Na strechu nepatrí len krytina – význam strešných doplnkov #2

predchádzajúcom príspevku sme si vysvetlili význam strešných doplnkov na vytvorenie nárožia a hrebeňa, odkvapovej hrany, úžľabia a oplechovanie komína či iných prestupujúcich konštrukcií. Dnes sa pozrieme na ďalšie dôležité súčasti strechy.

Doplnky na prestupy strešnou rovinou a presvetlenie

V oblasti strešných krytín a ich príslušenstva sú stále pomerne málo používané. Investorov asi najviac odrádza ich cena. Pohľad na strechu, ktorá má všetky detaily esteticky spracované pomocou špeciálnych prestupových kusov, však každého presvedčí o ich mieste na streche. Prestupy sa používajú nielen na rúrové turbokomíny, ale aj na odvetranie kanalizácieprestupy pre antény. Všetky prestupové kusy sú zložené z viacerých častí, vrátane manžety slúžiacej na napojenie poistnej hydroizolácie. Presvetlenie podstrešných a obytných priestorov sa môže zabezpečiť presvetľovacími škridlami vyrobenými z priehľadného plastu, strešnými výlezovými oknamisvetlovodmi.

Doplnky na pohyb po streche

Zabezpečenie bezpečného pohybu po streche oceníte vtedy, ak príde kominár vyčistiť komíny, ak bude treba na streche vykonať udržiavacie práce, prípadne drobné opravy. Bezpečný pohyb po streche je možné zabezpečiť stúpacími plošinami, ktoré sa montujú pomocou držiakov s kolískami na špeciálne škridle so zvýšenou nosnosťou. K bezpečnosti pohybu po strechách prispievajú aj bezpečnostné úchyty slúžiace na uviazanie pohybujúcej sa osoby po streche tak, aby sa mohla voľne pohybovať, avšak nemohla spadnúť na zem. Tieto bezpečnostné prvky budú onedlho zrejme povinnou súčasťou každej strechy.

Doplnky na ochranu pred snehom

Ochrana pred padajúcim snehom je na základe platnej legislatívy dnes už nutnou súčasťou strechy. Systém ochrany pred snehom sa navrhuje pre každú strechu osobitne, pričom rozhodujúcimi vplyvmi sú snehová oblasť, v ktorej sa stavba nachádza, sklon strechy a lokálne vzťahy (smer prevládajúcich vetrov, stromy v okolí budovy, umiestnenie ďalších stavieb, chodníkov a pod.). Jeho podstatou je zadržať sneh na streche, čím sa umožní jeho postupné roztápanie a vyparovanie.

Dobre navrhnutá protisnehová ochrana zabráni prudkému zosunu más snehu, ktorý môže byť aj zľadovatený, a tým vzniku škôd na streche samotnej (napr. strhnutie odkvapového systému), ale aj na zdraví a majetku v blízkosti nehnuteľnosti (napr. ľudia a majetok na chodníku). Snehová ochrana sa zabezpečuje špeciálnymi protisnehovými škridlami, ktoré sa môžu nahradiť snehovými hákmi rozmiestnenými na celej ploche strechy, pričom množstvo hákov na metri štvorcovom navrhuje projektant. Protisnehová ochrana sa posilňuje zhustením počtu hákov v dolnej časti strešnej roviny, alebo ich nahradením sneholamami, ktoré sú montované na špeciálne nosné škridly pomocou držiakov sneholamu. Jeho jednotlivé časti sa navzájom spájajú spojkami.

Doplnky na vytvorenie podstrešia

Vytvorenie podstrešia je neoddeliteľnou súčasťou prác na každej streche. Podstreším v tomto ponímaní rozumieme vytvorenie vrstvy poistnej hydroizolácie a prevetrávanej vrstvy medzi poistnou hydroizoláciou a krytinou. Už z názvu samotného vyplýva, že poistná hydroizolácia má poistnú hydroizolačnú funkciu. Je teda akousi poistkou v prípade, že sa zrážková voda dostane pod krytinu. Poistné hydroizolácie sú vlastne fólie rôznych hrúbok, zloženia a aj určenia.

Každý výrobca strešnej krytiny ich ponúka niekoľko. Minimálne parametre poistnej hydroizolácie by mal navrhnúť projektant a vždy je nutné vyberať fólie s lepšími vlastnosťami. V niektorých prípadoch je nutné spoje fólií navzájom zliepať, prípadne ich dôsledne napojiť na stavebné konštrukcie. K tomuto účelu sú v sortimente každého výrobcu krytín rôzne lepiace páskytmely.

Doplnky na ochranu pred bleskom

Je bezpodmienečne nutné nainštalovať ich na strechu v prípade, že je to stanovené projektom. V tom prípade bleskozvod montuje špecializovaná firma do držiakov bleskozvodu, ktoré sú špeciálne pre hrebenáče i pre škridly.

Na trhu je množstvo neoriginálneho príslušenstva k strechám rôznej kvality. Upozorňujeme, že predovšetkým výrobcovia betónových a keramických krytín podmieňujú záruku na funkčnosť strechy práve použitím originálneho, týmito producentmi dodávaného príslušenstva. Je to čiastočne obchodná záležitosť, ale v každom prípade, ak nakúpite originálne a overené príslušenstvo k strešnej krytine, viete, čo kupujete, a teda nebudete kupovať mačku vo vreci. Ak nakúpite doplnky z neznámych zdrojov, môže sa vám stať, že veľmi rýchlo stratia svoje estetické, ale predovšetkým funkčné vlastnosti.

V súvislosti s týmto pripomíname stokrát opakované: Životnosť strechy je len taká, aká je životnosť jej najslabšieho článku. Stačí teda do strešného plášťa zabudovať jeden prvok z neovereného zdroja, ktorý zlyhá, a životnosť strechy sa môže dramaticky skrátiť.

 

Čo je dobré si zapamätať?

  • Nepodceňujte význam strešných doplnkov.
  • Strešné doplnky nakupujte z overených zdrojov – na trhu je množstvo kvalitných výrobkov od osvedčených výrobcov.
  • Ak ste doplnky k strešnej krytine nakúpili, trvajte na ich zabudovaní do strešného plášťa.
  • Ak remeselníci realizujúci práce na vašej streche nebudú vedieť, čo s nakúpenými doplnkami, zbystrite pozornosť a okamžite sa obráťte na odborníkov, s ktorými konzultujte odbornosť realizovaných prác.

Titulná fotka: profikominar.sk

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.