O poistení strechy

poistenie-strechy-rodinny-dom

Tak, ako nepoisťujeme iba zateplenie domu, tak nepoisťujeme len samotnú strechu. Stavbu si totiž dávame poistiť ako celok (samozrejme, okrem vnútorného vybavenia, ktoré sa poisťuje zvlášť). Ale existujú riziká vyplývajúce z vonkajších vplyvov, ktoré ohrozujú predovšetkým strechu. Sú to najmä silné vetry, ktorým hovoríme víchrice. Víchricou je akýkoľvek vietor dosahujúci rýchlosť nad 75 km/h. Pokiaľ je však rýchlosť vetra vyššia ako 100 km/h, nezriedka poškodzuje strechy domov. Nárazové vetry s rýchlosťou nad 120 km/h už veľakrát odnášajú celé strechy. Riziko poistenia strechy voči ničivému účinku živlu je možné poistiť.

Ničivá víchrica nepoškodzuje len samotné strechy, ale vytrháva aj hromozvody, rúca komíny, ničí žalúzie a poškodzuje fasády a izolácie domov. Poistenie síce nezabráni škodám, avšak pomôže výrazne zmierniť finančné následky, a teda v konečnom dôsledku urýchliť nápravu škôd.

Proti čomu by sme si mali poistiť nehnuteľnosť z pohľadu poškodenia strechy?

  • proti priamemu úderu blesku, požiaru, zrúteniu lietadla alebo jeho častí
  • proti víchrici, krupobitiu (ľadovcu)
  • proti tiaži snehovej pokrývky
  • proti zrúteniu stromu alebo stožiara, pokiaľ sa nachádzajú v blízkosti

Čo by ste o poistnom plnení mali vedieť

Pri starších objektoch si zvyknú poisťovne uplatniť zrážku poistenia z dôvodu opotrebovania (amortizácie) tak, ako je to bežné aj pri autách. Táto zrážka býva v hodnote od 0,5 do1,5 % za každý rok veku nehnuteľnosti. Zrážku niektoré poisťovne uplatňujú od 20, iné od veku 30 rokov budovy. Znamená to, že ak má objekt napr. 50 rokov, môže si poisťovňa zraziť 25 až 75 % z plnenia škody z dôvodu opotrebovania objektu.

Nepríjemné prekvapenia

Niekedy sa stane, že silný vietor poškodí strechu rodinného domu a majiteľ sa v dobrej viere domnieva, že poisťovňa mu škodu určite uhradí. Lenže poisťovne sa zvyknú riadiť hláseniami meteorologických staníc. A pokiaľ takáto stanica poisťovni nahlási, že rýchlosť vetra bola napr. 65 km/h, poškodený majiteľ môže byť nemilo prekvapený, pretože poisťovňa sa môže rozhodnúť, že škodu neuzná, keďže sila vetra nedosiahla rýchlosť 75 km/h (teda nedosiahla silu víchrice). Poisťovňa by však škodu mohla uznať, ak by bolo v obci/meste poškodených viacero susedných striech, čo by mohlo znamenať, že v danej lokalite mohla byť rýchlosť vetra vyššia, než namerala meteorologická stanica.

poistenie-strechy-pred-poziarom-poziar-budovy-ohen

Požiar

Strechu môže poškodiť aj požiar. Aj tu môže byť plnenie poisťovne znížené, dokonca veľmi výrazne, a to v závislosti od miery zavinenia požiaru. Pokiaľ totiž vyšetrovanie preukáže, že požiar vznikol z dôvodu hrubej nedbalosti alebo zanedbania povinností majiteľa, môže si poisťovňa uplatniť  námietku, že majiteľ domu porušil všeobecne záväzný predpis, ktorý hovorí, že poistenec je povinný konať tak, aby škoda nenastala.

Súčasťou poistného plnenia sú aj náklady na odstránenie následkov poškodenia

Ide napríklad o škody, ktoré vznikajú po letných búrkach, keď často dochádza k zatečeniu a k znehodnoteniu, resp. poškodeniu vnútra stavby. Musíme však upozorniť, že aj tu sa prihliada na intenzitu búrky a silu vetra, lebo zatečenie po bežnej búrke poisťovňa spravidla neuzná. Pokiaľ došlo k intenzívnej búrke spojenej s víchricou, poisťovňa škodu uzná. A uzná nielen preukázateľné materiálne škody, ale aj náklady na odstránenie škôd. Pokiaľ „ratujeme“ čo sa dá formou rodinnej svojpomoci, možno nás bude čakať nemilé prekvapenie keď zistíme, že sused, ktorý si na odstránenie následkov objednal firmu, dostal viac. Ale je to len optický klam, pretože poisťovňa iba preplatí faktúry, ktoré poškodený už vlastne zaplatil.

poistenie-strechy-pred-snehom-zlomena-strecha-poskodenie

Strecha a sneh

Pri snehovej pokrývke zhruba 20 cm môže byť strecha zaťažená váhou až 200 kg/m2. Aké je potom zaťaženie strechy, ak je pokrývka napr. dvojnásobná? Niektoré poisťovne varujú pred preťažením strechy a nabádajú poistencov, aby sneh zhadzovali. Ale ruku na srdce: koľko percent striech je postavených tak, aby sme z nich v zime mohli zhadzovať sneh? Roztápajúci sa sneh meniaci sa na vodu a zase na ľad a ten zase na vodu, čo sa cyklicky zvykne opakovať, však dokáže poškodiť strechu a spôsobiť aj zatečenie stavby. Takéto škody, pokiaľ znenie poistky s nimi počíta, môže poisťovňa uhradiť. Preto by sme mali v znení poistky počítať aj so zodpovednosťou za škody na majetku, ale aj na zdraví osôb, ktoré môže spôsobiť sneh padajúci z našej strechy.

 

Na čo by sme nemali zabúdať

  • Poistným udalostiam treba predchádzať, a to tým, že sa o strechu budeme starať.
  • Strechu je nutné minimálne 2-krát za rok (spravidla pred zimou a po zime) opticky skontrolovať.
  • Minimálne raz za 2 roky by sme mali vyliezť po rebríku a skontrolovať strechu zblízka.
  • Zodpovednosť nesieme aj za škody, ktoré vzniknú napr. spadnutím snehu z našej strechy na cudziu osobu či auto.
  • Poisťovňa v prípade škody skúma nielen výšku škody, ale aj mieru zavinenia, čo môže výrazne ovplyvniť výšku poistenia.
  • Poistka síce neochráni náš dom pred ničivou udalosťou, ale môže výrazne prispieť k návratu stavby do pôvodného stavu. Preto, ak chceme dobre spávať, mali by sme mať strechu nad hlavou riadne poistenú.

 

 

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.