Strechy budúcnosti – čo nás čaká?

strechy-buducnosti-co-nas-caka

Zdá sa, akoby to bolo včera, keď sme fantazírovali o tom, čo nám prinesie život po roku 2000. V duchu sme si vykresľovali budúcnosť plnú cestovania do vesmíru a všakovakých technológií. Ani sa veriť nechce, že už aj rok 2000 je plnoletý. Rýchlo sme si zvykli. Doba nám priniesla mnoho noviniek. Do vesmíru síce zatiaľ na výlety necestujeme, ale noviniek okolo nás je nadostač. Aj v stavebníctve a tým aj na strechách.

Novinky v oblasti striech smerujú v poslednom období predovšetkým k úsporám energií a k zníženiu environmentálnej záťaže stavby samotnej, ale aj záťaže vznikajúcej v súvislosti s jej prevádzkou. Ak sa teda pozrieme na stavby blízkej budúcnosti, budú určite zelené. Zelené, teda ohľaduplné k životnému prostrediu.

Úspora energie potrebnej na udržanie tepelnej pohody pod strechou v zime, ale aj v lete bude zabezpečená dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie zabudovanej do strešného plášťa, pričom zrejme nastane príklon k izoláciám, ktoré zanechávajú v reťazci od svojej výroby až po likvidáciu po ukončení svojej životnosti čo najmenšiu uhlíkovú stopu, a teda znamenajú najmenšiu záťaž pre životné prostredie. (Uhlíková stopa predstavuje množstvo oxidu uhličitého a ostatných skleníkových plynov, ktoré sú uvoľnené do atmosféry počas životného cyklu porovnávaného výrobku alebo činnosti. Umožňuje porovnávať vplyv rôznych výrobkov alebo činností na klimatické zmeny.) K takým materiálom budú patriť prírodné izolačné materiály, ktoré „vyrastú“ priamo na mieste stavby, prípadne v jej blízkosti, tam sa spracujú s minimálnym množstvom dodanej energie a ich likvidácia nezaťaží v budúcnosti životné prostredie – slama, konope, drevná hmota, ovčia vlna a pod.

zelene-strechy-buducnosti

K vytvoreniu tepelnej pohody pod strechou bez potreby inštalovania klimatizácie na letné obdobie prispievajú vegetačné strechy. Vrstva pestovateľského substrátu zároveň prispieva k lepším tepelnoizolačným vlastnostiam strešného plášťa v zime. Samotná výsadba na streche môže byť dokonalým priestorom na odpočinok obyvateľov nehnuteľnosti. Nezanedbateľný je dosah na zlepšenie klímy v mestských aglomeráciách. Vegetačné strechy a strechy všeobecne môžu byť aj miestom vhodným na chov včiel. Rozborom včelieho medu získaného v mestách a tiež v blízkosti dopravných tepien sa zistilo, že tento neobsahuje škodlivé látky, ktoré sú väčšinou rozpustné v tukoch, čiže do medu sa nedostávajú. Na zmenu klimatických podmienok v našich zemepisných šírkach zareagujú zrejme výrobcovia krytín zmenou ich farebnosti. Dnes sú veľmi populárne tmavé odtiene – od tmavohnedej cez antracitovú až po čiernu. Tento trend zrejme v blízkej budúcnosti nahradí príklon k svetlým farbám, ktoré sú schopné odrážať infračervenú zložku slnečného žiarenia zodpovednú za prehrievanie. Rovnakú službu v tejto oblasti urobia aj lesklé povrchové úpravy. Vo všeobecnosti zaznamenáme návrat k jednoduchým tvarom striech, ale aj celých stavieb, ktoré sú nielen lacnejšie, ale aj spoľahlivejšie.

zelene-strechy-buducnosti-dom

Veľké plochy striech, či už šikmých, alebo plochých, sú vhodným miestom na umiestnenie solárnej techniky. V minulosti to boli predovšetkým solárne kolektory, ktoré pohlcujú slnečné žiarenie a premieňajú ho na teplo; to môže byť v domácnosti použité na ohrev úžitkovej vody, na vykurovanie alebo ohrev vody v bazéne. S rozvojom technológií zaznamenávame nástup fotovoltických panelov slúžiacich na výrobu elektrickej energie. Tieto sa stávajú cenovo čoraz prístupnejšími. Pracujú na viacerých princípoch a možno pozorovať, že v priebehu rokov výrazne „zoštíhleli“. Dnes je možné materiály citlivé na svetlo nanášať v tenkých vrstvách na rôzne materiály ako kov, sklo, plasty alebo keramiku, prípadne betón. Takto vyrobené panely nemajú príliš vysokú účinnosť, sú však menej závislé od priameho slnečného osvitu a aj ich cena je čoraz nižšia. Nie je teda prekvapujúce, že už aj výrobca Terran – ako prvý na Slovensku – ponúka krytinu Generon z vlastnej dielne, ktorá má fotovoltické články zabudované priamo do povrchu krytiny a ponúka tak kompletné riešenie pokrytia strechy a ekologickú výrobu elektrickej energie v jednom.

generon-fotovoltaicka-skridla
Novinka – betónová škridla od Terranu so zabudovanými fotovoltickými článkami.

Mysleli ste si, že článok o strechách budúcnosti bude o najnovších technológiách hraničiacich so sci-fi? Nesklamali sme vás? Tendencie budúcnosti striech budú zrejme symbiózou návratu k tradíciám, využitia zdravého sedliackeho rozumu, zdrojov, ktoré sú priamo na mieste výstavby, a najnovších technológií tak, aby strechy a celé stavby boli čo najmenšou záťažou pre životné prostredie, ba naopak, aby preň boli prínosom.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Strechy budúcnosti budú projektované s cieľom znížiť spotrebu energií na prevádzku nehnuteľnosti; jednou z ciest bude zabudovanie solárnej techniky do strešného plášťa.
  • Ekologický prístup k realizácii striech a ich prevádzky bude zabezpečený väčším počtom vegetačných striech.
  • Vzhľadom na čoraz teplejšie letné dni bude jednou z priorít zabezpečenie tepelnej pohody pod strechou v letnom období, čo sa bude dať docieliť vhodne navrhnutou tepelnou izoláciou strešného plášťa.
  • Stavať sa budú zrejme tvarovo jednoduchšie stavby a strechy, ktoré sú ekonomickejšie nielen z hľadiska výstavby, ale aj počas svojej prevádzky.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.