Priznaný krov z hľadiska energetickej náročnosti

Množstvo majiteľov rodinných domov alebo stavebníkov sa rozhoduje, či nechať v interiéri vyniknúť krásu dreva zabudovaného do krovu a tento priznať alebo nie. Bývanie v podkrovných priestoroch priam vyzýva na to, aby sa pri architektonickom stvárnení podkrovných priestorov využila krása dreva a prepracovaných tesárskych spojov drevených konštrukcií, ktoré poskytujú priestor na návrh netradičného, rustikálne ladeného, vzdušného a opticky zväčšeného interiéru. Použitím dreva v interiéri získa majiteľ nehnuteľnosti viacero výhod priaznivo ovplyvňujúcich život v takomto interiéri. Drevo dlhodobo uvoľňuje prírodné aromatické látky, ktoré majú dezinfekčné schopnosti, príjemne voňajú a zároveň nepôsobia ako alergény. Prínosom je príjemná povrchová teplota dreva a ustálená vlhkosť prostredia. Toto všetko hovorí v prospech priznaného krovu.

priznany-krov-interier
(Foto: Pinterest)

Strešný plášť priznaného krovu a jeho zateplenie

Podmienkou priznania krovu zo strany interiéru je návrh a realizácia nadkrokvového zateplenia, keďže zateplenie medzi krokvami neprichádza do úvahy. Nadkrokvovú izoláciu strešného plášťa možno navrhnúť z minerálnej vlny ukladanej medzi drevený rošt alebo rošt z hranolov z polystyrénu v jednej, najčastejšie však dvoch vrstvách, prípadne navzájom pootočených o 90°. Porovnateľné parametre zateplenej strechy získame aj po zateplení doskami PIR izolácie, a to už pri menších hrúbkach.

Tento komfort je však spojený s výrazne vyššou cenou izolantu, ktorá stále odrádza mnohých investorov. Aj preto sa väčšina z nich rozhoduje pre kombináciu PIR izolácie a izolácie z minerálnej vlny, pričom dosky PIR izolácie tvoria hornú vrstvu tepelnej izolácie a často sa používajú také, ktoré majú na hornej strane integrovanú poistnú hydroizoláciu. K dispozícii sú aj izolácie, ktorých pôvod je v prírode – od izolačných dosiek lisovaných zo slamy, z drevených vláken až po ovčie rúno.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať kvalite aplikácie fólie parozábrany, ktorá bude chrániť vrstvy tepelnej izolácie pred vniknutím vlhkosti zo strany interiéru. Táto musí byť namontovaná tak, aby jej celistvosť nebola nikde porušená (napríklad dodatočnou inštaláciou elektrických vedení) a aby tesne priliehala ku všetkým prestupujúcim konštrukciám. Porušeniu parozábrany možno predísť dôsledným plánovaním prác a vytvorením opatrení (napr. realizácia montážnych žľabov), ktoré aj v budúcnosti zamedzia vzniku poškodení. Vrstvy tepelnej izolácie musia byť chránené aj zo strany exteriéru, a to difúznou fóliou poistnej hydroizolácie, nachádzajúcou sa nad vrstvami tepelnej izolácie.

 

Čo sa týka bilancie energetickej náročnosti strechy s priznaným a nepriznaným krovom, je úplne jedno, pre aký typ konštrukcie sa rozhodnete. Strešný plášť sa dá v oboch prípadoch navrhnúť a zrealizovať tak, že bude mať totožné tepelnotechnické parametre, dokonca v prípade priznaného krovu hrozí menšie riziko vzniku tepelných mostov, ktoré sa môžu prejaviť v dôsledku rozdielu tepelného odporu drevenej konštrukcie krovu a izolácie.

Ak sa rozhodujete medzi priznaným a nepriznaným krovom z hľadiska energetickej náročnosti, rozhodujte sa len na základe vlastných pocitov a toho, či drevo priznaného krovu bude ladiť s vašimi predstavami o zariadení interiéru podkrovných miestností.

priznany-krov-interier
(Foto: travelmint.com)

Čo je dobré zapamätať si?

  • Z hľadiska energetickej náročnosti je úplne jedno, či sa rozhodnete pre priznaný alebo nepriznaný krov; oba je možné zatepliť tak, aby boli dosiahnuté normami požadované parametre.
  • V prípade použitia priznaného krovu si môžete užívať prednosti dreva, jeho vôňu, príjemný vzhľad i vplyv na príjemnú atmosféru v obytných priestoroch.
  • V prípade priznaného krovu musíte použiť len nadkrokvový systém zateplenia strešnej konštrukcie.
  • Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s realizáciou vašej strechy, obráťte sa na odborníkov.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.