Infografika: Vývoj striech na území Slovenska

cicmany-domcek-slovenske-ornamenty-historia-striech-na-slovensku

Naši predkovia boli bez pochýb veľmi šikovní a zruční. Svedčia o tom archeologické nálezy a vykopávky z rôznych území Slovenska. Zachovali sa aj pôdorysy ich obydlí, na základe ktorých boli spravené rekonštrukcie. To nám dáva predstavu o tom, ako vyzerali jedny z prvých slovenských striech. Začítali sme sa trošku do historických kníh a spracovali pre vás infografiku, ktorá vám predstaví historický vývoj striech na Slovensku.

Z historických prameňov vieme, že prví Slováci prišli na územie našej dnešnej republiky približne v 4. storočí po rozpade Západorímskej ríše. Najrozšírenejším typom obydlí boli zemnice – do zeme zahĺbené obydlia, ktorých strecha bola jednoduchá šikmá drevená konštrukcia zakrytá prírodným materiálom ako drevené prútiky či slama v niekoľkých vrstvách. Strecha bola prakticky položená na zemi a interiér bol vyhĺbený do zeme. Naši predkovia takto nemohli bývať večne a časom sa rozhodli postaviť si domy nad zemou.

Vznik „výškovej strechy“ podmienil nielen spoločensko-ekonomický rozvoj, ale aj relatívne priaznivejšie podnebie. Pôda ostala vlhkejšia a vysoká vodná hladina spodnej vody donútili obyvateľov stavať nadzemné domy. Dialo sa tak približne od 8. storočia. Odvtedy sa po Slovensku trend nadzemných domov rozmohol a pod zemou už ostali len pivnice a skladovacie priestory.

Medzi rozšírené stavebné štýly patrili stavby s názvom dom spišských nemcov, ktorý si so sebou na naše územie „priniesli“ obyvatelia zo Saska ešte pred tatárskymi nájazdmi. Jednalo sa o kolovú stavbu s bočnými vzperami, na ktorej bola umiestnená strecha. Vplyvom slovanskej kultúry sa kolová stavba postupne zredukovala a koly boli nahradené zrubovou stenou.

Ďalším míľnikom v histórii vývoja striech sa stal v 15. storočí kremnický banícky dom. Jednalo sa o svetový unikát svojho času, nakoľko to bol pravdepodobne prvý typ priemyselná budovy na svete. V Kremnici sa dochoval jeho najznámejší protagonista – najstaršia firma na svete fungujúca bez prerušenia – Kremnická mincovňa.

Typickým, ale nie najstarším predstaviteľom slovenskej ľudovej architektúry je zrubový dom, ktorý sa u nás udomácnil až v novoveku. Prikrytie striech bolo spočiatku slamené, neskôr sa na konštrukciu strechy podkladali drevené šindle. V 16. storočí vznikol na záhorí a dedinách Malých Karpát habánsky dom so stupňovitou strechou tvorenou z niekoľkých vrstiev zmiešanej slamy a hliny.

V 18. storočí kraľovala najmä v mestách šikmá strecha plná komplikovaných ozdôb a strešných vikierov. Trend šikmej strechy zrovnali s horizontom ploché strechy, ktoré sú populárne od 70. rokov 20 storočia až po dnes.

Aj slovenské strechy majú svoju históriu, ktorú sa oplatilo zmapovať. V súčasnosti nás obklopujú skutočne rozmanité variácie strešných konštrukcií a sme verní najmä klasickým krytinám z betónu, keramiky, plechu či plastu. Ak by ste sa však museli vrátiť späť v čase a mali by ste si vybrať obydlie, ktoré by to bolo? :)

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.