Poistenie strechy a stavieb

poistenie-strechy-a-stavby

Médiá sa priam vyžívajú v tom, ktoré donesie pútavejšiu správu. Živelné pohromy sú pre ne vítanou lahôdkou, ktorá preruší monotónnosť informácií. Reportéri sú okamžite v prvej línii a spravodajské spoločnosti prinášajú srdcervúce zábery štýlom „čím horšie, tým lepšie“. Žiaľ, toto je realita. Človek svojou činnosťou, bezohľadnosťou a honbou za majetkom vryl do prírody poriadne šrámy. Tá sa mu teraz nepríjemne odpláca a z roka na rok prináša viac extrémov. „Normálne“ počasie je čoraz zriedkavejšie. Silný vietor, búrky, blesky, krupobitia, prívalové dažde, povodne, záplavy, obrovské masy snehu, horúčavy, požiare… K nešťastiu a škodám na majetku môže dôjsť kedykoľvek, avšak každý jeden extrém počasia riziko škôd zvyšuje. K tomu sa pridávajú spadnuté stromy, požiare, skraty, výbuchy plynu, prasknuté potrubia…

Je fajn, ak sa človek môže spoľahnúť, že v čase núdze mu niekto podá pomocnú ruku a pomôže mu s finančnou kompenzáciou likvidácie vzniknutých škôd. Otázne je, prečo nie je poistenie nehnuteľností povinné, tak ako je povinné poistenie automobilov. Aspoň základné poistenie nehnuteľností zahŕňajúce aj škody spôsobené iným by malo byť v určitých oblastiach povinné. K tomu by mala existovať možnosť pripoistenia a rozšírenia poistného krytia podľa priania majiteľa nehnuteľnosti. Prečo? Živelných pohrôm pribúda a veľmi ťažko sa pozerá na nešťastníkov, ktorí nemajú na opravu… Potom pomáhaj, kto môžeš. Obec, vláda, dobrovoľné zbierky… V prípade povinného poistenia nehnuteľností by mali občania aspoň akú-takú istotu, že nestratia strechu nad hlavou.

poskodenie-strechy-poistenie

Na čo si dať pozor?

Pri uzatváraní poistky sa veľakrát snažíme šetriť. Môže sa tak stať, že lacnejšia poistka nebude pokrývať všetky škody spôsobené živelnými pohromami, bude mať vysokú spoluúčasť alebo pomerne nízke krytie za škody.

Poistenie nehnuteľností sa skladá z dvoch častí – poistenie samotnej stavby a poistenie vybavenia domácnosti. Pamätajte na obe tieto zložky. Okrem poistenia stavby ako takej si nechajte poistiť aj domácnosť. Vyberte si výšku poistenia zodpovedajúcu aktuálnej hodnote vybavenia vašej domácnosti.

Množstvo ľudí desaťročia spokojne platí poistky za svoje domy v hodnote niekoľkých eur. Poznáte príslovie „za málo peňazí málo muziky“? V tomto prípade platí na 100 %. Dajte si pozor na neúmerne lacné poistné zmluvy. Môže ísť totiž o staršie, až veľmi staré poistné zmluvy, ktoré boli dohodnuté za iných podmienok a poistné krytie škôd z nich by vám pri riešení poistnej udalosti veľmi nepomohlo. Odborníci preto radia nechať si poistenie nehnuteľností približne po desiatich rokoch prehodnotiť a prispôsobiť cenové hladiny poistenia aktuálnej situácii v ekonomike a na trhu nehnuteľností.

Poisťovníctvo je biznis. O tom nikto nepochybuje. Poisťovne nie sú spoločnosti venujúce sa dobročinnosti. Aj ony chcú z niečoho žiť. V záplavových oblastiach sa proti vode nepoistíte, podobne je to aj v oblastiach ohrozených vetrami, zosuvmi pôdy a pod. Niet sa čomu čudovať. Rozumný človek si na podobných miestach predsa dom nepostaví ani nekúpi. To je fakt. A ak sa vám z nejakého dôvodu stane, že ste majiteľom nehnuteľnosti v podobne postihnutej oblasti, neostáva vám nič iné, len sa naučiť s prírodou žiť a pokúsiť sa urobiť napríklad niektoré stavebné alebo terénne úpravy, ktoré spravia vašu stavbu odolnejšou.

Pozor! Poisťovňa vždy skúma príčinu poistnej udalosti. Mnohým škodám sa dá predchádzať. Niektoré vzniknú dokonca nedbanlivosťou! Nezabúdajte preto na povinné cyklické prehliadky plynových zariadení a komínov, prípadne ďalších väčších spotrebičov. Dokumenty o prehliadke si uschovajte. Podobne odporúčame odkladať aj dokumenty od montáže všetkých väčších spotrebičov v domácnosti (kotol ústredného kúrenia, sporák, rúra, klimatizácia a pod.).

sneh-poistenie-strechy

Prišlo k poistnej udalosti. Čo teraz?

Keď už k poistnej udalosti prišlo, v prvom momente je najdôležitejšie zachovať si chladnú hlavu a podniknúť opatrenia zabraňujúce vzniku ďalších škôd. Možno bude potrebné odstaviť nehnuteľnosť od dodávky plynu, elektriny, vody a pod. Ak je to možné, tak nezasiahnuté hnuteľné veci je potrebné vyniesť alebo uložiť do priestorov, ktoré živel nepoškodil. Pomôžte aj domácim zvieratám. Všetky škody je vhodné zdokumentovať fotografiami alebo filmovým záznamom, prípadne za prítomnosti svedkov spísať. Určite nerobte také zásahy, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie alebo život. Škodu nahláste poisťovni, pričom jej oznámte čo najpodrobnejší opis udalostí vedúcich k vzniku poistnej udalosti a zoznam škôd.

Ak máte škody zdokumentované, môžete pristúpiť k ich odstraňovaniu. V prípade pochybností kontaktujte svoju poisťovňu. Určite vám ochotne poradia. Skúsenosti občanov postihnutých poistnou udalosťou hovoria, že na odstraňovanie škôd je dobré zavolať odborné firmy. Poisťovne obvykle faktúry za práce vystavené takýmito firmami bez výhrad akceptujú a uhrádzajú.

 

Upozorňujeme, že odstraňovanie škôd po poistnej udalosti si nemožno mýliť s rekonštrukciou domu. Takýto postup by hraničil s poistným podvodom, na čo sú poisťovne mimoriadne citlivé.

V prípade väčších živelných pohrôm môžete pomoc očakávať aj od hasičského zboru, dobrovoľného hasičského zboru, jednotiek civilnej ochrany, vojska a dobrovoľníkov. Pomoc organizuje a koordinuje obvykle obec.

Čo je dobré zapamätať si?

  • V dobe čoraz častejších živelných pohrôm je poistenie istota, že aspoň časť škôd vzniknutých na vašom majetku bude kompenzovaná.
  • Pri dohodovaní poistnej zmluvy nezabudnite na poistenie voči živlom; môže ísť o služby za príplatok.
  • Ak máte staršiu poistnú zmluvu, skontrolujte, či zodpovedá reálnej hodnote vášho majetku, a nechajte si ju prehodnotiť.
  • Nezabudnite na poistenie stavby, ale aj vybavenia domácnosti,
    v prípade vzniku poistnej udalosti zabráňte vzniku ďalších škôd, vytvorte si fotodokumentáciu a kontaktujte poisťovňu.
  • Prevencia je vždy lacnejšia ako odstraňovanie následkov.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.