Reklamácia strechy #1: Kedy mám právo na reklamáciu

strecha-skridly-krytina-hrebenac-reklamacia-strechy-kedy-mam-pravo

Užívate si bývanie pod novou strechou. Všetko je v najlepšom poriadku. Vychutnávate si bezstarostné chvíle… keď vtom zrazu váš pokoj niečo naruší. Strecha, z ktorej ste sa toľko tešili, má nejakú chybu…

Chyby striech možno rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • funkčné chyby,
 • estetické chyby.

Funkčné chyby

Funkčné chyby priamo ovplyvňujú funkčnosť strešného plášťa a kvalitu bývania pod ním. Ak máte novú strechu, tak celkom logicky očakávate, že vám bude slúžiť desaťročia. Zaplatili ste predsa za strešnú krytinu a súvisiace materiály, uhradili ste aj faktúru za práce. Realizačná firma vám nasľubovala hory-doly a s vašou strechou niečo nie je v poriadku.

K funkčným chybám, ktoré sa vyskytujú najčastejšie zaraďujeme:

 1. Zatekanie strešného plášťa, ktoré môže mať množstvo príčin. Môže ísť o poškodenú krytinu, zle namontovaný hrebeň, nárožie alebo úžľabie, nesprávne namontované lemovanie komína alebo prestupu strechy a steny. K chybám môže dôjsť aj chybnou montážou podstrešných vrstiev, ktoré neumožňujú dostatočné prevetrávanie strešnej krytiny zo spodnej strany a následné zatekanie skondenzovanej vody do nesprávne vyhotoveného podstrešia.
 2. Tepelné mosty sú ďalšou obrovskou príčinou vedúcou k zníženiu funkčnosti strešného plášťa. V miestach tepelných mostov dochádza k ochladzovaniu zabudovaných materiálov a následne ku kondenzácii vodných pár, ktoré spôsobujú znefunkčnenie tepelnej izolácie, alebo môžu mať na svedomí nevzhľadné mokré škvrny na maľovke v obytných priestoroch. V každom prípade tepelné mosty majú ešte jedného nepríjemného spoločníka, a to sú plesne a huby. Ich výskyt v obytných priestoroch priamo ohrozuje zdravie užívateľov stavby.
 3. Nesprávne namontovaný odvodňovací systém strechy patrí spravidla k menej závažným poruchám strechy, nakoľko ho je možné opraviť obvykle bez potreby demontáže strešného systému. K náprave dôjde obvykle prespádovaním žľabov, utesnením klampiarskych spojov vhodnými tmelmi, prípadne inými konštrukčnými opatreniami.
 4. Odletená krytina je nočnou morou mnohých majiteľov nehnuteľností. V dnešnej dobe, keď sa aj v našich končinách stretávame s mimoriadne silnými vetrami, dochádza k týmto poruchám pomerne často. V každom prípade je za odfúknutie strešnej krytiny zodpovedná popri extrémnom meteorologickom jave aj nesprávna montáž a podcenenie spôsobu kotvenia strešnej krytiny. Zdalo by sa, že vetru odoláva najmenej veľkoformátová strešná krytina, tzv. škridlaplech. Pokiaľ je však táto krytina namontovaná v súlade s predpismi a je aj dostatočne odvetraná, mala by silným vetrom odolať. A aj odoláva. Stačí si porovnať množstvo plechových striech, ktoré na Slovensku vidíte, s počtom sfúknutých striech, ktoré len málokedy ujdú pozornosti médií. Oveľa lepšie silným vetrom odoláva ťažká betónová alebo pálená krytina. Aj pri montáži tohto typu krytiny je však nutné dodržať pravidlá montáže, predovšetkým splniť požiadavky na dodatočné kotvenie všetkých okrajových škridiel na jednotlivých plochách strechy, ale aj kotvenie škridiel v ploche pri väčších sklonoch striech.

Estetické chyby

Estetické chyby síce priamo neovplyvňujú funkčnosť strechy, ale v prípade, že ste si za svoju strechu riadne zaplatili a po čase začne strácať svoju krásu, budete určite právom rozhorčení.

K estetickým chybám najčastejšie patrí:

 1. Zmena farebnosti krytiny – k tomuto javu dochádza veľmi často. Vplyvom slnečného žiarenia a poveternostných podmienok dochádza najčastejšie, hlavne u krytín z nižších cenových hladín, k vyblednutiu farieb a strate lesku krytiny.
 2. Zmena farebnosti doplnkov – je veľmi častým sprievodným javom starnutia pohľadovej časti strešného plášťa, hlavne v prípade, ak sa použijú doplnky krytiny od tzv. bezmenných výrobcov, resp. od výrobcov zameriavajúcich sa na predaj čo najlacnejšieho doplnkového sortimentu. Je dobré si naštudovať záručné podmienky jednotlivých výrobcov a dodávateľov strešnej krytiny, ktorí predĺženú záručnú dobu garantujú len v prípade použitia originálneho, resp. výrobcom odporúčaného príslušenstva. Originálne príslušenstvo strešnej krytiny má garantované vlastnosti aj po rokoch. Samozrejme, za kvalitu si treba priplatiť.
 1. Rôzne farby krytiny – s týmto javom sa stretávame obvykle v prípade, ak počas realizácie strešnej krytiny dochádza k doobjednávaniu krytiny, resp. sa realizácia strešnej krytiny vykonáva v etapách. V takomto prípade, aj napriek rovnakému označeniu odtieňa strešnej krytiny, nie je v silách výrobcu dodať krytinu s rovnakým odtieňom a na veľkej ploche strechy je to jednoducho vidieť.
 2. Zmeny na povrchu krytiny – sú sprievodným javom starnutia krytiny. V niektorých prípadoch sa však môže prejaviť podstatne skôr, ako je žiadúce. Povrch krytiny môže stratiť nie len lesk, ale stáva sa aj poréznejším, a tým otvorenejším pre zadržiavanie vlhkosti, s čím je spojené väčšie riziko degradácie materiálu, napadnutia machmi a pod.

Žiadny výrobca strešných krytín nedáva záruku na stálofarebnosť krytiny.

Ak máte v záručnej lehote s vašou strechou akýkoľvek z popísaných problémov, alebo podobný problém, máte právo svoju strechu reklamovať.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na strechách sa vyskytujú dva druhy nedostatkov, čo znamená, že pri reklamácii sa riešia v podstate dva typové prípady:

 • reklamácia chýb zabudovaného materiálu,
 • reklamácia vykonaných prác.

Mám právo na reklamáciu?

Ak vaša strecha ešte nemá dva roky, tak určite áno. Treba však konať rýchlo. Znovu si preštudujte Zmluvu o dielo, ktorú ste podpisovali s realizačnou firmou pred výstavbou alebo rekonštrukciou vašej strechy a postupujte podľa nej. V zmluve by ste mali mať podrobne popísané kroky, ktoré treba podniknúť v prípade reklamácie strechy a aj záručné lehoty.

Všeobecná zákonná záručná lehota je na Slovensku 24 mesiacov, ale realizátor vám môže poskytnúť dlhšiu záručnú lehotu. Pravdepodobne vám ju aj poskytol, preto ste sa rozhodli práve pre neho. Rovnako mohla byť poskytnutá dlhšia záručná lehota aj na samotnú krytinu a doplnky k nej.

Urýchlene kontaktujte firmu, ktorá vám realizovala strechu, a dohodnite sa s ňou na termíne obhliadky strechy. Po obhliadke strechy vám firma oznámi termín odstránenia nedostatkov. Bude s tým spojená len povinnosť byť počas opráv doma, aby ste umožnili pracovníkom vstup do nehnuteľnosti a počas prác dohliadli na svoj majetok.

 

 

Čo je dobré si zapamätať?

 • Zmluvu o dielo si naštudujte pred jej podpísaním, jej obsahu sa venujte aj po odovzdaní diela do užívania, nakoľko v zmluve o dielo bývajú aj dojednania o údržbe diela.
 • Ak máte v zmluve o dielo ustanovenia o povinnosti zabezpečiť údržbu strechy, nepodceňujte tento fakt, môžete stratiť nárok na záručnú opravu.
 • Po zistení akejkoľvek chyby na vašej streche okamžite kontaktujte realizačnú firmu a snažte sa s ňou dohodnúť na oprave chýb. Rýchlym zásahom a odstránením nedostatkov môžete predísť potrebe oveľa väčších opráv.
 • V prípade, že s reklamáciou vašej strechy to nevyzerá tak jednoducho, ako je to popísané v dnešnom príspevku, počkajte si na pokračovanie tejto mini série.

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.