Je svojpomocná realizácia strechy naozaj lacnejšia?

svojpomocna-stavba-strechy

Viaceré zdroje uvádzajú, že pomer ceny materiálu a ceny práce pri výstavbe rodinného domu je 55 : 45. Vo všeobecnosti teda možno povedať, že je to zhruba „pol na pol“. Už takýto údaj často zvádza mnohých nadšencov chtivých stavby k úvahe, že dom, ktorý developer predáva za 100-tisíc, môžu mať oni – s pomocou obetavého príbuzenstva – za 50-tisíc eur. Je to však naozaj tak? A je to tak, že ak dostanem ponuku od realizačnej firmy na kompletný krov so zateplením aj so strešným plášťom – aj s prácou – za 20-tisíc, môžem ju mať svojpomocne za 10-tisíc?

Začína sa to chýbajúcim realizačným projektom

Najskôr sa pozrime, ako sa na Slovensku stavia. Stavbu svojpomocou mnohí chápu ako možnosť prispôsobiť si platné štandardy na svoj obraz. Jedným z najväčších nešvárov nášho individuálneho stavebníctva je, že sa vo veľkom stavia podľa projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Účelom dokumentácie pre stavebné povolenie je preukázať veľkosť stavby, jej proporcie, riešenia, osadenie v existujúcej zástavbe a najmä to, že táto stavba bude vyhovovať všetkým zákonným požiadavkám a miestnym regulatívom. Projekt k stavebnému povoleniu však nie je realizačný projekt. Nie sú v ňom mnohé dôležité detaily, na ktorých absenciu realizátor pri následnej výstavbe narazí. Pokiaľ je realizátorom skúsený zhotoviteľ, poradí si. Buď použije osvedčené riešenie z praxe, alebo, ak nevie ako ďalej a má svoju profesionálnu česť, vec odkomunikuje s iným profesionálom (projektantom, špecialistom, predajcom, statikom…). Horšie však je, ak túto profesionálnu česť nemá, a ešte horšie, ak sa do stavby pustí (hocako zručný) nadšenec bez praxe a navyše bez dostatku vedomostí z oblasti stavebníctva. Tu sa už realizátori často dopúšťajú chýb, ktoré sa neskôr kruto vypomstia. A špeciálne pri streche. Tieto chyby amatérskej realizácie bude treba aj opravovať, takže pribudnú náklady navyše, ktoré bude neskôr potrebné tiež dopočítať k cene svojpomocnej realizácie. 

svojpomocna-stavba-strecha

Najčastejšie chyby svojpomocnej realizácie strechy

 • práca bez odborného stavebného dohľadu
 • nedodržiavanie projektu, resp. absencia realizačného projektu
 • nahrádzanie originálnych komponentov podomácky zhotovenými alebo už prekonanými riešeniami
 • nezvládnuté detaily úžľabí, lemovaní a hrebeňa
 • absencia odvetrania strechy a snehových zábran
 • nesprávna skladba strešného plášťa

Detaily v praxi

Pokiaľ strechu realizuje zhotoviteľ na kľúč, stavebníka nemusí zaujímať, kde a ako sa robotníci stravujú, ako sa dopravia na stavenisko a najmä akým spôsobom sa na stavenisko dopraví stavebný materiál, pretože toto všetko je povinnosťou zhotoviteľa. Pokiaľ je obojstranne odsúhlasená cena za dielo, je už vecou dodávateľa, aby si vyriešil, ak si na stavenisko doviezol prebytok materiálu a takisto ak je potrebné ďalší materiál ešte doviezť. Ak si tieto veci organizuje svojpomocný zhotoviteľ sám, musí si náklady s ďalším dovozom alebo odvozom materiálu pripočítať k cene svojpomocnej práce.

No a potom sú tu, pravdaže, už spomenuté detaily. Materiál sa zvykne kupovať v akciách a na viacerých miestach, a tak sa neraz stane, že komponenty nie sú kompatibilné, že namiesto poistnej membrány sa inštaluje úplne iná fólia. A ak sa aj kúpi správna membrána, často sa stáva, že sa inštaluje presne naopak. Šetrí sa aj na oplechovaní komína. Originál, ktorý ponúka predajca, sa často nahrádza amatérskou „klampiarčinou“ z obyčajného pozinku. Svojpomocne položeným strechám zvyčajne chýbajú štandardné prvky pre úžľabia, odvetrávacie prvky, sneholapy a zábrany proti vtákom a hlodavcom. Takto sa opticky upravuje cena svojpomocnej pokládky smerom nadol, ale výsledok je neprofesionálny a chyby sa skôr či neskôr vypomstia. Z uvedeného teda zjavne vyplýva, že svojpomocná montáž môže byť lacnejšia, avšak často na úkor kvality celého výsledku. A keďže chyby sa jedného dňa prejavia, bude ich treba odstrániť. A tu už zistíme, že svojpomocná realizácia strechy v skutočnosti lacnejšia nebola.

Čo je dobré zapamätať si?

 • Ak porovnávame cenu strechy na kľúč so svojpomocnou realizáciou, do ceny svojpomocnej realizácie by sme mali zakalkulovať aj všetky sprievodné náklady, ako sú napríklad doprava, premiestňovanie materiálu na stavbe, strava a nápoje pre robotníkov.
 • So strechou na kľúč kupujeme kompletné know-how vrátane záruky, pri svojpomoci si za chyby zodpovedáme sami a ich odstránenie si ešte raz zaplatíme.
 • Aj nákup strešnej krytiny a komponentov je jednoduchší cez dodávateľa diela. Koľko hrebenáčov, koľko krajoviek, koľko odvetrávacích prvkov a pod., to je už starosť zhotoviteľa.
 • Aj pri rekonštrukcii existujúcej strechy je jednoduchšie nechať to na odborníkov, ktorí posúdia, ktoré prvky môžu po demontáži krytiny zostať, a teda ich netreba zbytočne kupovať.
 • Či už budeme strechu riešiť svojpomocne, alebo cez zhotoviteľa, nesmieme zabudnúť ohlásiť rekonštrukciu strechy príslušnému stavebnému úradu.
 • Nešetrime na nesprávnom mieste a v prípade svojpomocnej montáže si aspoň ako odborný dozor najmime odborníka, ktorý nám schváli postup a fyzicky odkontroluje jednotlivé kroky, aby sme mali istotu, že sme nespravili chyby, ktorým sa dalo predísť.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.