Stavebný odpad – čo s ním?

stavebny-odpad-co-s-nim

Ak máte možnosť pozorovať vývin cien za odvoz a likvidáciu odpadov, určite ste zaznamenali, že z roka na rok rastú. V poslednom období priam do astronomických výšin. Na cenových ponukách, predovšetkým na rekonštrukciu striech, tvoria nezanedbateľnú položku. Našťastie, staršie strechy majú výhodu v tom, že odpad vznikajúci pri ich rekonštrukcii je možné pomerne jednoducho odseparovať a tým znižovať nielen náklady na jeho likvidáciu, ale dať mu aj druhú šancu a opäť ho zmysluplne využiť.

Najčastejšie vznikajúce odpady pri rekonštrukciách striech a čo s nimi

Azbest – likvidácia azbestu je vzhľadom na jeho škodlivosť pre ľudské zdravie a životné prostredie kapitola sama osebe. Keďže mnohé materiály obsahujúce azbestové vlákna sú karcinogénne, likvidáciu odpadov, v ktorých sa nachádzajú, musí vykonať špecializovaná firma. Ak je to možné, s materiálmi vyrobenými s prídavkom azbestocementových vláken vo vlastnom záujme nemanipulujte.

eternit-azbestova-krytina-na-streche
Eternitová strecha

Plasty a bitúmeny – tvoria skupinu odpadov vznikajúcich predovšetkým pri rekonštrukciách plochých striech. Oba tieto materiály je potrebné dôsledne odseparovať a odovzdať na ďalšie spracovanie do zberných dvorov alebo na skládky.

Betón – je materiál, ktorý zvykne tvoriť pomerne veľký podiel odpadov v stavebníctve, hlavne pri rekonštrukčných prácach. Jeho výhodou je, že ako odpad sa môže relatívne jednoducho recyklovať, a to veľmi často priamo na mieste jeho vzniku, čím odpadajú náklady na prepravu a manipuláciu s ním. Mechanickým drvením betónových blokov a výrobkov môžeme získať materiál využiteľný pri zakladaní stavieb, chodníkov, ciest a spevnených plôch, s úspechom sa dá použiť aj na výrobu betónových zmesí. Dnes sa už experimentálne overujú aj postupy drvenia s použitím elektrického výboja.

Keramika – v stavebníctve predovšetkým tehly a keramická strešná krytina sa dajú mnohostranne využiť po rozdrvení na menšie častice ako antuka, ktorú dobre poznajú športovci ako povrchovú úpravu bežeckých dráh alebo ihrísk. Rozdrvený keramický materiál rôznych frakcií si nachádza svoje uplatnenie pri finalizácii úprav záhrad a parkov, ako súčasť pestovateľských substrátov alebo ako farebná náhrada kameňa a mulčov v okrasných záhonoch, prípadne ako finálna povrchová úprava chodníkov.

Drevo – je „živý materiál“. Najprv dlhé roky rástlo kdesi v hore, následne bolo spracované a slúžilo napríklad v krove. Po čase prestalo z rôznych príčin vyhovovať, ale stále je to drevo, ktoré má svoje mechanické, no hlavne estetické vlastnosti vytvorené plynúcim časom. Spálenie je najjednoduchší, avšak najbarbarskejší spôsob jeho likvidácie. Staré drevo má svoju hodnotu, často značne vysokú. Treba len zvážiť jeho ďalšie využitie. Zo zdravého dreva je možné vyrobiť priznané konštrukcie krovov, jedinečné obklady, podlahy, výplne dverí alebo nábytok. Ak vám takýto koncept využitia dreva nevyhovuje, ponúknite ho v inzercii. Určite sa po ňom len tak zapráši. Takéto zhodnotenie dreva považujeme za veľmi ohľaduplné voči prírode.

Kovy – sú celosvetovo najviac recyklované materiály. Veľmi dobre sa separujú, pričom sa triedia mechanicky alebo pomocou magnetov. Výsledkom recyklácie kovov je plnohodnotný materiál, ktorého finálne vlastnosti sa upravujú dodávaním pomerne malého množstva legujúcich prvkov. V stavebníctve sa recykluje predovšetkým oceľový odpad z výstuží, zo spojovacích materiálov, strešných krytín, z odkvapového systému a pod. Štatistiky uvádzajú, že až 40 % produkcie ocele pochádza z recyklácie. Separuje sa aj meď a hliník pochádzajúce zo strešných krytín a z klampiarskych výrobkov.

Papier – je tradične zbieranou druhotnou surovinou, ktorá sa pomerne dobre, aj opakovane, recykluje. V stavebníctve má pôvod najmä z obalových materiálov. Pokiaľ nie sú papierové obaly príliš znečistené a zamastené, poskladajte ich, udržujte v suchu, prípadne ich priebežne odovzdávajte.

 

TIP: Ak chcete znížiť náklady na likvidáciu odpadov zo svojej stavby, dôsledne odseparujte jednotlivé druhy. Najdrahšia je totiž likvidácia zmesového odpadu.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Pri rekonštrukcii striech vzniká niekoľko ton odpadov, ktoré je potrebné ekologicky zhodnotiť.
  • Najdrahšia je likvidácia zmesového stavebného odpadu, preto treba venovať pozornosť jeho triedeniu a recyklácii.
  • Predovšetkým drevo, kovy a papier do odpadu nepatria.
  • Zhodnocovanie stavebného odpadu je prejavom ohľaduplnosti a zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.