Rad tehál navyše pri stavbe domu: čo spraví so strechou?

Rad tehál navyše môže ovplyvniť stavbu strechy

Rovnako ako v minulosti, aj dnes je bežné, že investori či majstri sa rozhodnú postaviť rad tehál navyše, aby „nadvihli stavbu“ či z nejakého iného dôvodu. Čo má rad tehál navyše spoločné so strechou? Viac, ako by ste možno na prvý pohľad čakali, ba dokonca môže ísť o problém. Poďme sa pozrieť bližšie na podstatu a možné negatívne dôsledky.

Prečo sa zvykne realizovať rad tehál navyše

Je logické, že každý stavebník chce za svoje peniaze investované do stavby získať čo najviac – čo najviac úžitkových vlastností, ale napríklad aj čo najviac využiteľného priestoru. V prípade obytného podkrovia hrá úlohu doslova každý centimeter, a to aj v prípade vzťahu výšky podkrovných priestorov a ich využiteľnosti. Ak sa potom počas výstavby podkrovia môže beztrestne pridať nejaký ten centimeter výšky nadstavaním jedného radu tehál, bude to celkom zaujímavý bonus.

Kedy ide o problém

Takto pridaným radom tehál sa podstatne zmení geometria strechy. Napríklad zväčšením výšky odkvapovej hrany pultovej strechy sa môže zmenšiť uhol sklonu strechy. Ak má strecha naplánovaný sklon nad 25 – 30°, nenastane problém.

Ale čo ak mala strecha v pôvodnej projektovej dokumentácii naprojektovaný sklon okolo 10°? Zdvihnutie odkvapovej hrany o 30 – 45 cm má za následok zmenšenie uhla sklonu strechy v závislosti od dĺžky krokvy o 2 – 3°, čím sa uhol sklonu strechy dostáva pre väčšinu druhov skladaných strešných krytín pod tzv. bezpečný sklon strechy. Táto situácia so sebou nesie potrebu vyrovnať sa s veľmi nízkym sklonom strechy, čo je obvykle spojené s požiadavkou na vytvorenie vodotesného podstrešia, a keďže každý špás niečo stojí, investor musí počítať s nemalými vyvolanými investíciami do skladby strešného plášťa, ktoré si táto zdanlivo zanedbateľná zmena vyžaduje.

Ak si niekto na tomto mieste povie, že nejaké to zníženie sklonu strechy o pár stupňov možno poľahky zanedbať, vedzte, že to tak nie je. Skúsenosti z praxe potvrdzujú, že strechy s veľmi nízkym sklonom bez vykonania ďalších konštrukčných opatrení vykazujú viacero nedostatkov, ktorých následkom je zatekanie vody do podstrešia, premáčanie vrstiev tepelnej izolácie spojené s obmedzením tepelnoizolačných schopností takéhoto materiálu a vlhnutie drevenej konštrukcie krovu s jeho následnou degradáciou. Zatekanie do obytných priestorov je spojené s tvorbou vlhkých fľakov na maľovke, ktoré sa neskôr stanú živnou pôdou na vznik zdraviu škodlivých plesní. Zdá sa, že je toho celkom dosť, takže tieto skutočnosti azda presvedčia každého.

Strechárske realizačné firmy majú bohaté skúsenosti s takýmito strechami, ktoré je nutné od základu rekonštruovať po niekoľkých rokoch prevádzky. Ide o veľmi smutný jav spojený s obrovskými výdavkami na strane majiteľov týchto nedokonalých stavieb, keď na začiatku problémov stálo zdanlivo bezvýznamné rozhodnutie o nadstavaní jedného radu tehál.

Chybám sa dá predísť

Pýtate sa, či je možné takýmto fatálnym chybám pri budovaní striech predchádzať? Treba si len uvedomiť novovzniknuté vzťahy na streche a z nich plynúce riziká. Každú strechu je možné naprojektovať a vybudovať tak, že bude bez problémov slúžiť desaťročia. Tieto práce však musíte zveriť do rúk overeným strechárom so skúsenosťami a s vedomosťami. Navyše je dôležité sledovať precízne vypracovanie všetkých detailov počas stavebných prác na streche.

Aj strechy s veľmi nízkym sklonom, resp. ploché strechy sa dajú navrhnúť a vybudovať tak, že budú svojmu účelu bez problémov slúžiť desaťročia.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Aj drobná zmena v geometrii strechy môže vyvolať veľké zmeny v skladbe strešného plášťa s dosahom na cenu realizácie.
  • Každú zmenu stavby je potrebné konzultovať s odborníkmi.
  • Každý sklon strechy má priradené odporúčané druhy strešných krytín, ktoré je potrebné rešpektovať.
  • S návrhom strešného plášťa strechy so sklonom pod úrovňou bezpečného sklonu pre konkrétnu krytinu sa vždy obráťte na profesionálov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.