Odkvapový systém strechy #2: Zvody a príslušenstvo

V predchádzajúcej časti nášho miniseriálu o odkvapovom systéme sme sa venovali žľabom a ich upevneniu v požadovanom spáde na streche. V dnešnom pokračovaní sa budeme venovať ďalším súčastiam odkvapového systému striech.

Kotlíky

Voda zo žľabov odteká do odpadových rúr prostredníctvom kotlíka alebo žľabového hrdla. Kotlík má obvykle kužeľový tvar, ktorý zabezpečuje zrýchlenie odtoku vody odpadovou rúrou. Aj preto sa na prepojenie žľabu a odpadovej rúry používa častejšie ako žľabové hrdlo. Kužeľové kotlíky sa vyrábajú zakružovaním a lisovaním plechu, pričom definitívnu podobu im dá záverečné spájkovanie, nitovanie a u továrensky vyrábaných kotlíkov zváranie. Kotlíky sa montujú nasunutím na žľab a ohnutím poistných plechov sa vymedzí výsledná poloha na žľabe, do ktorého je vopred vystrihnutý a v smere toku vody olemovaný otvor, ktorý je tvarovo totožný s výtokovým otvorom v kotlíku.

odkvapovy-kotlik

Kotlík má na svojej spodnej časti hrdlo, na ktoré sa nasunie odpadová rúra. Technické riešenie moderných výrobkov umožňuje montáž bez nutnosti poisťovať spoj nitovaním. Pri výbere vhodného kotlíka sú rozhodujúce dva rozmery – rozvinutá šírka žľabu a priemer odkvapovej rúry.

Kotlík je miestom, kadiaľ sa do odkvapovej rúry môže dostať väčšia nečistota zo žľabov – napadané lístie, ihličie, prach, ba aj vták – a upchať ich. Preto sa do kotlíka môže vložiť lapač lístia, ktorý však treba minimálne dvakrát do roka vybrať a vyčistiť.

Zvody

Odkvapové rúry sa podobne ako žľaby vyrábajú s kruhovým a štvorhranným prierezom v dĺžkach 1, 3, 4 a 6 metrov. Odkvapové rúry sa obvykle dodávajú s priemermi 80, 100 a 120 mm, pričom pre výber priemeru platí rovnaké zjednodušené pravidlo ako pre žľaby: jednému metru štvorcovému pôdorysu odvodňovanej plochy zodpovedá jeden centimeter štvorcový plochy prierezu odkvapovej rúry. Aj preto pre väčšinu rodinných domov bude postačovať rúra s priemerom 100 mm, ktorá sa montuje najbežnejšie.

odkvapovy-system-zvody

Odkvapové rúry sa vyrábajú zakružovaním alebo ohýbaním, pričom pozdĺžny spoj je pri klasickom vyhotovení tvorený ležatou drážkou. Dnes je nahrádzaný pozdĺžnym zvarom. Jednotlivé rúry sa spájajú hrdlovým spojom, zasunutím do seba v smere toku vody, a to zúžením zasúvaného hrdla pomocou špeciálnych zužovacích klieštov alebo vytvorením rozšíreného hrdla na konci, do ktorého sa rúra zasúva, pomocou tzv. „hrdlovačky“. Spoj sa poisťuje nitovaním.

Na fasáde domu často bývajú rôzne odskoky. Na ich preklenutie slúžia kolená s rôznymi uhlami ohybu, s pomocou ktorých je možné vyhnúť sa stavebným prekážkam. Vo všeobecnosti však platí, že zvody by mali byť bez zbytočných kolien, ktoré tvoria prekážku v odtoku vody a môžu byť miestom vzniku poruchy. Ukončenie odpadovej rúry a odtok zrážkovej vody na terén zabezpečujú výtokové kolená, ktoré sú ukončené ozdobným návalkom.

odkvapovy-system-koleno

Kolená boli v minulosti prácne vyrábané z viacerých kusov spájaných pomocou návalkov a drážkovaných spojov. Dnes sa kolená lisujú a zvárajú.

Na fasádu budovy sa odpadové rúry montujú pomocou objímok. Objímky sú vyrobené z pásovej ocele a svojím tvarom kopírujú tvar odpadovej rúry. Ich konštrukcia umožňuje pevné obopnutie rúry a uzamknutie polohy. Objímky sú opatrené tŕňom rôznej dĺžky určeným na zatlčenie do fasády alebo na zaskrutkovanie závitovou tyčou. V sortimente výrobcov je viacero vyhotovení objímok, aby sa pre konkrétny typ stavebnej konštrukcie dali vybrať tie najvhodnejšie.

odkvapovy-system-objimky

Objímky sa montujú maximálne v dvojmetrových odstupoch, aby finálna vzdialenosť odpadovej rúry od povrchu stavebnej konštrukcie bola minimálne 20 mm, pričom pozdĺžny spoj rúr je orientovaný k fasáde. Vzdialenosť 20 mm zabezpečí, aby sa v priestore medzi rúrou a fasádou neusadzovala nečistota a zároveň táto medzera chráni fasádu pred prípadným vlhnutím od kondenzátu na povrchu rúry.

V prípade, že do jednej odpadovej rúry potrebujeme odviesť zrážkové vody z dvoch strešných rovín, využijeme odbočky, ktoré nám umožnia napojenie ďalšej odpadovej rúry. Odbočky umožňujú napojenie odpadových rúr s rovnakými aj rôznymi priemermi.

odkvapovy-system-odbocky

Množstvo majiteľov nehnuteľností chce zbierať zrážkovú vodu do zberných nádrží. Na tento účel sú určené medzikusy pre odkvapové rúry s výklopnou klapkou, ktorá prehradí odpadovú rúru a zrážkové vody odvádza napríklad do suda stojaceho pri zvode. Na trhu sú už aj samočinné odvádzače vody určené pre napojenie na hadicu, pomocou ktorej sa voda dostane do vzdialenejších zásobníkov.

odkvapovy-system-medzikus

Čo je dobré si zapamätať?

  • Odkvapové rúry a kotlíky sú súčasťou odvodňovacieho systému každej strechy.
  • Priemer odkvapovej rúry sa volí na základe veľkosti odvodňovanej plochy.
  • Odkvapové rúry sa montujú pomocou objímok vo zvislej polohe tak, aby mali čo najmenej odskokov.
  • Neoddeliteľnou súčasťou odkvapových rúr sú kolená s rôznymi uhlami, odbočky, klapky a odvádzače vody.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.