých prípadoch. Aj preto sa harmonogram výstavby prispôsobuje príchodu zimy.

Je pravda, že zimy, hlavne v južnejších oblastiach Slovenska, sú v posledných rokoch pomerne teplé a aj trh neustále prináša nové stavebné materiály, predovšetkým betóny a malty, s ktorými je možné pracovať pri teplotách okolo bodu mrazu. Pokračovať vo výstavbe pri mrazoch pod –5 °C je však už vo väčšine prípadov zakázané, prípadne sú technologické procesy vzhľadom na použité materiály predražené. Aj preto sa práce na výstavbe rodinných domov zvyknú na zimu prerušiť.

V južných oblastiach Slovenska je to na niekoľko týždňov na prelome rokov a v tých severnejších to môže byť pokojne aj takmer na pol roka. Dobre zazimovaná stavba v tomto období sadne a „vydýcha sa“ od prebytočnej zabudovanej vody, ktorá je súčasťou lepiacich zmesí, poterov alebo niektorých druhov tvárnic, a čas pomôže aj vyzretiu betónových konštrukcií. Vymrazenie pomôže aj dreveným konštrukciám krovu. Rezivo sa počas obdobia mrazov zbaví aspoň časti prebytočnej vlhkosti, čo bude výhodou po namontovaní tepelnej izolácie.

Ak staviate montovaný dom, proces jeho výstavby na stavenisku je výrazne skrátený. Jednotlivé celky domu sa pripravia v montážnom závode dodávateľa a na vybudovanej a vyzretej základovej doske sa zmontujú do celku. Celková výstavba potom trvá niekoľko mesiacov, takže zime sa dá bez problémov vyhnúť. V montovanej stavbe je zároveň veľmi malé množstvo zabudovanej vlhkosti, takže proces zimného „vydýchania sa“ a zbavovania vlhkosti ani nie je potrebný.

Špecifiká zazimovania stavby v rôznych etapách výstavby

Stavbu každého murovaného rodinného domu je možné rozdeliť do štyroch etáp – spodná stavba, vrchná stavba, zastrešenie a obvodový plášť. Práce na stavbe by mali byť naplánované tak, aby boli jednotlivé etapy pred zazimovaním stavby ukončené.

Základy so základovou doskou prežijú zimu bez problémov, a to aj bez dôkladného zazimovania. Určite bude na osoh, ak upcháte prestupy pripravené na inštalácie a zo základov budete odstraňovať prebytočnú vlhkosť. Betón na svoje vyzretie a stvrdnutie nepotrebuje vyschnúť. Na tomto procese sa podieľa chemizmus hydratácie, ktorý prebieha aj v mokrom prostredí. Nemusíte mať preto obavy. Ak je zima predo dvermi, nepúšťajte sa už do ďalších prác. Pred príchodom mrazov však treba nevyzretú betónovú dosku aj všetky betónové konštrukcie chrániť pred chladom.

 

V prípade, že pred zimou stihnete postaviť len obvodové a nosné múry, mali by ste sa pokúsiť stavbu v takomto štádiu výstavby chrániť provizórnym prekrytím, aby ste zabránili prístupu zrážkových vôd. Ak sa pustíte do výstavby múrov, mali by ste mať dostatočnú časovú rezervu na to, aby ste vybetónovali vence a vybudovali aspoň krov. Ten môžete prekryť kvalitnou UV stabilnou fóliou poistnej hydroizolácie ukotvenou pomocou kontralát. Takto prekrytá stavba by mala vydržať zimu bez výraznejšej ujmy. Pamätajte však na to, že každá fólia poistnej hydroizolácie má len obmedzenú stabilitu voči slnečnému UV žiareniu, takže po zime ju bezpodmienečne budete musieť nahradiť novou. Aj preto je dobré, ak sa to čo len trochu dá, krov pokryť pred príchodom zimy aj krytinou. Pokrývanie strechy krytinou je suchý proces, takže ak je možné dodržať pravidlá bezpečnosti pri práci, možno ho robiť aj v mrazivom počasí. Výhodné je mať pred zimou dokončené aj klampiarske práce. Žľaby sú samozrejmosťou, dobré je však osadiť aspoň provizórne zvody vody, aby odvádzali zrážkové vody a tieto nestekali po múroch ani k základom stavby.

Zastrešená hrubá stavba pred zimou je ideálny prípad. Strecha ochráni stavbu pred poveternostnými vplyvmi a múry aj vnútro stavby pred vlhkosťou. Stavba vymrzne, zbaví sa prebytočnej technologickej vody, na jar preschne a bude pripravená na finalizáciu úprav omietkami, interiérovými úpravami a vy budete mať reálnu šancu v lete sa sťahovať. Nezabudnite však, že do stavby bez okien vám silnejší vietor dokáže nafúkať pomerne veľké objemy snehu. S jeho odstránením neotáľajte.

Môže sa stať, že pred zimou stihnete osadiť na vašej stavbe aj okná a dvere. Možno vás bude trápiť otázka, či nebude nutné stavbu v takomto štádiu v zime temperovať. Nuž, ak nebudete mať vodu vo vodovode, prípadne v kúrení, temperovať určite nemusíte. Zabezpečte však vetranie stavby. S priebežným odstraňovaním prebytočnej vlhkosti predídete aj riziku vzniku prípadných plesní. Na zvýšenú vlhkosť sú zvlášť citlivé drevené okná a všetky drevené konštrukcie stavby.

Ak sa vám pred zimou podarí dostať so stavbou do takého štádia, že máte hotovú zastrešenú hrubú stavbu, osadené okná a dvere a urobené rozvody vody, kúrenia, plynu a elektriny, stavbu zazimovávať nemusíte. Stavbu je potrebné vykurovať a vy môžete pokračovať v prácach v interiéri. V prípade, že nemáte spustené kúrenie, môžete použiť plynové, olejové alebo elektrické agregáty, ktoré sa dajú aj požičať. V týchto prípadoch na energiách veľmi neušetríte, časté vetranie bude bezpodmienečne nutné aj vo veľmi chladných dňoch. Zabezpečíte tým priaznivé podmienky pre prácu remeselníkov a vaša stavba bude môcť aj presychať. Z technologického hľadiska by ste mali vnútri udržiavať teplotu aspoň 8 – 10 °C. V takom prípade sa dajú realizovať všetky dokončovacie práce v interiéri (stavanie priečok, omietky, lepenie obkladov a dlažieb, maľby, nátery, inštalácie rozvodov a ich finalizácia a pod.) bez prerušenia.

V takomto štádiu výstavby je na stavbu prinesených alebo už zabudovaných množstvo pomerne drahých materiálov a zariaďovacích predmetov. Nezabudnite preto na dôslednú ochranu pred krádežou. Užitočné je mať stavbu poistenú nielen proti krádeži, ale aj proti iným škodám. Ak ju financujete prostredníctvom úveru, túto požiadavku bude mať v podmienkach banka.

Upozornenie pre nedočkavcov:

Stále platí, že čas sú peniaze. Ak sa stavba príliš predlžuje, odráža sa to na poklese stavu financií. Veľmi veľa stavebníkov je tlačených do rýchlej výstavby platením úrokov úveru a aj nájmu za dočasné bývanie alebo inými okolnosťami. Ak je však výstavba domu urýchlená a nasťahujete sa do nej ešte pred zimou, počítajte s určitými obmedzeniami. Budete musieť bojovať predovšetkým s vlhkosťou. Liekom na ňu je intenzívne vetranie a riadne kúrenie. Prvú sezónu v novom, rýchlo postavenom dome zabudnite na šetrenie energiami. Len tak máte šancu predísť problémom so vznikom plesní. Veľmi nepríjemným sprievodným javom bývania v čerstvo dokončenom dome sú aj navlhnuté drevené konštrukcie, predovšetkým tie vyrobené z drevotriesky. Nie je preto výnimočný jav, že nebudete môcť zatvoriť napríklad dvere na kúpeľni. Vzniká aj riziko tvorby prasklín v murive. Neustále vetranie a znižovanie vlhkosti povedie postupne k normalizácii stavu.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Klasický murovaný dom potrebuje na svoju výstavbu určitý čas, tak aby v ňom mohli prebehnúť všetky procesy súvisiace s technológiou výstavby. Sadnutie a „vydýchanie sa“ počas zazimovania stavby prispeje k zjednodušeniu dokončovacích prác.
  • Pre zazimovávanie rozostavanej stavby platia určité pravidlá, ktoré je potrebné vo vlastnom záujme dodržať.
  • Postup a plánovanie prác v závislosti od ročného obdobia by mal koordinovať stavebný dozor.
  • Pri každej novostavbe murovaného domu vzniká riziko problémov s vlhkosťou, ktorej sa dá postupne zbaviť vhodnou kombináciou kúrenia a vetrania priestorov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.