Infografika: Rozmiestnenie strešných okien z pohľadu komfortu bývania

Množstvo majiteľov domov s podkrovím sa rozhoduje pre zužitkovanie týchto priestorov vytvorením obytného podkrovia. Riešenie problematiky osvetlenia podkrovných priestorov denným svetlom sa následne stáva jedným z kľúčových problémov. V porovnaní s klasickými fasádnymi oknami alebo vikiermi, strešné okná prinášajú vzhľadom na svoje umiestnenie v strešnej rovine a pri rovnakej veľkosti dvoj- až trojnásobok denného svetla, čo veľmi priaznivo vplýva na pohodu bývania.

Pre život pod strechou je dôležitý aj vizuálny kontakt s vonkajším prostredím. Takéto prepojenie interiéru s exteriérom napomáha pocitu väčšieho priestoru v interiéri. Na získanie čo najlepších podmienok bývania pod strechou je preto potrebné vybrať správnu veľkosť strešného okna, jeho technické parametre a strešné okno aj vhodne umiestniť.

Výber veľkosti okien

Pri výbere vhodnej veľkosti strešného okna je nutné brať do úvahy niekoľko parametrov:

Najväčší vplyv na výber vhodnej veľkosti okien má veľkosť miestnosti. Je logické, že čím väčšia miestnosť má byť oknami presvetlená, tým musí byť plocha strešných okien väčšia. V miestnostiach určených na bývanie má byť podiel presklenej plochy okien k podlahovej ploche miestnosti minimálne 1 : 8. V ostatných miestnostiach je vyžadovaný pomer minimálne 1 : 12.

Na výber veľkosti strešných okien má veľký vplyv aj konštrukcia krovu, resp. vzdialenosť krokiev krovu. Výber šírky okien rešpektujúcej ich vzdialenosť zjednoduší a urýchli ich montáž, no tiež zabezpečí stabilitu konštrukcie a trvanlivosť napojenia. Strešné okná sú dnes vybavené univerzálnymi uholníkmi, ktoré umožňujú montáž okien na krokvách i na latách. Montáž na laty sa využíva v prípadoch, ak je vzdialenosť krokiev väčšia ako šírka okna. Výhodou je, že polohu okna možno v horizontálnej polohe prispôsobiť šírke šablón strešnej krytiny. V prípade väčšej vzdialenosti krokiev je možné okná montovať aj na výmenu krokiev.

Výška montáže okna

Výška montáže strešných okien je mimoriadne dôležitým faktorom pre ich optimálnu funkciu. Ak hovoríme o výške montáže strešných okien, uvažujeme nad výškou osadenia spodnej hrany presklenej plochy okna nad rovinou podlahy.

Otváravé strešné okná osadené na budove do výšky do 25 metrov nad okolitým terénom majú byť umiestnené vo výške minimálne 850 mm nad podlahou. Okná osadené na vyšších budovách (nad 25 metrov) by mali byť minimálne 1100 mm nad úrovňou podlahy.

Ak máte obavu, že v prípade vyššie umiestnených okien budete prichádzať o výhľad, máte pravdu. Táto skutočnosť je však kompenzovaná lepším presvetlením obytného priestoru.

Výrobcovia strešných okien odporúčajú výšku montáže strešných okien v rozmedzí 1100 až 1400 mm nad podlahou. Táto výška je výhodná z hľadiska presvetlenia obytných priestorov, zabezpečenia primeraného výhľadu, resp. kontaktu s okolím, a zodpovedá platným predpisom. Zároveň je splnená požiadavka na osadenie ventilačnej mriežky okna vo výške minimálne 2000 mm nad podlahou.

Navyše, osadenie okien v uvedenej výške umožňuje správne vyhotovenie ostenia okna (so zvislým ostením v dolnej časti okna a vodorovným ostením v hornej časti okna!) a umiestnenie ohrevného telesa pod okná. Vďaka tomu je zaistená optimálna cirkulácia vzduchu pozdĺž celej výšky okna, čím sa znižuje možnosť výskytu kondenzátu a následných plesní na minimum.

Ovládanie otvárania okien

Strešné okná umiestnené vo výške 850 až 1300 mm sa najlepšie ovládajú pomocou rukoväte situovanej v hornej časti strešného okna. Výhodou ovládania hornou rukoväťou je, že pod strešné okno je možné umiestniť nábytok, pričom prístup k otvoreniu a zatvoreniu okna zostane zachovaný.

Okná osadené do väčších výšok si vyžadujú ovládanie rukoväťou umiestnenou v dolnej časti okna. Takto osadené okná ponúknu pre stojacu osobu vynikajúci výhľad a zároveň pohodlné ovládanie. Nezanedbateľným prínosom vyššie umiestneného okna je (už vyššie spomínané) lepšie presvetlenie miestnosti.

Oba spomenuté typy okien majú klasickú kyvnú konštrukciu. Ich otváranie je zabezpečené kyvným pohybom okolo osi umiestnenej v strednej časti okna.

Na trhu sú k dispozícii tiež výklopné strešné okná, ktoré pri otváraní rotujú okolo osi v hornej časti okna. Tieto sa ovládajú výhradne rukoväťou v spodnej časti okna. Ich výhodou je nerušený výhľad, ktorý pri pohľade cez otvorené okno nie je rušený jeho samotnou konštrukciou.

Pod okná so spodným ovládaním neodporúčame umiestňovať nábytok, aby nebola manipulácia s nimi obmedzovaná.

Namiesto záveru

Vo všeobecnosti platí, že niekoľko menších strešných okien v rôznych častiach strechy poskytuje lepšie presvetlenie než použitie jedného veľkého okna. S úspechom je možné navrhnúť a namontovať zostavu strešných okien namontovaných v jednom alebo v dvoch radoch nad sebou. V niektorých prípadoch je horný rad okien nutné ovládať diaľkovým ovládačom, prípadne ovládacími tyčami.

Výhľad z podkrovných priestorov vám pomôže zlepšiť kombinácia strešných okien s doplnkovými oknami umiestnenými bezprostredne pod nimi. Doplnkové okná je možné osadiť na šikmú plochu strechy, ale aj zvislo.

Ak by sa vám v podkroví zacnelo po balkóne, výrobcovia strešných okien ponúkajú aj túto možnosť. Pri pohľade na strechu uvidíte v podstate kombináciu dvoch bežných strešných okien, ktoré po otvorení a vysunutí integrovaného zábradlia vytvoria úzky balkón, v ktorom môže pohodlne stáť dospelý človek.

Vývoj v oblasti strešných okien napreduje míľovými krokmi, dnes sú preto k dispozícii rôzne doplnky okien umožňujúce ich automatické tienenie, zatváranie v prípade nepriaznivého počasia, diaľkové ovládanie a pod. Vybrať si môžete rámy pre rôzne prostredia i zasklenie s rôznymi izolačnými vlastnosťami.

Výber okna si dôkladne premyslite. Zvážte tiež výber doplnkového sortimentu.  Investujete predsa do svojho bývania a chcete, aby bolo kvalitné. Montáž okna zverte do rúk firme so skúsenosťami.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Osadenie okien má svoje pravidlá, ktoré je dobré pri návrhu ich umiestnenia dodržať.
  • Nízko osadené strešné okná poskytujú výhľad aj pre sediaceho pozorovateľa, preto sú vhodné napríklad pre obývačky.
  • Vyššie osadené okná umožňujú lepšie presvetlenie podkrovného priestoru a výhľad len stojacim osobám, preto sú vhodné pre kuchyne, ateliéry, pracovne a detské izby.
  • Nízko osadené strešné okná sa ovládajú rukoväťou umiestnenou v hornej časti okna. Naopak, vyššie osadené okná majú ovládanie v spodnej časti okna.
  • Výhľad z podkrovia vám zlepšia výklopné okná.
  • Trh so strešnými oknami ponúka množstvo technických riešení pre takmer každý problém, informujte sa preto u predajcov.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.