Poruchy šikmých striech a ich najčastejšie príčiny

najcastejsie-priciny-poruchy-sikmych-striech

Najčastejšou poruchou šikmých striech je zatekanie z dôvodu nezvládnutých detailov. Voda prenikajúca do strešného plášťa má devastačné následky na všetky jeho vrstvy. Takisto snehová masa zosúvajúca sa po streche z dôvodu absencie snehových zábran, rozmŕzajúca a opäť zamŕzajúca, spôsobuje posúvanie a ničenie krytiny, pričom poškodzuje aj odvodňovací systém. Poďme sa pozrieť na to, kde treba hľadať príčiny porúch strešného plášťa.

Rozdelenie porúch podľa príčiny

  1. Nesprávny návrh/projekt
  2. Nesprávna realizácia – nedodržanie projektu
  3. Nekvalitný materiál
  4. Neodborná práca
  5. Nekvalitná práca

1. Nesprávny návrh/projekt

Nedá sa povedať, že by omyly projektantov boli až také časté, aj keď v televízii občas vidno zborené strechy, ktoré nevydržali ani jednu zimu. Môže sa stať, že projektant nesprávne odhadne veci (aj keď pri tých zborených možno hovoriť skôr o zodpovednosti statika).

Omnoho častejšie však dochádza k chybám v projekte preto, že projektant rezignuje a nechá si od investora doslova diktovať jeho predstavy. A potom nakreslí do snehovej oblasti príliš plytkú strechu, na ktorú si investor ešte aj kúpi nevhodnú krytinu (pre väčšie sklony) a poza takúto krytinu môže potom zatekať, primŕzajúca voda môže poposúvať škridlu a porucha strešného plášťa je na svete.

2. Nesprávna realizácia – nedodržanie projektu

Mnoho stavebníkov chápe projekt len ako formalitu pre stavebné povolenie. Z úsporných dôvodov pri realizácii nahrádzajú profesionálne riešenia svojpomocnými, úžľabia robia pomocou pozinkovaných plechov, takisto neprofesionálne oplechujú komín alebo (opäť z úsporných dôvodov) vypustia zachytávače snehu. Zatekanie okolo komína, devastácia klampiarskych prvkov a spodných radov krytiny zvyknú byť následkom takéhoto konania.

stavba-strechy

3. Nekvalitný materiál

Tu môže ísť v podstate o dva typy príčin. Prvou je chyba materiálu. Kazia sa autá, automatické práčky, prečo by sa nemohol dostať do predaja aj nejaký nepodarok zo stavebného sortimentu? Omnoho častejšou príčinou nekvality však bývajú napodobeniny originálnych výrobkov. Napodobenina stojí niekedy sotva polovicu ceny originálu. Často vidieť na streche úžľabia, ktoré neodolávajú UV žiareniu a pôsobeniu mrazov, pukajú a začínajú prepúšťať vodu. Nahrádzanie originálnych komponentov rôznymi „fejkmi“ vedie preto takisto k častým poruchám striech.

4. Neodborná práca

K nej dochádza najmä pri svojpomocnej realizácii strechy. Príležitostní majstri nemajú fortieľ, nevedia si poradiť s detailami, nevedia dobre vypočítať hustotu latovania, často si spletú parozábranu s poistnou fóliou (membránou) – tú dokonca vedia natiahnuť aj naopak. Dôsledkom je neodvetranie izolácie, prípadne aj zatekanie do nej. Navlhnutá izolácia neizoluje ani v zime, ani v lete. A je skrytým zdrojom ďalších porúch.

5. Nekvalitná práca

Zatiaľ čo neodbornej práce sa stavebníci dopúšťajú z neznalosti, nekvalitná práca je prácou neserióznou, odfláknutou a dopúšťa sa jej spravidla remeselník, ktorému je cudzia profesionálna česť. Každému sa občas stane, že poškodí súčiastku, pretočí závit alebo že odreže z niečoho viac než treba. Skutočný majster si chybu prizná a opraví ju, lebo vie, že dôsledkom môže byť prienik zrážkových vôd pod krytinu a škody sa skôr či neskôr prejavia. Naopak, neseriózny remeselník sám od seba chybu neodstráni.

Nemali by sme slepo dôverovať ani remeselníkom, ktorí za peniaze realizujú našu strechu. Najlepšie je mať najatý vlastný stavebný dozor, ktorý prácu po remeselníkoch po etapách kontroluje, prípadné nedostatky nechá odstrániť, pričom najlepšie je spraviť z toho aj zápis do stavebného denníka.

Nech sú príčiny porúch strešného plášťa akékoľvek, dôsledky sú vždy nepríjemné a často predstavujú ďalšie náklady na ich odstránenie. Dôsledkom chýb pri realizácii býva narušenie strešného plášťa pôsobením dažďa, snehu, vetra a slnečného žiarenia a následné zatekanie strechy, zvlhnutie izolácie, degradácia materiálu a finančné škody.

Sú, samozrejme, škody a poruchy, o ktorých hovoria aj poistné podmienky, a tie vznikajú pri udalostiach, ktorým sa hovorí živelné pohromy, keď víchrica dokáže odniesť celú strechu. Ale to je už „zásah vyššej moci“.

 

Čo je dobré zapamätať si

  • Pri realizácii strešného plášťa je dôležitý každý detail. Akýkoľvek nezvládnutý detail znamená, že skôr či neskôr sa na streche prejaví porucha.
  • Či pri svojpomocnej, alebo profesionálnej realizácii šikmej strechy je dobré mať k dispozícii odborníka (stavebný dozor), ktorý nielenže odkonzultuje jednotlivé detaily, ale aj skontroluje kvalitu práce.
  • Ak si myslíme, že strechu dokážeme zrealizovať s pomocou príbuzných, poraďme sa s odborníkom, problematiku si naštudujme a všetky detaily riešme v zmysle pokynu dodávateľa jednotlivých materiálov.
  • Dôležitá je nielen poctivá práca pri realizácii strechy, ale aj pravidelná kontrola strešného plášťa.
  • Súčasťou strešného plášťa je aj odvodňovací systém. Žľaby musia byť správne vyspádované a musíme ich pravidelne čistiť. Správny spád kontrolujeme najmä po zime.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.