Odkvapový systém strechy #1: Žľaby a príslušenstvo

V súvislosti so strechami a ich odvodnením sa stretávame s pojmom odkvapový systém strechy. Ten sa skladá z viacerých komponentov. V miniseriáli, ktorý vám prinášame, sa bližšie pozrieme na jeho jednotlivé súčasti.

Úlohou celého odkvapového systému strechy je zbierať zrážkovú vodu z jednotlivých strešných rovín a následne ju bezpečne zviesť do kanalizácie, vsiakacích nádrží, podzemných alebo nadzemných zásobníkov vody, prípadne len tak na pôdu alebo chodník.

Typy žľabov a ich výhody

Ak sa pozrieme na strechu, tak okrem tvaru a farby strešnej krytiny, asi ako jednu z prvých vecí vnímame žľaby. V našich končinách sa najčastejšie používajú žľaby polkruhového tvaru. Vzácnosťou nie sú ani hranaté žľaby, ktoré môžu mať v porovnaní s polkruhovými mierne kratšiu životnosť. Vo vnútorných kútoch týchto žľabov totiž dlhšie ostáva nečistota (prach, zvyšky lístia a pod.), ktorá zadržiava vlhkosť. Kvôli tomu sú hranaté žľaby mierne náchylnejšie na prehrdzavenie.

okruhly-zlab

Polkruhové žľaby sa na trh dodávajú v rozmeroch, ktoré majú svoje korene v minulosti. Všetky klampiarske výrobky sa vyrábali z plechov so šírkou jeden meter. Ak chcel byť klampiar aj dobrým hospodárom, vyrábal klampiarske výrobky z pásov plechu tak, aby mu po rozstrihaní tabúľ neostával odpad. Preto sa v klampiarskej technológii používa pojem rozvinutá šírka, čo je šírka plechu, z ktorej je jednotlivý dielec vyrobený. Žľaby sa preto dodnes vyrábajú z plechov s rozvinutou šírkou 250, 330 a 400 mm.

Aby bolo treba čo najmenej spojov žľabov, alebo naopak, aby nebolo potrebné žľaby deliť, výrobcovia ich najčastejšie ponúkajú v dĺžkach 1, 3, 4 a 6 metrov. Žľaby sa vyrábajú zakružovaním alebo ohýbaním. Časť žľabu smerujúca k fasáde domu je ukončená ohybom zabraňujúcim pretekaniu vody smerom na fasádu. Opačná strana je ukončená estetických okrúhlym návalkom, ktorý žľab spevňuje, umožňuje spájanie žľabov a zároveň slúži na upevnenie polohy žľabu v háku. Jednotlivé kusy žľabov sa v závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené, spájajú nitovaním a spájkovaním, prípadne stmelením silikónom. Najlepší výsledok však dosiahneme použitím špeciálnych žľabových spojok, ktoré nielen urýchľujú montáž, ale výsledný spoj je zaručene vodotesný a aj esteticky spracovaný. Vzhľadom na tepelnú rozťažnosť plechov nesmie byť súvislý žľab dlhší ako 15 metrov. V opačnom prípade je nutné zabezpečiť jeho dilatáciu.

Vhodné riešenie pre slovenské strechy

Vhodný prierez žľabu sa vyberá na základe veľkosti odvodňovanej plochy. Platí tu pomerne jednoduché pravidlo: jednému metru štvorcovému pôdorysu odvodňovanej plochy zodpovedá jeden centimeter štvorcový plochy prierezu žľabu. Vzhľadom na veľkosť rodinných domov, ktoré sa na Slovensku stavajú, a prípadné prepočty nám vychádza, že žľaby s rozvinutou šírkou 330 mm budú postačovať pre väčšinu z nich.

odkvap-zlab-strecha

Pri odvodňovaní menších plôch, napríklad prístavieb alebo garáží, si vystačíme aj s menšími žľabmi. Upozorňujeme, že popísaná metóda nezohľadňuje zrážky počas extrémnych meteorologických javov. V takýchto prípadoch je zrejmé, že voda bude zo žľabov pretekať. Na toto sú prispôsobené tým, že ich vonkajšia hrana je po montáži nižšie asi o 2 cm ako hrana smerujúca k fasáde domu. Voda takto preteká smerom od fasády a nespôsobuje jej poškodenie.

Žľaby sa na koncoch uzatvoria žľabovými čelami. V prípade, ak je strecha členitejšia, bude treba použiť vnútorné alebo vonkajšie rohy.

 

Aby voda zo žľabov dobre odtekala, musia byť namontované v spáde, čo sa zabezpečuje pomocou hákov. Optimálny spád žľabov je 1:150, čomu zodpovedá prevýšenie 1 cm na 150 cm dĺžky žľabu. Najmenší prípustný spád je 1:200 a najväčší 1:100. Háky sa vo väčšine prípadov upevňujú zvrchu na spodnú časť krokiev. V prípade, že podmienky takúto montáž neumožňujú, je ich možné po pootočení pätky namontovať aj na bočnú stranu krokvy. K dispozícii sú aj háky pre tzv. čelnú montáž. Háky sa vyrábajú ohýbaním z pásovej ocele. Sú opatrené otvormi určenými na upevnenie háku na stavebnej konštrukcii a dvoma plechovými prúžkami slúžiacimi ako príponky na upevnenie žľabov.

 

Čo je dobré si zapamätať?

  • žľaby sú súčasťou odvodňovacieho systému každej strechy,
  • rozmer žľabu sa volí na základe veľkosti odvodňovanej plochy,
  • žľaby musia byť namontované v spáde, čo sa zabezpečuje nastavením polohy hákov,
  • neoddeliteľnou súčasťou žľabov sú čelá, vonkajšie a vnútorné rohy a spojky.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.