Ktorá strecha je najlacnejšia?

najlacnejsia-strecha

Hneď na úvod sa žiada použiť starú židovskú múdrosť, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci. Ono je to však trochu zložitejšie. Cenu strechy neovplyvňuje len to, či použijeme lacnejšie alebo drahšie materiály, ale aj to, ako je členitá, či nemá zbytočne veľa vikierov, úžľabí či iných náročných tvarových prvkov. Povedané inak: Pokiaľ má strecha, na ktorú boli použité kvalitné materiály, pomerne jednoduchý tvar, môže nás vyjsť lacnejšie než tvarovo zložitejšia strecha z omnoho lacnejších materiálov. Aj to je však príliš zovšeobecňujúce tvrdenie. Takže – ako je to naozaj?

Základné delenie striech podľa tvaru

V zmysle dnešnej témy môžeme strechy rozdeliť na tvarovo jednoduchšie a komplikovanejšie. Vo všeobecnosti však poznáme strechy sedlové, valbové, ihlanové, pultové a ploché. Bližšie sa tvarom striech venujeme v stati o tipoch striech. Tam nájdeme aj ďalšie varianty, ako napríklad polvalbová, manzardová či členitá. Dve posledné patria k tvarovo najkomplikovanejším, a teda aj najdrahším. Nie je to iba otázka špeciálnych či upravovaných prvkov, ktoré sú vždy omnoho drahšie ako základná krytina. Ak sa rozhodneme pre podkrovie s vikiermi, takisto počítajme s tým, že sa nám strecha predraží. Komplikovanejšia a drahšia je nielen konštrukcia krovu, ale aj práca. Okrem toho, v prípade komplikovaných tvarov striech vzniká aj zvýšené riziko vzniku tepelných mostov, degradácie izolácie a pod., ktoré môžu byť aj nositeľmi budúcich porúch. Otázka však znie: Ktorá strecha je najlacnejšia? Ak by sme zobrali do úvahy, že stále používame materiály v rovnakej cenovej hladine, tak v zmysle tvaru sú najlacnejšie predovšetkým strechy sedlové, pultové a ploché. A ako skúšku správnosti použijeme ešte ďalšiu múdrosť – najjednoduchšie veci bývajú spravidla aj najspoľahlivejšie.

najlacnejsia-strecha

Strecha je piata fasáda domu. A v mnohých ohľadoch aj najdôležitejšia.

Základné delenie striech podľa materiálu a hmotnosti krytiny

To najjednoduchšie delenie člení krytiny na ľahšie a ťažšie. Asi najrozšírenejšou z tých ťažších je dnes krytina betónová, obľube sa teší aj krytina pálená. Laik spravidla na diaľku nerozozná, ktorá z týchto dvoch krytín je na streche a zaváhať môže aj odborník. V princípe ide o kvalitné a stabilné krytiny, ktoré majú u nás dlhú tradíciu, pričom pálená krytina je asi o 15 % drahšia než betónová. Ťažšie krytiny reprezentuje napríklad aj bridlica. Jej vlastnosti a životnosť sú doslova unikátne, avšak, tomu zodpovedá aj cena. Takže dá sa povedať, že tento typ krytiny sa masového použitia na Slovensku asi nedočká.

materialy-krytina

Z ľahších krytín je najvýraznejším reprezentantom plech. Vzácne býva (najmä na sakrálnych a historických stavbách) použitý plech medený. Z hľadiska ceny však takisto predstavuje výrazný nadštandard, a tak aj meď musíme (v zmysle zadania témy) škrtnúť zo zoznamu cenovo prijateľných krytín. Ďalej sú to ľahké oceľové krytiny. V minulosti sa zvykli upravovať spravidla iba pozinkovaním, dnes už sú to až 6-vrstvové povrchové úpravy, ktoré zvyšujú životnosť, estetické vlastnosti a z toho dôvodu aj cenu. V minulosti sa u nás vo veľkej miere používali aj vláknocementové krytiny, ktoré obsahovali dnes už zakázaný azbest. V súčasnosti vyrábané vláknocementové krytiny napriek priaznivej cene obľubu niekdajšieho eternitu nedosiahli. Skupinu ľahších krytín uzatvárajú bitúmenové pásy, šindle a veľkoplošné vlnovky. Najmä posledné menované vlnovky sú cenovo veľmi prijateľné. Na rodinných domoch ich však vidieť veľmi zriedka. Aj laická verejnosť totiž vie, že sa neoplatí kupovať to najlacnejšie, a tak sa tento typ krytiny využíva skôr na hospodárskych stavbách.

Strecha – to nie je iba krytina. Je to aj konštrukcia krovu, fólie a izolačné vrstvy. A takisto odkvapový systém. Žiadny z týchto prvkov neslobodno podceniť v honbe za čím najlacnejšou strechou.

Základné delenie striech podľa ceny krytiny

Áno, krytiny môžeme deliť aj podľa ceny. To, že bridlica a meď sú cenovo kdesi inde ako zvyšné krytiny, sme si už povedali. Naopak, najlacnejšími sú jednoduché plechové a bitúmenové krytiny – najmä vlnité. Na trhu sa už objavili aj rôzne bezúdržbové plastové imitácie šindľovej strechy, ktoré sú možno cenovo výhodnejšie ako samotný drevený šindeľ, ale ide vyslovene o okrajové formáty. Z pohľadu cenového sú teda zlatým stredom krytina betónová, pálená a povrchovo upravená plechová. Každá z nich má však aj svoje cenové rozpätie. Napríklad, ceny betónových škridiel toho istého výrobcu sa líšia nielen podľa modelu, ale aj podľa špeciálnej povrchovej úpravy. Výsledkom takýchto povrchových úprav sú nielen estetické zisky, ale aj zvýšená povrchová odolnosť, a teda aj životnosť krytiny. A to sa premieta do výslednej ceny.

 

To isté možno povedať aj o krytinách pálených. Najväčšie cenové rozpätie možno badať u krytín plechových, kde predajcovia argumentujú nielen povrchovými úpravami, ale pri tých drahších aj krajinou pôvodu základnej oceľovej suroviny. Už v úvode sme spomenuli, že pálená škridla je asi o 15 % drahšia než betónová. Môže sa však stať, že základná pálená bude lacnejšia než povrchovo upravovaná betónová krytina. Plechová krytina škandinávskeho výrobcu môže byť dokonca ešte drahšia ako povrchovo upravená pálená. S krytinami je to na trhu ako s autami. K dispozícii je nepreberné množstvo variantných riešení, pričom  základné verzie stoja niekedy iba polovicu v porovnaní s najdrahšou verziou produktu. Ak to teda zhrnieme, za cenovo najdrahšie môžeme považovať bridlicu a meď, najlacnejšie bitúmeny. Plech, pálená a betónová škridla sa nachádzajú uprostred tohoto cenového rozpätia. Je na nás, či pôjdeme vyslovene iba po cene, alebo sa zameriame aj na vlastnosti a životnosť produktu.

 

Čo je dobré si zapamätať

  • Najlacnejšia krytina neznamená, že je aj najvýhodnejšia – podobne ako najdrahšia nemusí znamenať automaticky najlepšie riešenie pre náš zámer.
  • Čím má strecha komplikovanejší tvar, tým bude drahšia v porovnaní s tvarovo jednoduchšou.
  • Ak inklinujeme k romantickejšie poňatým stavbám a k vikierom, počítajme s tým, že našu strechu to predraží.
  • Komplikovanejšia strecha prináša aj možné riziká budúcich porúch.
  • Honba za nízkou cenou a voľba najlacnejších materiálov sa nám nemusí vyplatiť. Dôležité je naštudovať si technické parametre a garantovanú životnosť krytiny.
  • Lacnejšie typy striech napriek tomu nemusíme zatracovať. Môžeme po nich pokojne siahať v prípade prístreškov, prístavieb, hospodárskych a technických objektov.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.