Skrytý odkvap a jeho realizácia

Minimalistická architektúra, s ktorou sa v ostatnom období stretávame čoraz viac nielen na stavbách domov v mestských aglomeráciách, ale aj na vidieku, si potrpí na jednoduchosť a čistotu línií, kde odkvapový systém v podobe priznaných žľabov a odkvapových rúr nemá miesto. Treba si uvedomiť, že tento štýl výstavby je do našich končín importovaný. Aby skrytý odkvapový systém fungoval, je potrebné nielen dobre ho navrhnúť, ale aj bezchybne zrealizovať. Na potrebu takéhoto minimalistického riešenia odvodnenia striech už zareagovalo niekoľko výrobcov a sú schopní dodať funkčné systémy odvodnenia minimalistických šikmých striech.

Úskalia skrytého odkvapového systému

Aj keď laikovi sa zdá skrytý odkvapový systém rovnaký ako klasický, pri jeho návrhu je potrebné mať na zreteli viacero špecifík. Ak odkvapový systém ukryjeme do stavebných konštrukcií domu, bude ťažšie prístupný, preto musí byť vyhotovený tak, aby si vyžadoval čo najmenej údržby.

K bezpečnosti skrytého odkvapového systému napomôže jeho ochrana pred nečistotami, a to po celej dĺžke žľabov pomocou nainštalovaných ochranných líšt a v kotlíkoch ochrannými zbernými košmi na nečistoty. K väčšej bezpečnosti odkvapového systému, ktorý bude zabudovaný v stavebnej konštrukcii, prispeje aj revízna šachta umožňujúca pravidelné čistenie odpadových rúr umiestnených vo fasáde. Jedným z problémov, s ktorými sa treba vyrovnať pri montáži akéhokoľvek ťažšie prístupného odkvapového systému, je jeho ochrana pred zamŕzaním vody, ktorá môže odkvapové rúry upchať a svojou rozťažnosťou spôsobiť ich deštrukciu. Preto je potrebné skrytý odkvapový systém po celej jeho dĺžke vybaviť výhrevnými káblami.

Samostatnou kapitolou je návrh vhodného umiestnenia odkvapového systému tak, aby v jeho blízkosti nedochádzalo k vzniku tepelných mostov. Skrytý odkvapový systém sa montuje na minimalistické budovy tvarovo charakteristické práve pre nízkoenergetické stavby. Obal týchto budov je chránený hrubými vrstvami tepelnej izolácie, do ktorých sa obvykle odkvapový systém bez problémov vojde. Treba však doriešiť riziko vzniku tepelných mostov na týchto miestach a lôžka na odkvapový systém dôsledne zatepliť materiálmi s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami.

Konštrukčné riešenia pre žľaby

Skryté žľaby sa konštruujú v zmysle platnej normy ako zaatikové alebo nadrímsové s krycou lištou.

Zaatikové žľaby sa umiestňujú do vytvoreného lôžka, kde je čelná strana atiky tvorená stavebnou konštrukciou – múrom – alebo napríklad z OSB dosky. Žľaby – polkruhové alebo hranaté – sa upevňujú do hákov v požadovanom spáde. Lôžko je vhodné oplechovať metódou drážkovanej krytiny alebo izolovať natavením asfaltovaných pásov. Čelná strana atiky sa môže oplechovať alebo sa na ňu nanesie omietka, čím sa vizuálne zjednotí s celým priečelím stavby.

Nadrímsové žľaby visia nad vytvorenou rímsou na odkvapovej hrane strechy v hákoch namontovaných v požadovanom spáde. Čelný pohľad na žľab je prekrytý plechovou krycou lištou najlepšie z hrubšieho plechu tak, aby nedochádzalo k jej vlneniu.

Dnes už výrobcovia ponúkajú systémové riešenia pre tento detail. Na trhu sú špeciálne žľabové háky s dômyselným uchytením upevňovacej lišty a s krycím panelom, dokonca aj rohové a kútové prvky. Pri ich použití odpadá potreba odbornej práce klampiarskeho majstra a montáž zvládne zručnejší strechár.

Riešenia pre zvody

Zvody, keďže obvykle sú ukryté v zateplení, nebývajú plechové, ale používajú sa klasické vodárenské rúrky príslušných priemerov spájané lepením alebo utesnené systémovým tesniacim krúžkom umožňujúcim dilatáciu. K dispozícii sú už aj systémové riešenia na zateplenie týchto rúr zamedzujúce vzniku tepelných mostov. Veľmi dôležitým detailom je napojenie žľabu na odkvapovú rúru – hlavne v prípade ich rôzneho materiálového zloženia. Toto napojenie by malo byť utesnené špeciálnym systémovým prvkom, ktorý bude tesnosť spoja zabezpečovať desaťročia.

Na záver

Ak sa rozhodnete pre stavbu domu v nízkoenergetickom štandarde v minimalistickom štýle, požadujte od projektanta, aby v projekte vyriešil detaily súvisiace s montážou skrytého odkvapového systému. Minimalistická architektúra sa však potrebuje vyrovnať aj s ďalšími detailmi, riešiacimi napríklad umiestnenie bleskozvodu, exteriérových žalúzií, vonkajšieho osvetlenia a pod.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Realizácia skrytého odkvapového systému si vyžaduje podrobný návrh projektanta, ktorý rešpektuje vysoké riziko vzniku tepelných mostov a zníženú dostupnosť prvkov po ich zabudovaní.
  • Zhotovenie skrytého odkvapového systému zverte do rúk remeselníkov, o ktorých kvalite nepochybujete.
  • Nešetrite na nesprávnom mieste. Investujte do kvalitných materiálov a využite kompletné systémy smerujúce k spoľahlivosti odvodu zrážkových vôd z vašej strechy.

Komentáre

1 komentár. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.