Spod strechy mi vyteká voda – je to problém a čo s tým?

Prišiel sused na pokraji zrútenia a s hrôzou v očiach vraví: Spod strechy mi tečie voda a to ani nepršalo!

Susedko, to chce pokoj! Keďže prameň liečivej vody vám tam určite nevznikol, poďme spoločne pátrať, odkiaľ sa voda na vašej streche vzala.

Možností je viacero. Vytekanie vody spod strechy má v princípe dve príčiny:

1. Zatečenie vody cez strešnú krytinu

Voda môže do strechy zatiecť cez poškodenú strešnú krytinu, netesnosti medzi jednotlivými šablónami krytiny alebo popri zle olemovaných a oplechovaných prestupoch strešnou krytinou, najmä v oblasti komínov, antén, prestupov vzduchotechniky, strešných okien, popri požiarnom múre alebo nadmurovke. Vzhľadom na to, že strešné krytiny šikmých striech nie sú vodotesné, voda môže v čase extrémnych zrážok so silným vetrom zatiecť pod každú skladanú krytinu. Aj preto sa pod strešnú krytinu začali montovať fólie poistnej hydroizolácie, ktorých úlohou bolo zachytiť a odviesť zrážkové vody, ktoré sa dostali pod krytinu. Ak sú tieto fólie správne napojené na odkvapové plechy na odkvapovej hrane strechy, s istotou odvedú vodu do žľabov, prípadne umožnia vode odkvapkávať na okolitý terén.

Ak je fólia poistnej hydroizolácie poškodená, prípadne úplne chýba, voda, ktorá sa dostane pod strešnú krytinu, putuje do tepelnej izolácie, postupne sa v nej kumuluje a znefunkčňuje ju. Ďalšími komplikáciami tejto poruchy je vlhnutie reziva krovu a neskôr jeho osídlenie hubami a plesňami, prípadne drevokazným hmyzom.

zatekanie-strechy-oprava

Ako odstrániť túto poruchu?

Ak ide o náhodné zatečenie zrážkovej vody do podstrešného priestoru počas silného dažďa a máte funkčnú poistnú hydroizoláciu, čo sa prejavilo odtečením vody cez odkvapovú hranu strechy, netreba robiť so strechou nič. Všetko prebehlo vlastne tak, ako malo. Počas slnečných dní dôjde k odpareniu zvyškovej vlhkosti z priestoru pod krytinou a strecha bude v poriadku. V praxi ste si overili opodstatnenosť montáže fólie poistnej hydroizolácie do skladby strechy.

Ak je chyba v poškodenej strešnej krytine, je potrebné pristúpiť k výmene poškodených kusov. Rovnako je dôležité vymeniť, prípadne len opraviť chybné klampiarske konštrukcie. Ak sú poruchy väčšieho rozsahu, treba zvážiť výmenu celej strešnej krytiny vrátane klampiarskych konštrukcií a poistnej hydroizolácie. Ak vplyvom zvýšenej dlhodobej vlhkosti došlo k zvlhnutiu tepelnej izolácie, je potrebné zvážiť aj jej výmenu. Za určitých okolností je tepelná izolácia schopná, hlavne v letnom období, vyschnúť. Posúdenie miery poškodenia strešného plášťa je vhodné zveriť odborníkom s dostatočnými skúsenosťami.

2. Kondenzácia vzdušnej vlhkosti

Kondenzácia vzdušnej vlhkosti na rôznych miestach strešného plášťa tvorí druhú skupinu porúch prejavujúcich sa mokrými fľakmi, prípadne až vytekaním vody spod strechy. Ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti dochádza pod krytinou, ale aj v tepelnej izolácii. Je to práve kondenzácia v tepelnej izolácii, ktorá vie napáchať veľa škôd na streche a ktorú vieme zároveň veľmi úspešne ovplyvniť kvalitne navrhnutými a zrealizovanými detailami strešného plášťa. Správne navrhnutý a zrealizovaný strešný plášť je predpokladom dlhoročnej spokojnosti so strechou. Strešný plášť musí byť zrealizovaný tak, aby sa doň nedostala vlhkosť zo strany interiéru. Z tejto strany musí byť teda chránený parozábranou s veľmi dôsledným napojením na všetky stavebné prestupy tak, aby sa vlhký vzduch nedostal do vrstiev tepelnej izolácie, kde by v nej vplyvom ochladzovania chladným vzduchom z exteriéru dochádzalo k nežiaducej kondenzácii vodných pár. Skondenzované vodné pary predstavujú vodu, ktorá spôsobuje najprv len zvlhnutie tepelnej izolácie a priľahlých konštrukcií (rezivo krovu). V chladnom období sa množstvo skondenzovanej vody zväčšuje a začína sa ukladať na najnižšie položených miestach izolácie, odkiaľ si po čase nájde cestu cez aj tie najmenšie netesnosti a unikne zo strešného plášťa. Toto sa prejaví dobre známymi mokrými fľakmi na omietke v interiéri i exteriéri stavby.

Vlhký vzduch sa môže dostať do tepelnej izolácie aj zvrchu, teda cez fóliu poistnej hydroizolácie, a to cez preloženia jednotlivých pásov alebo cez mechanicky, prípadne degradáciou poškodenú fóliu. Aby sa zabránilo tomuto javu, začali sa fólie poistnej hydroizolácie navzájom zlepovať, na čo dnes slúžia už priamo z výroby integrované lepiace pásy alebo samostatné lepiace pásky, vždy však kompatibilné s danou fóliou. Mechanickým poškodeniam fólie poistnej hydroizolácie zabránime zvýšenou pozornosťou počas jej montáže alebo v priebehu dodatočnej montáže inštalácií. Degradácii difúznej fólie predídeme jej dôslednou ochranou pred UV žiarením, prípadne pred pôsobením chemických látok.

zatekanie-strechy-oprava

Ako odstrániť takúto poruchu?

Najlepšie je takýmto a podobným poruchám strešného plášťa predchádzať. Čo to znamená? Nechať si strechu naprojektovať od skutočných odborníkov, jej realizáciu zveriť do rúk skúseným remeselníkom pod dohľadom odborne fundovaného stavbyvedúceho a kontrolu stavebnému dozoru znalému problematiky. Symbióza týchto ľudí vám zabezpečí, že vo vašej streche budú zabudované správne materiály správnym spôsobom, a to za optimálne náklady.

Na tejto stránke už viackrát odznelo, že strecha má len takú životnosť ako jej najslabší článok. Investovaním niekoľkých stoviek eur na správnom mieste a v správny čas si ušetríte množstvo nervov a financií, ktoré v priebehu niekoľkých rokov nebudete musieť vložiť do opravy zle zhotovenej strechy.

Ak už problém s vlhkosťou predierajúcou sa zo strechy máte, príčinu poruchy bude potrebné najprv identifikovať. Nevyhnete sa návšteve odborníka, ktorý strechu obhliadne, prípadne otvorí niektoré časti strešného plášťa, situáciu posúdi komplexne, v súvislostiach s nadväzujúcimi stavebnými konštrukciami a navrhne spôsob odstránenia príčiny poruchy. Toto už nie je úloha pre laika ani vec konzultácie na „modrom jednorožcovi“. Keďže v takomto prípade spravidla nebýva príčina poruchy len jedna, pravdepodobne sa budete musieť pripraviť na práce väčšieho rozsahu a aj ich financovanie.

 

Čo je dobré zapamätať si?

  • Vytekanie vody spod strechy môže mať príčinu v zatekaní vody cez strešnú krytinu alebo v kondenzácii vzdušnej vlhkosti v strešnom plášti.
  • Aj keď to znie možno ťažko uveriteľne, zatekanie vody cez poškodenú strešnú krytinu patrí k jednoduchšie riešiteľným nedostatkom strechy.
  • V prípade odkvapkávania vody po odkvapovom plechu nejde o poruchu strechy, ale o dôkaz jej funkčnosti, t. j. voda, ktorá sa z rôznych príčin dostala pod strešnú krytinu, je odvádzaná po poistnej hydroizolácii.
  • V prípade, že pozorujete mokré fľaky na omietkach v interiéri alebo na fasáde, bude problém asi zložitejší, preto sa obráťte na odborníkov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.