Ako skladovať stavebný materiál, aby sa nepoškodil?

ako-spravne-skladovat-stavebny-material

Je úplne logické, že ak sa púšťate do akejkoľvek stavebnej činnosti, snažíte sa usporiť každé euro. Nie je tomu inak ani v prípade nákupu stavebných hmôt. Po definitívnom rozhodnutí o rozsahu stavebných úprav nastáva vo väčšine domácností nákupná horúčka. Jej technicky zdatnejší členovia sa rozbehnú po stavebninách, alebo si sadnú k počítačom a hľadajú tie NAJ- riešenia. Najlepšie, najkrajšie, najvýhodnejšie, najlacnejšie… A začne sa s nákupmi. Včasný nákup má viacero výhod. Mnoho výrobcov totiž v nárazovom období kapacitne nestačí a na ich výrobky si treba niekoľko týždňov počkať. Iní zas v rámci krátkodobých podpôr predaja poskytnú zaujímavé zľavy. Nech je už príčina včasných nákupov akákoľvek, nezabudnite sa zamyslieť nad tým, ako a kde nakúpený materiál uložiť tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a naopak, aby svojim pôsobením nespôsobil škody na životnom prostredí.

Požiadavky na priestory pre skladovanie

Všetok stavebný materiál sa na stavenisku skladuje na otvorenom priestranstve alebo v uzatvorených skladoch. Nie je tomu inak ani v prípade individuálnej alebo svojpomocnej výstavby. Voľné skladovacie plochy by mali byť rovné, spevnené a odvodnené. Musia byť dobre dopravne prístupné, aby bol k nim umožnený príjazd nákladným automobilom. Zároveň musia byť aj dobre obslužne prístupné, aby bolo možné na ne zložiť stavebný materiál na paletách pomocou hydraulickej ruky alebo iným manipulačným zariadením. Ako uzatvorené sklady môžu poslúžiť rôzne plechové alebo drevené dočasné stavby, poslúžiť môže hospodárska budova alebo privezená unimobunka. V každom prípade by sklad mal byť uzamykateľný. Zamknúť by sa malo dať aj celé stavenisko. Ochráni sa tým skladovaný materiál pred krádežou, ale zabráni sa aj vstupu nepovolaným osobám a vzniku prípadného úrazu. Je dobré, ak sa jednotlivé stavebné materiály dajú uskladniť tak, aby to pri ich postupnom odoberaní zo skladovacích priestorov dávalo logiku a predišlo sa tak zbytočnej manipulácii s ostatným naskladneným materiálom.

skladovanie-materialu

Základné pravidlá skladovania

Pri samotnom skladovaní stavebných materiálov rešpektujte predovšetkým pokyny výrobcov jednotlivých stavebných hmôt.

Izolačné materiály (minerálna vlna, PIR dosky, polystyrén a pod.), sú z výroby balené vo fóliách. Pokiaľ ich máte takto zabalené, môžete ich skladovať na voľnom priestranstve. Rozbalené izolácie je potrebné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, hlavne dažďom. Nezabudnite, že niektoré izolačné materiály sú pomerne ľahké a majú obvykle veľkú plochu, preto ich je potrebné chrániť pred účinkami vetra.

Rezivo krovu sa na stavbu dodáva obvykle v surovom stave, teda s vysokou vlhkosťou. Ak ho máte objednané v predstihu, treba sa oň postarať. Na jeho kvalitu má vplyv predovšetkým vlhkosť a voda. Všetko rezivo je preto potrebné poukladať podľa možnosti na rovnú plochu, ktorá nezadržiava vodu. Ideálna je plocha vysypaná štrkom, alebo pieskom, určite však bez vegetácie. Rezivo musí byť podoprené dištančnými podložkami vo výške minimálne 30 cm nad zemou tak, aby bolo zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu. Najdlhšie kusy s najväčšími prierezmi budú v spodnej vrstve. Jednotlivé vrstvy oddelíme úzkymi latkami umožňujúcimi prístup vzduchu. Kladieme ich kolmo na uskladnené rezivo v rozostupoch cca 50 cm. Aby nedochádzalo k prehýbaniu jednotlivých hranolov, latky ukladáme v jednotlivých vrstvách vždy nad seba.

skladovanie-rezivo-krov

Betónová a keramická krytina sa dodáva na stavbu na paletách, ktoré sa z nákladného vozidla skladajú pomocou hydraulickej ruky alebo vysokozdvižným vozíkom. Na paletách sú naskladané vo zväzkoch priamo z výroby. Neodporúčame ich prekladať, nakoľko ich uloženie na palete zodpovedá dlhoročným skúsenostiam a aj pri dlhodobom skladovaní tak dochádza len k minimálnemu poškodeniu škridiel a tvaroviek.

skladovanie-materialu-krytina

Plechová krytina je tiež dodávaná na paletách. Vzhľadom na vlastnosti plechu sa neodporúča jej dlhodobé skladovanie na voľnej ploche. Po dodaní na stavbu by sa mala v priebehu niekoľkých dní namontovať. Plechovú krytinu je možné skladovať dlhodobo len v krytých a temperovaných skladoch.

Pásy pre povlakové krytiny (PVC a asfaltované pásy), je možné skladovať na otvorených plochách. Rolky skladujeme obvykle však vo zvislej polohe. Ak sú na paletách, palety nestohujeme. Pre dlhodobé skladovanie je podľa pokynov výrobcov potrebné využiť sklady.

Doplnkový sortiment k strechám zahŕňajúci klampiarsky odkvapový systém, plechy, strešné fólie, spojovací materiál, lepiace pásky, tmely, peny, rôzne prestupové kusy ku krytinám, okná, svetlovody a pod. skladujeme zásadne v uzamykateľných skladovacích priestoroch. Sú to drahé materiály s pomerne malými objemami, s ktorými sa, naviac, aj dobre manipuluje. Trocha úsilia pri ich dobrom uskladnení ušetrí množstvo peňazí po prípadnej návšteve dlhoprstých.

Čo je dobré si zapamätať?

  • včasný nákup niektorých stavebných materiálov môže ušetriť nemálo peňazí.
  • stavebný materiál je potrebné skladovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, a aby bol k nemu zamedzený prístup nepovolaným osobám.
  • pri skladovaní jednotlivých druhov stavebných materiálov je potrebné rešpektovať pokyny výrobcov.
  • starostlivosť pri ukladaní stavebného materiálu na skládke sa majiteľovi vráti.
  • nezabudnite cennejšie stavebné materiály uskladniť pod zámok.
  • stavbu a aj stavebný materiál je možné poistiť.

Podobné články

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.