Kvalita realizácie striech – na rovinu

Každý majiteľ novej strechy úplne logicky očakáva, že táto dôležitá súčasť domu mu bude bez problémov slúžiť celé roky. Záruka na viaceré druhy krytín býva udávaná v desaťročiach, a tak je celkom oprávnené očakávanie, aby strecha jeho majiteľa prežila. Žiaľ, skúsenosti mnohých investorov hovoria o presnom opaku. Mnoho striech začína prejavovať nedostatky už po dvoch či troch zimách. Musí ísť o mimoriadne frustrujúce zistenie, zvlášť v takých prípadoch, keď sa investor ulakomil na časť objemu financií určených na úhradu daní a pristúpil na zhotovenie novej strechy „bez papierov“, čiže bez zmluvy o diele alebo jej náhrady, bez akéhokoľvek dokladu o zaplatení, čo znamená bez akejkoľvek záruky a možnosti vymôcť si nápravu nedostatkov alebo náhradu škody. A práve toto je ten najbežnejší scenár, ktorý sa pravidelne opakuje ako cez kopirák.

Obchodní zástupcovia predajcov strešných krytín, ale aj zástupcovia odbornej verejnosti by o podobných prípadoch mohli rozprávať dlho. Dennodenne sa na nich obracajú nešťastní majitelia pomerne nových striech s menšími či závažnejšími nedostatkami s prosbami o pomoc. Prvá požiadavka v takom prípade znie: pripravte si doklady k streche, tzn. zmluvu o diele alebo jej náhradu, doklad o zaplatení a záručný list na krytinu, prípadne na ostatné zabudované súčasti strechy, najčastejšie strešné okná a pod. V tomto okamihu stuhne výraz tváre mnohých stavebníkov. Nič podobné nemajú! Vymeniť kôpku peňazí, ktorá tvorí rozdiel medzi strechou „s papiermi“ a bez nich, za možnosť domôcť sa svojich oprávnených nárokov v prípade poruchy strechy a jej reklamácie sa skrátka nevypláca.

Najčastejšie chyby na strechách

K nedostatkom a poruchám môže dôjsť na každom jednom mieste nosnej konštrukcie strechy a strešného plášťa. Aj preto sa dnes kladie taký dôraz na priebežné vzdelávanie stavebných spoločností, ktoré sa venujú zhotovovaniu striech. Strechy sú naozaj veľmi citlivou súčasťou každej stavby a neraz sú podceňované.

K chybám dochádza už pri realizácii krovov, keď sa použije nevhodné rezivo. Je priam na neuverenie, že sa dá stretnúť s konštrukciami striech bez dostatočného kotvenia, držiacimi doslova na niekoľkých klinčekoch, s chýbajúcimi výstuhami, s poddimenzovanými profilmi nosných častí a pod.

Strešný plášť je kategória sama osebe. Veľa zhotoviteľských firiem stále nechápe princípy jednotlivých súčastí strešného plášťa, a tak bez problémov zamenia fólie parozábrany za poistnú hydroizoláciu. Neutesnia prestupy fólií na stavebné konštrukcie, podcenia riziko vzniku tepelných mostov, použijú lacnejšie náhrady tepelných izolácií s podstatne horšími tepelno-technickými parametrami, nepodlepia kontralaty, prípadne nezrealizujú plný záklop pod krytinou tam, kde je to vyslovene nutné…

 

Mnoho ľudí by povedalo, že dobre položiť strešnú krytinu by mal zvládnuť už každý remeselník. Omyl! Neviete si predstaviť, koľko ľudovej tvorivosti vládne v tejto oblasti a koľko chýb vie skúsené oko strechára objaviť pri letmom pohľade. Správne položenie strešnej krytiny je predovšetkým o zhotovení detailov – detailov okolo hrebeňa, nárožia, štítu, úžľabia, odkvapovej hrany, ale aj strešných okien, komína a pod.

Úplne samostatnou kapitolou je odkvapový systém strechy a klampiarske výrobky. Či veríte alebo nie, aj v tejto oblasti vzniká veľmi veľa chýb. Spádovanie žľabov je pre niektorých remeselníkov stále problém. Mnoho „rýchlokvasených odborníkov“ sa až príliš spolieha na všemocnosť silikónov a klasické klampiarske technológie sú pre nich obrovskou neznámou.

A poučenie?

Nezúfajte. Nechceli sme vás vystrašiť. Chceli sme vás upozorniť na to, aby ste si preverili firmu, ktorej zveríte do rúk svoju strechu a svoje peniaze. Nenechajte nič na náhodu. Nepristúpte na realizáciu prác bez zmluvy. Trvajte na vystavení faktúry za vykonané práce. Nikto nevie všetko. Ani vy. Aj napriek tomu, že dnes si veľa informácií môžete nájsť na internete, nič nenahradí skúsenosti odborníkov. Prizvite si k realizácii prác na vašej stavbe kvalifikovaný stavebný dozor.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Strecha je stavebná konštrukcia veľmi citlivá na neodborne navrhnuté a zrealizované detaily.
  • Strecha bude chrániť všetok váš majetok. Nešetrite na kvalite jej realizácie.
  • Prizvite si stavebný dozor, ktorý je v oblasti striech skutočným odborníkom.
  • V prípade sporných otázok neváhajte včas osloviť odborníkov – technických zástupcov výrobcov zabudovaných materiálov alebo zástupcov profesijných organizácií – a problémy konzultujte s nimi.
  • Dobré zmluvy robia dobré vzťahy. Dodržiavajte pravidlá a nevystavujte sa riziku zániku záruky. Zvlášť to platí pri veľkých investíciách, akými rekonštrukcia alebo realizácia novej strechy určite sú.

Podobné články

Komentáre

1 komentár. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.