Strecha bez presahu a s presahom – čo to znamená a na čo vplýva?

strecha-bez-presahu-a-s-presahom-rozdiel

Na Slovensku sa tradične stavajú domy so strechami, ktoré majú presah, a to často aj veľmi veľký. Tento architektonický prvok býva označovaný aj ako rímsa, čo je vodorovný presah strechy. Objavuje sa na stavbách už od stredoveku a jeho úlohou bolo predovšetkým chrániť fasádu pred stekajúcou vodou. V priebehu storočí sa rímsa vyprofilovala ako samostatný architektonický prvok, ktorý sa vyskytuje v rôznych veľkostiach, tvaroch a stvárneniach na takmer všetkých stavbách.

V ostatnom období sa čoraz častejšie objavujú projekty domov so strechami bez akéhokoľvek presahu, a to napriek tomu, že rímsa ovplyvňuje architektonický výraz stavby a na mnohých domoch je jeho jediným ozdobným prvkom. Najčastejšie je to v prípade tzv. drevostavieb alebo stavieb realizovaných v nízkoenergetickom štandarde. Majú množstvo prívržencov, ale aj odporcov. Len väčšia informovanosť o tejto problematike pomôže ľuďom urobiť si na vec názor.

Dnes sa teda stretávame, paradoxne, s dvomi extrémami. Buď sú to strechy s výraznými presahmi, ktoré nielenže chránia nehnuteľnosť pred slnečným žiarením, ale poskytujú aj ochranu ľuďom pohybujúcim sa na chodníkoch popri budove, prípadne prekrývajú plochu terasy, alebo sú to čoraz častejšie budovy bez presahov.

strecha-s-presahom
Strecha s presahom.

Tak teda akú?

Obhajcovia klasických tvarov striech najčastejšie argumentujú tým, že presah strechy môže prirodzene zatieňovať okná, čo sa osvedčuje hlavne v letnom období, keď je slnko vysoko nad obzorom. Naopak, v zimnom období presah strechy nebráni vnikaniu slnečných lúčov do obytných priestorov a tieto prispievajú k prehrievaniu objektu. Presah strechy pasívne chráni fasádu, ako aj základy domu pred vodou pretekajúcou z odkvapového systému alebo inými poveternostnými vplyvmi.

Realizácia strechy bez presahu si vyžaduje zvládnutie mnohých detailov, s ktorými sa pri klasických strechách nestretávame. Dnes už sú k dispozícii materiály aj technológie, ktoré to umožňujú. Na druhej strane si to však vyžaduje informovanosť celého radu odborníkov, ktorí s takýmito realizáciami prichádzajú do kontaktu – od projektantov cez stavbyvedúcich, stavebný dozor až po remeselníkov, pričom na poradí nezáleží.

Pri úvahe o argumentoch v prospech strechy s presahom alebo bez neho je potrebné myslieť predovšetkým na otázku tienenia okien, ochrany fasády a ochrany pred zrážkovými vodami (dážď i sneh).

strecha-bez-presahu
Strecha bez presahu.

Tienenie okien

O tienení okien hovoríme predovšetkým v súvislosti s prehrievaním obytných priestorov v letnom období. Dnes sú k dispozícii okná s reflexnými úpravami chrániacimi pred sálavou zložkou slnečného žiarenia. Takúto úpravu je možné oknám poskytnúť aj dodatočne – montážou reflexných fólií. Okná je možné tieniť aj exteriérovými alebo interiérovými žalúziami a ich vzájomnou kombináciou. V súčasnosti sú na trhu žalúzie diaľkovo ovládané, pričom niektoré druhy sú ovládateľné aj mobilným telefónom prostredníctvom aplikácie. Vhodnou súčasťou projektu sa môžu stať aj pôsobivé slnolamy. Výhodou pre obyvateľov domu je tiež, ak je nehnuteľnosť chránená pred slnečnými lúčmi výsadbou stromov, ktoré navyše ponúkajú zvukovú clonu a benefit vo forme kontaktu s prírodou.

Ochrana pred dažďovými zrážkami a snehom

Pri hľadaní riešení v súvislosti s ochranou stavieb so strechou bez presahu pred účinkami zrážkovej vody je potrebné uvedomiť si, že pri klasických strechách sú strešné plášte na najspodnejšej časti ukončené odkvapovou hranou, na ktorú je vyvedená fólia poistnej hydroizolácie. Po nej môže voľne stekať a následne odkvapkávať voda, ktorá sa dostane pod strešnú krytinu, obvykle priamo do terénu. Takéto strechy majú najčastejšie namontované pododkvapové žľaby. V čase extrémnych prívalových dažďov žľaby spravidla nestíhajú odvádzať celý objem spadnutých zrážok, a preto voda môže zo žľabov pretekať. Ak je na streche presah, voda sa na fasádu dostane len výnimočne a v podstate ju ani neznehodnocuje. Ak sa teda projektant rozhoduje pre stavbu bez presahu strechy, musí sa vyrovnať s touto problematikou. K dispozícii má viacero možností – od vyvedenia odkvapových plechov priamo do žľabov cez použitie iných typov žľabov (pododkvapových žľabov, žľabov s väčšími prierezmi, a teda vyššou kapacitou) až po spôsob umiestnenia a technického vyhotovenia žľabov a ich následného odvodnenia.

Pre stavby bez presahu strechy sa najčastejšie používajú zaatikové žľaby, ktoré nenarúšajú vizuálny efekt čistých línií stavby. Tieto sa s úspechom vyhotovujú technológiami pre povlakové krytiny, teda vyložením plastovou alebo bitúmenovou fóliou s napojením na skrytý dažďový zvod. Tieto žľaby musia byť vodotesné!

Použiť sa môžu tiež voľne položené žľaby (tzv. samrínové), ale aj pododkvapové, a to predovšetkým štvorhranného profilu, ktoré keď farebne ladia s fasádou, dokážu s ňou dokonale splynúť. Okrem toho sú podstatne lacnejšie a nemusia spĺňať podmienku vodotesnosti.

Čo sa týka ochrany strechy bez presahu pred snehom, je dôležité uvedomiť si, že sneh zosúvajúci sa zo strešnej roviny bude pokračovať a zosúvať sa po fasáde, čím môže dôjsť k jej poškodeniu. V prípade tohto typu striech je preto viac ako pri iných nutné dbať na protisnehovú ochranu, respektíve na opatrenia vedúce k zadržaniu masy snehu na streche. Na to budú slúžiť snehové škridle alebo snehové háky v množstve navrhnutom projektantom podľa snehovej oblasti, v ktorej sa stavba nachádza, prípadne aj líniové sneholamy.

Ochrana fasády

V súvislosti s opatreniami vedúcimi k ochrane stavby so strechou bez presahu pred zrážkovými vodami sme viackrát spomenuli fasádu. Fasáda je pri tomto type stavieb viac namáhaná. Aj preto sa klasická omietka úspešne nahrádza rôznymi typmi obkladov – od drevených cez obklady z rôznych aglomerovaných dosiek, keramické až po plechové, ktoré sú schopné vo väčšej miere odolávať nepriazni poveternostných vplyvov. Všetky uvedené obklady fasád sú pomerne hladké a prípadná zrážková voda z nich rýchlo steká. Pridanou hodnotou väčšiny použitých materiálov je ich bezúdržbovosť. Po prípadnom znečistení je možné jednoducho ich očistiť tlakovou vodou.

Nič nie je nemožné

Z uvedeného vyplýva, že realizácia strechy bez presahu je len vecou predstavy architekta a jej odkomunikovania s investorom. Aj keď by to malo byť samozrejmosťou, upozorňujeme, aby ste stavbu domu so strechou bez presahu nestavali bez realizačnej projektovej dokumentácie. Ide o stavbu s natoľko sofistikovanými detailami, že podcenenie tejto prípravnej fázy k výstavbe by sa mohlo odzrkadliť na predražení vašej stavby. To by bol stále ten lepší prípad. V horšom prípade by totiž počas výstavby mohlo dôjsť k závažným nedostatkom, ktoré by znemožňovali riadne využitie stavby. Ak sa teda rozhodnete pre stavbu nehnuteľnosti so strechou bez presahu, určite sa obráťte na odborníkov, ktorí majú s realizáciou podobných stavieb skúsenosti. Len tak budete mať záruku, že vám vaša strecha bude robiť radosť dlhé desaťročia.

strecha-s-presahom

Čo je dobré zapamätať si:

 • V našich zemepisných šírkach je zvykom stavať stavby s presahom strechy.
 • Realizovať stavbu so strechou bez presahu dnes nie je problém, treba však osloviť odborníkov, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti.
 • Pri návrhu strechy bez presahu je potrebné myslieť predovšetkým na otázku tienenia okien, ochrany fasády a ochrany pred zrážkovými vodami.
 • Prirodzené funkcie presahu strechy je dnes možné nahradiť overenými dostupnými technológiami.

Podobné články

Komentáre

2 komentáre. Leave new

 • Zabudli ste na najdôležitejšiu funkciu rímsy. Je to zadržiavanie tepla v múre pod fasádou, teplo nestúpa nahor, vietor nevyťahuje tak teplo. Pri kockách bez rímsy je to nie barák, ale už doslova ľadová kocka. Rohy budovy absolútne bez príjmu tepla ale za to s jeho aktívnym vyťahovaním-odberom, a strešná kocka na rohu budovy už komplet zo všetkých 8 stán vystavená zime. Mne sa na záchode v takomto rohu už drolí stropný betón až na armovanie už po 15-19 rokoch. Človeku čo toto navrhol by som odťal ruky. 15 rokov trápenia so zápachmi, a to kvôli plesniam, tie zas kvôli zime a rosnému bodu. A to je budova zvoku obložená polystyrénom. Tak nemudrujte, ku vám by som si nenechal urobiť žiadne poradenstvo, mali by ste do jedného vrátiť diplomy, ak vôbec idete písať o „výhodách“ bezrímsovej kocky.

  Odpovedať
  • Vážený čitateľ, úplne chápeme vaše rozhorčenie a rozčarovanie nad nedostatkami, s ktorými sa pasujete vo vašej nehnuteľnosti. Máte pravdu. Rímsy majú aj vami popísanú funkciu. V článku niekoľkokrát upozorňujeme, že realizácia stavby domu so strechou bez presahu má svoje úskalia, prívržencov i odporcov. Je nutné zveriť ju do rúk odborníkov od procesu projekcie až po realizáciu a dokonca až po každoročnú revíziu, ktorú mnoho majiteľov stavieb zanedbáva. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s vašou stavbou vám odporúčame obrátiť sa na niektorú zo stavovských organizácií pôsobiacich v stavebníctve a nechať si vypracovať kvalifikovaný postup jej rekonštrukcie. Tak, ako píšeme v článku: nič nie je nemožné, aj na vaše problémy so stavbou existujú osvedčené riešenia, ktoré však treba navrhnúť odborníkom po jej dôslednom preskúmaní.

   Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.