4 najčastejšie chyby pri realizácii strechy

chyby-pri-realizacii-strechy

Ak sa zamyslíme nad témou príspevku a spomenieme si, čo všetko už bolo o realizácii striech popísané na tomto webe, v odbornej literatúre i v časopisoch, dôjdeme k záveru, že nesprávna realizácia či chyby pri ukladaní krytiny sú dôsledkom chýb v prípravných fázach realizácie strechy.

Možno ich zhrnúť do týchto bodov:

  1. výber nevhodného tvaru strechy;
  2. chýbajúci realizačný projekt strechy;
  3. výber nevhodného materiálu pre daný typ strešnej konštrukcie;
  4. výber realizačnej firmy na základe najnižšej ceny, pričom predpokladáte, že každá strechárska firma by mala vedieť zrealizovať strechu.

Poďme teda pekne po poriadku.

1. Výber nevhodného tvaru strechy

Katalógy rodinných domov a najrôznejšie lifestylové časopisy nás zahŕňajú množstvom fotografií pekných stavieb, ktoré ovplyvňujú výber projektu, prípadne názory na tvar strechy po rekonštrukcii.

Dnes sú veľmi populárne domy so strechami s nízkym sklonom. Vyzerajú pekne. Majú kompaktný vzhľad. Vyhovujú z hľadiska tepelno-technických nárokov, keďže majú optimalizovanú tepelnovýmennú plochu. Zdanlivo im nie je čo vyčítať. Ak však začnete zodpovedne vyberať krytinu pre takúto strechu, narazíte na problém. Nie každá krytina bude pre konkrétny sklon strechy vhodná a môže sa vám stať, že budete nútení pristúpiť k vybudovaniu tzv. vodotesného podstrešia, ktoré je cenovo podstatne drahšie ako bežná skladba strechy.

Ak sa vám pri študovaní cenovej ponuky zježia vlasy, komunikujte s realizačnou firmou. Hľadajte lacnejšie riešenie skladby strešného plášťa, a to vrátane prípadnej zámeny strešnej krytiny. Väčšinou existujú alternatívne riešenia bez dopadu na funkčnosť strechy. Neuchýľte sa však k výmene realizačnej firmy za lacnejšiu, ale bez skúseností. Áno, sú také firmy, ktoré vás budú presviedčať, že oni strechu vedia spraviť aj bez takých „zbytočností“, akými sú tesniace pásky, kvalitnejšie a pozliepané fólie a pod. Vaše peniaze ste zarobili určite ťažko. Nehazardujte s nimi. Rovnako nešetrite na kvalite zabudovaných materiálov.

Ale ak sa rozhodnete opačne a zvolíte si strechu s veľkým sklonom, budete musieť riešiť hustejšie kotvenie krytiny, čo sa opäť odzrkadlí na cene. Nebudete si musieť priplatiť len za vhodný spojovací a kotviaci materiál, ale aj za zvýšenú prácnosť.

Veľmi obľúbené je aj budovanie vikierov v obytných priestoroch pod strechou. Estetické hľadisko je jedna vec. Strecha s romantickými vikiermi má jednoznačne svoje čaro. Na pamäti treba mať aj fakt, že vikiere zväčšia tepelnovýmennú plochu strechy a budú príčinou väčších tepelných strát. Ak ich budete chcieť zatepliť, počítajte opäť s vyššími výdavkami. Naprojektovanie vikierov nesie so sebou nemalé riziko vzniku tepelných mostov a následnej kondenzácie vodných pár, prípadne priamo zatekanie cez nedokonalo vyhotovené spoje.

betonova-stresna-krytina-cervena-strecha-s-vikierom

Priplatiť si budete musieť aj za prácnosť spojenú s ich opláštením. Každý špás niečo stojí. Ak sa pre vikiere rozhodnete, počítajte s tým, že práce na vašej streche bude musieť vykonať skúsená firma.

Mnoho stavebníkov popúšťa pri navrhovaní striech uzdu svojej fantázii. Zbytočne kombinujú tvary a šikmé strechy s plochými, pridávajú často nezmyselné výčnelky. Všetky takéto riešenia vedú k ďalším nákladom pri realizácii, ale sú aj miestami prípadných konštrukčných nedostatkov. Veľa takýchto prešpekulovaných projektov sa pri rozumnom vyargumentovaní ešte v čase prípravy realizácie strechy, k všeobecnej spokojnosti, preprojektovalo a následne ušetrilo stavebníkovi množstvo peňazí a prinieslo mu spokojné bývanie. Ide to aj bez kompromisov týkajúcich sa estetického stvárnenia strechy a celej stavby.

2. Chýbajúci realizačný projekt strechy

Dnes sa absolútna väčšina rodinných domov stavia len na základe projektu pre stavebné povolenie. V takomto projekte nie sú riešené žiadne stavebné detaily, v lepšom prípade sú v ňom posťahované obrázky riešenia vybraných detailov zo stránok predajcov stavebných hmôt, čo je vlastne len prejavom snahy projektanta uspokojiť vlastné svedomie. Stávate sa rukojemníkmi situácie. Ušetrili ste peniaze za realizačný projekt – toto je celkom príjemná myšlienka. Ako však budú vyriešené stavebné detaily a aký dosah to bude mať na kvalitu vašej stavby, na to pravdepodobne v tom okamihu nemyslíte.

Stavbu zveríte do rúk realizačnej firmy a spoliehate sa na to, že vám stavbu odovzdá tak, ako sa patrí. Detaily  potom rieši počas samotnej výstavby realizačná firma, ktorá, pripusťme si to, nemusí mať vždy dostatok skúseností. Máloktorý realizátor má k dispozícii projektanta alebo človeka, ktorý vie rozhodujúce detaily strechy navrhnúť tak, aby strecha bez problémov fungovala. Detaily sa preto riešia intuitívne, len na základe skúseností, v lepšom prípade podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Pri konzultáciách so stavebným dozorom či so stavbyvedúcim sa v prípade absentujúceho realizačného projektu nemáte o čo oprieť.

Poradíme vám: ak sa počas stavby stretnete s problémami, môžete osloviť technických zástupcov dodávateľov stavebných materiálov, ktorí vám obvykle pomôžu pri riešení konkrétnych technických otázok. Lepšie je však takýmto situáciám predchádzať a komunikovať s nimi v čase projektovej prípravy, čo by malo byť na pleciach projektanta.

Strecha je veľmi citlivý mechanizmus. Zákony fyziky platia pri jej konštrukcii tak, ako všade inde. Bez výnimiek. Strechám je potrebné rozumieť.

Stavebny-projekt-pero-pravitko

3. Výber nevhodného materiálu pre daný typ strechy

Na trhu je k dispozícii veľké množstvo materiálov pre realizáciu strešných plášťov. Vyzná sa v nich naozaj len človek s veľkou praxou a s vedomosťami. Aj napriek tomu, že moderná doba internetu ponúka množstvo informácií, je dôležité uvedomiť si, že ich štúdiom sa z laika nestane odborník. Informácie vám pomôžu zorientovať sa v téme. Urobíte si jasno v terminológii, získate prehľad o vlastnostiach materiálov, o ich výhodách aj nevýhodách. Zistíte, kde sa zvyknú robiť chyby, budete vedieť komunikovať so stavebnou firmou a možno budete schopní niektoré postupy si počas stavby aj odkontrolovať.

V žiadnom prípade sa nestanete projektantmi. Nechajte návrh strešného plášťa na nich. V období projektovej prípravy komunikujte s projektantom, hovorte mu o svojich predstavách, ale nenúťte ho do krokov, s ktorými nie je stotožnený.

V praxi sa stretávame so situáciou, v ktorej budúci stavebník komunikuje s projektantom tak, ako by mal neobmedzené finančné zdroje. Projektant má takých ľudí určite rád, lebo môže popustiť uzdu svojej fantázii a naprojektovať pre vás „dom snov“, a to so všetkými dostupnými technologickými riešeniami a s rozpočtom vysoko presahujúcim vaše možnosti. Ak potom príde k samotnej realizácii stavby, začne sa v určitom okamihu šetriť a najčastejšie si to odnesie strecha. Na poslednú chvíľu sa začnú hľadať náhradné riešenia, volia sa alternatívne materiály a pokiaľ sa k tomu pridá stavebná firma so slabšími skúsenosťami, je zarobené na problém.

Poučenie? Komunikujte s projektantom otvorene. Oboznámte ho so svojimi finančnými obmedzeniami. Nechajte ho, nech sa trošku potrápi a vymyslí pre vás ekonomicky prijateľný projekt. Verte, že prax nás presviedča, že to je možné. A vznikajú veľmi moderné a technicky vyspelé stavby.

4. Výber realizačnej firmy na základe najnižšej ceny

Pričom predpokladáte, že každá strechárska firma by mala vedieť zrealizovať strechu.

Nie je to tak! Skúsenosti posledných dvoch desaťročí prinášajú veľmi nelichotivú štatistiku. Viac ako polovica striech je zrealizovaná s nedostatkami priamo ovplyvňujúcimi funkčnosť strešného plášťa.

Možno sa pýtate, prečo je to tak. Veď v minulosti sa tiež robili strechy a nebolo s nimi toľko problémov. Treba si uvedomiť, že strechy sú dnes podstatne sofistikovanejšie ako v minulosti. Veľmi často sa strechy realizujú ako zateplené, tvoria priamo obálku obytných priestorov. V súlade so sprísňujúcimi sa tepelno-technickými požiadavkami na obálku stavieb, a teda aj na strechy, sa tieto zatepľujú hrubými vrstvami izolácií. Takéto strechy sú potom, pri nedodržaní pravidiel ich realizácie, náchylné na poruchy. Strechám je nutné rozumieť. Na Slovensku je veľmi veľa firiem, ktoré majú odborníkov v jednotlivých strechárskych profesiách. Sú to „fachmani“, ale aj tak nevedia spraviť dobré strechy. Nimi zrealizované strechy vyzerajú veľmi pekne. Majú prepracované detaily, avšak po čase sa aj napriek profesionálnemu remeselnému spracovaniu začnú prejavovať nedostatky.

dom-s-bazenom-clenita-strecha

O „rýchlokvasených“ firmách, ktoré sú na trhu len s vidinou zisku a pracujú systémom, že „podlezú“ cenu každej cenovej ponuky, už ani nehovoríme. Ich chvatná práca sa na prvý pohľad odlišuje. Strecha nemá vypracované detaily. Vidieť na nej lásku majstrov k silikónu a PUR pene, ktoré sú pre nich záchranným kolesom pre realizáciu každého (trošku zložitejšieho) detailu. Práca chvatná, málo platná. Strechy od takýchto firiem sú rozoznateľné na prvý pohľad a ich nedostatky sa zvyknú prejaviť takmer okamžite.

Zážitok z uplynulého týždňa: Sledujeme rekonštrukciu jedného staršieho domu. Majitelia idú jednoznačne po najnižších cenách. Upozornili sme nemenovanú strechársku firmu na niektoré do očí bijúce nedostatky (že bude kondenzovať vlhkosť nad kúpeľňou v izolácii, že bude voda stekať po omietke, že je žľab namontovaný v opačnom spáde a prechod zo žľabu do kotlíka tvorí len prestrihnutý štvorec s plochou cca 9 cm2). Odpoveď hlavného majstra: „Teče? Neteče! Tak čo?“

 Strechári sa musia vzdelávať. Musia sledovať trendy a dopĺňať si informácie. Väčšina spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú stavebné materiály pre realizáciu strešných plášťov, má zodpovedný prístup k verejnosti. Organizujú množstvo školení za symbolický poplatok alebo zadarmo, na ktorých sa odborná i laická verejnosť môže dozvedieť nielen o novinkách z ich výrobného sortimentu, ale aj o zásadách fungovania i zabudovania produktov do strešného plášťa. Strecha chráni stavbu, celý váš majetok. Nešetrite na nej!

Na záver

Možno dnešný príspevok vyznieva až príliš negativisticky. Nebolo naším cieľom znechutiť vás a pridávať vám na strese. Chceli sme len upozorniť, že v oblasti realizácie striech existujú obrovské problémy, ktoré sa v tichosti tolerujú. Investori, ktorí sa takýmto spôsobom popálili, sa svojimi negatívnymi skúsenosťami nechvália. Zrejme sú si často vedomí aj vlastného podielu viny. Nenechajte sa dobehnúť ani vy. Poučte sa z chýb druhých. Je to oveľa lacnejšie a ušetrí vám to aj množstvo nervov a stresových situácií.

Zbierajte informácie, komunikujte s profesionálmi, konzultujte s nezávislými odborníkmi, najmite si firmy s preukázateľnými skúsenosťami, priplaťte si za kvalitu (ľudí aj materiálov) v správnom okamihu. Majte na pamäti, že životnosť strechy sa rovná životnosti jej najslabšieho článku.

Čo je dobré si zapamätať

  • Vhodný tvar strechy vám pomôže ušetriť množstvo financií už pri jej výstavbe, ale odmení sa vám aj bezproblémovou prevádzkou.
  • Výstavba strechy podľa realizačného projektu od skúseného projektanta bude podstatne jednoduchšia a dá sa očakávať, že aj bez problémov.
  • Za kvalitu si treba priplatiť – platí to aj v prípade stavby novej strechy alebo jej rekonštrukcie. Peniaze, ktoré zaplatíte skúsenej stavebnej firme naviac, sa vám vrátia v podobe spokojnosti s vašou strechou a jej bezproblémovou funkčnosťou desiatky rokov.
  • Z nekvalitných materiálov sa kvalitná strecha nedá vybudovať. Žiaľ, opačne toto tvrdenie vždy neplatí, nakoľko investícia do špičkových materiálov nie je zárukou špičkovej kvality realizácie strechy.

 

Profesionalne poradenstvo strechy

[button style=“btn-default btn-sm“ type=“link“ target=“true“ title=“Vyplniť dopyt pre poradenstvo“ link=“https://krytina.sk/poradenstvo/“ linkrel=““]

 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.