Možnosť recyklácie materiálov pri rekonštrukcii

Každá rekonštrukcia strechy je spojená s tvorbou množstva odpadu, ktorý sa počíta v tonách, ba až v desiatkach ton. Dnešná doba nahráva fanúšikom bezodpadového života. Ako zredukovať množstvo stavebných odpadov na minimum?

Život bez odpadov

O zero waste (nulový odpad) ste už možno niečo počuli. Ide o životný štýl, ktorým sa jeho priaznivci snažia nevytvárať odpad a všetky zdroje sa usilujú používať opakovane. Takto sa eliminuje potreba ich skládkovania alebo spaľovania, ani náklady na prepravu odpadov nie sú vôbec malé. Zero waste je etický, ekonomický, efektívny a vizionársky cieľ, ktorého úlohou je viesť ľudí k zmene životného štýlu spôsobom napodobňujúcim udržateľné prírodné cykly, v ktorých všetko funguje tak, aby mohlo dochádzať k opätovnému využitiu všetkých materiálov, čím sa predíde únikom škodlivín do životného prostredia. Tieto následne neohrozia život a zdravie ľudí, zvierat ani rastlín. Opätovným využívaním materiálov dochádza aj k znižovaniu výrobných nákladov a potreba nových surovín klesá.

Samotný názov trendu zero waste vedie k predstavám o nulovej tvorbe odpadu. Ide však o mimoriadne ambiciózny cieľ. Netreba preto strácať hlavu, ak sa tvorba odpadu, ktorý budete aj napriek veľkému úsiliu produkovať, nebude približovať k nule. Každé úsilie v tejto oblasti sa počíta a každý kus odpadu, ktorému sa prinavráti nový život alebo vôbec nevznikne, bude isto iste prínosom pre zdravší život na našej planéte.

Reusable building materials from old houses and buildings. A good example of the circual economy.

Je možné tieto trendy aplikovať aj pri odpade vznikajúcom pri rekonštrukcii strechy?

S určitosťou vieme povedať, že áno. Ak nebudeme brať do úvahy opatrenia vedúce k predĺženiu životnosti strechy, a teda k oddialeniu potreby jej rekonštrukcie, tak už pri samotnej rekonštrukcii je možné väčšinu vybúraných stavebných hmôt zrecyklovať.

Dnes je k tejto činnosti zaviazaný každý stavebník a každá stavebná firma. Všetok odpad, ktorý sa na stavbe vytvorí a ktorý musí byť zo stavby odvezený, musí byť následne odseparovaný, znovu použitý, prípadne ekologicky zlikvidovaný. Vzhľadom na to, že poplatky za skladovanie odpadov na legálnych skládkach rastú z roka na rok a tvorbu nelegálnych skládok budeme principiálne odmietať, neostáva nám nič iné, ako vytvorený odpad pri rekonštrukcii strechy už na mieste jeho vzniku dôkladne odseparovať, rozdeliť a pokúsiť sa ho čo najlepšie zhodnotiť.

Recyklácia strešnej krytiny

Krytiny striech sa vyrábajú z rôznych materiálov, z čoho vyplývajú aj rôzne možnosti ich recyklácie.

Keramická krytina tvorená vypálenou hlinou sa triešti na drvinu s rôznou veľkosťou zŕn a následne sa používa na vytvorenie povrchov športovísk, chodníkov alebo do skladby zhutnených podloží ciest. Množstvo záhradkárov používa staré škridly na lemy chodníkov, záhonov alebo na vytvorenie okrasných záhonov, náhrad skaliek, bylinkových záhonov a podobne.

Drvina z betónovej krytiny sa preosievaním rozdeľuje na viacero frakcií a každá z nich nájde uplatnenie ako náhrada časti štrku v betónových zmesiach alebo ako súčasť skladieb spevnených plôch. Použité betónové škridly je možné využiť aj v záhradkách, podobne ako v predchádzajúcom odseku spomenuté keramické škridly. Ocení ich aj ten, kto ide robiť základy stavby – v určitej miere je možné použiť ich aj do základov.

Plechové krytiny sa bez zvyšku zrecyklujú opätovným roztavením a použitím v nových kovových výrobkoch. Všetky plechy je preto potrebné odovzdať do príslušných zberní. Za plechy z farebných kovov môžete dokonca získať nezanedbateľnú sumu peňazí, čo sa vždy zíde.

Lisované krytiny z plastov sa zväčša dajú rozdrviť, roztaviť a lisovať do množstva výrobkov pre strojárstvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, ale aj krajinnú architektúru. Malé množstvo plastového odpadu nie je možné recyklovať. Ide prevažne o kompozitné materiály, ktoré je potrebné skládkovať alebo spáliť.

Recyklácia dreva

Drevo tvorí druhú najväčšiu časť odpadov pri rekonštrukcii strechy. Aj keď ide o najlepšie obnoviteľnú surovinu, ktorá nám v lesoch dorastá akosi automaticky a z veľkej časti aj sama, treba sa k nej správať zodpovedne a s patričnou úctou. Krovy nie je nutné vždy vymieňať. Ak vyhovujú po statickej a funkčnej stránke a nie sú napadnuté škodcami, nie je potrebné ich meniť. Dokonca aj poškodené miesta je možné opraviť protézovaním. Inak je to v prípade, keď sa mení tvar strechy. Vtedy treba pristúpiť k výmene celého krovu alebo jeho časti. Demontované drevo však môže dostať druhú šancu na život. Možno ho použiť v samotnom krove alebo na konštrukciu altánkov či rôznych prístreškov. Drevo z historických stavieb má nevyčísliteľnú hodnotu aj pre stolárov, ktorí vedia zhodnotiť aj odtlačky zuba času, ktoré sa na ňom podpísali.

Crushing machine of wood and logs to process waste and transform into pellets, as an alternative to fossil fuel

Recyklácia klampiarskych výrobkov

Klampiarske výrobky slúžiace na odvod vody zo strechy sa vyrábajú z pozinkovaných, hliníkových, medených, prípadne titánzinkových plechov, ktoré je možné bez problémov opätovne recyklovať. Len pomerne malý podiel komponentov odkvapového systému sa vyrába z plastov. Aj tieto výrobky je však možné recyklovať.

A blížime sa ku koncu

Opísali sme si možnosti recyklácie a opätovného využitia všetkých hlavných komponentov, z ktorých sa strecha skladá. V prípade, že sa rekonštruujú novšie, už zateplené strechy, je potrebné pristúpiť aj k odseparovaniu tepelných izolácií. Žiaľ, vzhľadom na ich zloženie je proces recyklácie zložitejší, dokonca aj neefektívny alebo nemožný. V tomto momente je preto vhodné pripomenúť, aké je dôležité, aby strechu realizovali stavebné firmy s dostatočnými skúsenosťami. Takéto firmy sú schopné vybudovať strechu, ktorá bude majiteľom slúžiť desaťročia a nebude nutné pristupovať k predčasným rekonštrukciám, ktoré okrem peňaženiek zaťažia aj životné prostredie.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Recyklácia použitých materiálov je jedna z ciest k ochrane životného prostredia.
  • Život bez odpadov je trend vedúci k znižovaniu tvorby množstva odpadu, a to aj cestou jeho recyklácie. Bez väčších problémov sa dá aplikovať aj pri rekonštrukciách striech.
  • Pri pochybnostiach týkajúcich sa spôsobu opätovného využitia stavebných odpadov kontaktujte odborníkov, ktorí vám určite pomôžu zorientovať sa v problematike.
  • S trendom znižovania množstva odpadu súvisí aj problematika predĺženia životnosti konštrukcií a materiálov, a to kvalitou realizácie z kvalitných materiálov, najlepšie z miestnych zdrojov, ako aj zabezpečením pravidelnej údržby.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.