Desatoro, keď investor vie, že platí za kvalitu

Notoricky známa situácia – zazvoní telefón a na opačnej strane zaznie naliehavá prosba: Pomáhaj, kto môžeš! Máme novú strechu a tá tečie, plesnejú steny, čosi v nej búcha alebo časť strechy uletela… A čo teraz? Slušnému realizátorovi strechy neostáva iné, len zanechať rozrobenú prácu a ísť zachraňovať situáciu, čiže pomáhať nešťastníkovi zachraňovať jeho majetok a pripraviť ho na ďalšie investície do strechy, pričom úver na tú „starú“ ani náhodou ešte nie je splatený. Toto je scenár, ktorý sa opakuje niekoľkokrát do roka, a stretajú sa s ním viaceré stavebné spoločnosti, ktoré sa seriózne venujú zhotovovaniu striech a na ktoré sa obracajú majitelia chybných striech so žiadosťami o pomoc.

Profesijné organizácie už roky neúnavne upozorňujú verejnosť, aby pri výbere realizačných firiem postupovala obozretne a nevyberala si zhotoviteľa svojej strechy len na základe kritéria najnižšej ceny. Každý špás niečo stojí a za málo peňazí veľa muziky nikto nekúpi. Toto platí aj pri strechách – dokonca dvojnásobne. Za kvalitu je nutné priplatiť si. Čo je však lacnejšie? Lacná strecha, ktorú je potrebné po dvoch-troch zimách od základu prerobiť, alebo spoľahlivá strecha so životnosťou niekoľko desiatok rokov za cenu možno o tretinu vyššiu?

Desatoro pri stavbe striech

Pozrime sa na problematiku kvality realizácie striech bližšie a rozoberme si spoločne desať krokov vedúcich ku kvalitnej streche, ktorá vám bude robiť radosť už počas prác na jej tvorbe. Pozorovať totiž zrod novej strechy je pútavý proces, pri ktorom z kopy reziva, niekoľkých balov akýchsi fólií, polovice kamióna tepelných izolácií a niekoľkých paliet strešnej krytiny vznikne niečo, čo dá estetický akcent stavbe vášho obydlia a bude chrániť „pokojný spánok“ jej obyvateľov po desaťročia.

1. Už pri úvodných úvahách o streche je potrebné mať ujasnené základné funkcie, ktoré budeme od strechy vyžadovať.

Predovšetkým je potrebné vyriešiť otázku, či bude strecha využívaná na bývanie alebo nie. Tejto požiadavke bude totiž podriadený tvar strechy, aby bolo možné podkrovie čo najúčelnejšie využívať. Plánovanému obytnému podkroviu je potrebné prispôsobiť aj skladbu strešného plášťa. Strecha však môže spĺňať aj ďalšie funkcie. Môže byť napríklad nositeľkou solárnych panelov. Ďalšie opatrenia je potrebné naplánovať aj v prípade úvah o vybudovaní vegetačnej strechy alebo úžitkovej terasy na plochej streche.

2. V tejto etape, ale aj počas celej realizácie strechy neváhajte vyhľadávať relevantné informácie a inšpiráciu na webe alebo v odbornej literatúre.

Celosvetová elektronická sieť s informáciami obsahuje mnoho stránok s veľmi kvalitným obsahom, kde je množstvo teoretických i praktických informácií týkajúcich sa plánovania a realizácie striech. Je však potrebné rozlišovať kvalitné informácie a naučiť sa oddeliť zrno od pliev.

3. Ak budete mať stále nejasnosti v niektorých otázkach, netreba sa hanbiť obrátiť na povolaných.

Nikto učený z neba predsa nespadol a nikto nemôže vedieť všetko. Odborníci sú tu na to, aby vám podali pomocnú ruku počas celého procesu plánovania, ale aj realizácie novej strechy. Nájdete ich v kvalitných strechárskych realizačných spoločnostiach, na vysokých školách a v profesijných organizáciách.

4. Technické riešenie vašej strechy zverte do rúk projektanta, ktorý sa tejto problematike systematicky venuje.

Projektovanie striech je záležitosť veľmi citlivá na zosúladenie mnohých teoretických vedomostí i praktických zručností. Dobrý projekt musí uviesť do súladu očakávania investora s teoretickými východiskami, technologickými predpismi výrobcov zabudovaných stavebných hmôt a praktickou realizáciou. Dobrý projekt musí vyriešiť nielen základné proporcie strechy, ale aj jej nosnú časť a v závere aj jej ochrannú funkciu. Polemizovať o tom, ktorá z týchto súčastí je dôležitejšia, je bezvýznamné. Ide o rovnocenné súčasti strechy, ktoré sú navzájom prepojené a závislé jedna od druhej.

5. Výber realizačnej firmy je azda najdôležitejšou úlohou na ceste za kvalitnou strechou.

Čas investovaný do tejto úlohy sa vám vráti v okamihu, keď sa ubezpečíte, že vaša strecha rastie tak, ako má, jej realizácii je venovaná odborná pozornosť, všetko ide tak, ako má a hľadieť na prácu remeselníkov prináša radosť aj úplnému laikovi. Toto sa splní v prípade, že firma má zamestnancov, ktorí sú vyučení v strechárskych odboroch alebo majú s realizáciou strechárskych prác dlhoročné skúsenosti. Dobrá strechárska spoločnosť nemá problém predložiť vám zoznam referenčných stavieb, kde sa môžete informovať na konkrétne skúsenosti konkrétnych investorov. O kvalite firmy vás môže presvedčiť aj jej vozový park, kancelárske priestory, dielne, vybavenie náradím a nástrojmi, ale aj komunikácia so zamestnancami a medzi nimi navzájom. Všetky tieto aspekty sú dokladom firemnej kultúry a predpokladom kvalitne zvládnutej odbornej práce.

6. Nikdy, naozaj nikdy sa nenechajte zlákať vidinou usporených peňazí a nepristúpte na realizáciu vašej strechy bez riadnych zmluvných vzťahov.

Zmluva o vykonaných prácach, termíny a doklady o uhradení faktúr sú nevyhnutnosťou pri riešení prípadných sporov v budúcnosti. Vyplatiť niekomu tisíce eur a čakať, či sa firma vôbec dostaví v dohodnutý deň na stavenisko, neprináša predsa pokoj. Zo svojej mzdy každý mesiac platíte odvody i dane, prečo to neočakávať aj od serióznej firmy? Kde je záruka, že majiteľ spoločnosti vyplatí mzdy pracovníkom, o ktorých je na prvý pohľad zrejmé, že pracujú načierno? Čo s nimi bude, ak utrpia pri práci úraz? Nestaňte sa podporovateľmi nešťastia druhých. Dobré vzťahy robia dobrých priateľov. Prečo by to nemalo platiť aj v stavebníctve?

7. Projektant navrhne technické parametre materiálov, ktoré sa do strechy zabudujú. Pri samotnom nákupe stavebných hmôt je nutné vyberať si s ohľadom na ich technické vlastnosti, životnosť, estetiku, ale aj požiadavky na údržbu.

Príliš ťažká úloha, keď sa v parametroch stavebných hmôt nevyznáte? Je to logické. Na to sú tu predsa odborníci. Opäť – výber konkrétnych stavebných materiálov nechajte na realizačnej firme. Oni majú skúsenosti s ich aplikáciou, ale veľmi často poznajú aj úskalia práce s nimi.

8. Kontrolu stavebnej firmy a jej rozhodnutí zverte do rúk stavebného dozoru.

Toto je človek, ktorý má na stavbe chrániť vaše záujmy. Priebežne kontroluje kvalitu prác i zabudovaných materiálov, dodržiavanie technologických postupov, predpisov výrobcov, súlad vykonaných prác s projektovou dokumentáciou a predpismi, celkový priebeh prác i vaše financie.

9. Nebojte sa prizvať nezávislého odborníka.

Z predchádzajúcich bodov desatora vyplýva, že na budovaní vašej strechy od návrhu až po konečnú realizáciu by sa mal podieľať celý tím odborníkov, ktorí sa postarajú o vašu strechu ako o bábätko. Ak nič z týchto odporúčaní nepodceníte, strecha by mala bez väčších problémov rásť ako z vody. Ak sa vám aj napriek všetkému náhodou niečo nepozdáva, neodkladajte riešenie svojho problému a čo najskôr sa obráťte na nezávislého odborníka, ktorý sa na vašu strechu pozrie nestranne. Práve tento nestranný pohľad môže pomôcť odhaliť aj tie najskrytejšie nezrovnalosti, ktoré ľudia priamo zainteresovaní na výstavbe pri každodennom sledovaní situácie často prehliadajú. Odhaliť však môže, žiaľ, aj úplne elementárne chyby. V každom prípade, aj keď pôjde zrejme o veľmi nepríjemné zistenie, vždy je lepšie dôjsť na prípadné chyby pri realizácii prác (ešte počas výstavby) ako až po ich ukončení.

10. Nezanedbávajte pravidelný servis a údržbu strechy.

Ak ste sa prepracovali až k desiatemu bodu nášho desatora, znamená to, že ste úspešne prešli procesom realizácie vašej strechy. Aby však vaša strecha bezproblémovo slúžila dlhé roky, nesmiete zabudnúť na pravidelný servis súčastí strechy, ktoré si ho vyžadujú. Najčastejšie sú to strešné okná, bleskozvod, nosné časti solárnych zariadení a pod. Údržbu si zaslúži aj samotná strešná krytina a odkvapový systém. Vzhľadom na to, že vaša strecha bola zhotovená na základe zmluvných vzťahov, máte na ňu aj záruku. Na krytinu vám jej výrobca poskytne záruku desať, dvadsaťpäť, ba aj päťdesiat rokov. Na vykonané práce vám strechári poskytnú záruku obvykle tri až sedem rokov. Pamätajte na to, že pokiaľ sa vám počas záručnej lehoty vyskytne situácia, keď prácu alebo zabudovaný materiál bude nutné reklamovať, treba tak spraviť neodkladne. Bez zbytočného otáľania informujte o vzniknutej situácii realizačnú firmu, aby táto mohla konať a predísť aj prípadným ďalším škodám na streche.

Ak sa spätne pozriete na proces realizácie vašej strechy a s pokojným svedomím môžete vyhlásiť, že naše desatoro ste splnili do posledného písmena, určite ste sa prepracovali k situácii, keď je jasné, že v prípade vašej strechy ste platili za kvalitu a strecha vám bude bez problémov slúžiť.

Čo je dobré zapamätať si?

  • Budovanie novej strechy alebo rekonštrukcia starej sú veľmi dôležité úlohy, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
  • Chybám je jednoduchšie predchádzať ako ich neskôr prácne odstraňovať.
  • Poučte sa z chýb druhých a snažte sa ich vyvarovať.
  • Pri realizácii strechy sa opierajte o služby profesionálov.
  • V akomkoľvek okamihu realizačných prác na streche neváhajte v prípade pochybností práce zastaviť a vzniknuté problémy konzultujte s odborníkmi.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.