Cesta k novej streche

Na vidieku aj v mestách rastie čím ďalej tým väčšie množstvo pekných rodinných domov, ktoré sa pýšia strechami najrôznejších tvarov, farieb, ale aj parametrov.

V dobe internetu snáď neexistuje záujemca o stavbu či rekonštrukciu rodinného domu, ktorý by si nesadol k počítaču a nezačal blúdiť po sieti. Na webe je množstvo informácií – dôveryhodných, múdrych, ale aj neodborných a vyslovene zavádzajúcich. Ako sa v nich vyznať?

Ak ste čakali, že odpoveďou na túto otázku bude nejaká konkrétna dobrá rada, tak sa nedočkáte. Treba vždy len dobre čítať, používať zdravý rozum a, samozrejme, vyhľadať odborníkov, s ktorými môžete získané informácie odkonzultovať a spoločne pripraviť plán realizácie vašich snov.

Vyvarujete sa tak množstvu problémov, s ktorými sa počas realizácie stavby svojho vysnívaného rodinného domu často stretávame a zároveň získate jasné odpovede na všetky často kladené otázky. Ako sa vyznať v ponuke materiálov? Aká strecha bude pre môj rodinný dom najlepšia? Mám vôbec investovať do toho zateplenia? Prečo? A na čo mi vlastne budú tie strešné fólie?

Cieľom tejto stránky je ponúknuť vám krátky prehľad všetkého, čo vás na ceste k novej streche môže stretnúť.

Realizácia novej strechy

Pokiaľ staviate nový rodinný dom, v rukách máte určite minimálne projekt pre stavebné povolenie. V snahe o úsporu peňazí je na Slovensku bežnou praxou, že si stavebník nenecháva vypracovať realizačné projekty a celú stavbu, vrátane strechy, realizuje stavebná firma alebo stavebník svojpomocne, len na základe projektu pre stavebné povolenie, ktorý je veľmi zjednodušený.

Z projektu je zrejmý len základný tvar strechy, typ strešnej krytiny, umiestnenie klampiarskych výrobkov a skladba strešného plášťa. V lepšom prípade v ňom možno nájsť niekoľko obrázkov detailov, stiahnutých obvykle z webových stránok niektorého z dodávateľov materiálov pre strešné konštrukcie.

Novostavby rodinných domov sú v dnešnej dobe projektované už s ohľadom na zvýšené tepelno-technické požiadavky, takže celý obalový plášť stavby bude projektovaný s požadovanými izoláciami. V takomto prípade sa na strechu veľmi často inštaluje solárna technika, prípadne sa uvažuje aj s rekuperáciou vzduchu v interiéri stavby.

Stavebník, ktorý pristupuje k stavbe svojho rodinného domu rozumne, nešetrí peniaze na nesprávnom mieste.

V čase prípravy stavby si nechá vypracovať realizačný projekt. Realizácia stavby so zvýšenými tepelno-technickými požiadavkami je totiž mimoriadne náročná na riešenie detailov. Tento krok, spolu s výberom vhodnej realizačnej firmy, je pre kvalitu budúcej stavby kľúčový.

Rekonštrukcia alebo oprava strechy

Oprava strechy je relatívne najjednoduchším úkonom. Na svojej streche máte zrejme len nejaký lokálny problém, ktorý chcete opraviť. Obvykle bude stačiť pomerne krátka návšteva zručného majstra, ktorý po obhliadke strechy navrhne riešenie problému a aj ho odstráni. Jednoduchšie opravy je možné riešiť častokrát svojpomocne.

Ak ste majiteľmi staršej nehnuteľnosti, skôr či neskôr budete nútení pristúpiť k jej rekonštrukcii. V tomto prípade si bude potrebné ujasniť odpovede na niekoľko základných otázok:

 • Vymeníte len strešnú krytinu, pričom použijete len poistnú hydroizoláciu?
 • Keď sa už pustíte do výmeny strešnej krytiny, využijete príležitosť a necháte strechu zatepliť?
 • Pustíte sa aj do vybudovania obytného podkrovia?
 • Budete inštalovať aj solárnu techniku?
 • Toľko otázok…

Čo všetko treba zvážiť

Tak teda – pekne postupne: strecha je spravidla dominantným prvkom celého objektu. Tvar strechy určuje vzhľad a celkové architektonické riešenie každej stavby. Farba strechy je potom len doplnkom a dotvára celkovú podobu objektu. Voľba tvaru a farebného riešenia objektu je preto nesmierne dôležitá, aby strecha s celým objektom harmonizovala.

Popri estetickom hľadisku nemožno zabudnúť na najdôležitejšiu úlohu strechy, a to je ochrana celej stavby pred poveternostnými vplyvmi.

Podľa sklonu máme na výber strechy ploché a šikmé. Ploché strechy majú malý spád a možno ich využiť aj na zriadenie pochôdznej plochy, ktorá vhodne doplní obytné priestory domu. Šikmá strecha ponúka možnosť využitia obostavaného priestoru na zriadenie ďalších obytných priestorov.

Oba základné druhy striech je možné zrealizovať tak, aby spĺňali všetky estetické požiadavky majiteľov alebo architektov, boli zaujímavé a fungovali bez problémov.

Tvar strechy

 • 1. hlavná strešná plocha
 • 2. valba
 • 3. polvalba
 • 4. hrebeň
 • 5. odkvapová hrana
 • 6. strešná hrana (nárožie)
 • 7. úžľabie
 • 8. spádová hrana
 • 9. nástupný bod úžľabia
 • 10. štítová hrana
 • 11. strešný lom
 • Sedlová strecha

  Odvádza dažďovú vodu na dve protiľahlé strany. Je ohraničená kolmo stojacimi štítovými stenami, ktoré majú tvar trojuholníka.

 • Valbová strecha

  Je odvodená zo sedlovej strechy. Namiesto štítových stien má však na užších stranách budovy trojuholníkové strešné plochy, ktoré sa nazývajú valby. Hlavné strešné plochy majú na sedlových strechách tvar lichobežníka.

 • Skosená valbová strecha

  Je tiež odvodená od sedlovej strechy. Je to strecha so skosenými valbami, ktoré spravidla siahajú do 1/4 alebo 1/3 výšky strechy.

 • Manzardová strecha

  Odvodená od sedlovej strechy, ktorej strešná plocha je lomená, pričom sklon strešnej plochy v hornej časti je menší ako v dolnej časti. Štítové steny majú v hornej časti tvar trojuholníka a v spodnej časti tvar lichobežníka.

 • Pultová strecha

  Je to v podstate polovičná sedlová strecha. Dažďovú vodu odvádza len na jednu stranu. Táto strecha má jedinú strešnú plochu, ktorá na hrebeni strechy prilieha na zvislú stenu.

 • Plochá strecha

  Strecha, ktorá nemá väčší sklon ako 10°. Minimálny sklon pre ploché strechy sa odporúča 2 % v ploche a 1 % v úžľabí.

 • Stanová strecha

  Je to strecha nad štvorcovým pôdorysom vytvorená štyrmi valbami rovnakého tvaru a veľkosti.

 • Kužeľová strecha

  Ide o strechu vytvorenú strešnou plochou nad kruhovým pôdorysom.

 • Vežová strecha

  Je to strecha, ktorej výška je väčšia než dĺžka strany základne daného objektu.

Strešné krytiny

Krytina je hlavným hydroizolačným systémom každej strechy.

Najpoužívanejšou krytinou šikmých striech rodinných domov je maloformátová skladaná krytina z keramiky, betónu, plechu a pod. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že všetky tieto krytiny majú jednu spoločnú vlastnosť – ako zabudovaný systém neodolávajú tlakovej vode a tlaku vzduchu, z čoho vyplýva, že cez tieto skladané krytiny môže prenikať voda v rôznych skupenstvách, ako aj prúd vzduchu s nečistotami.

Každá skladaná krytina má určený výrobcom svoj bezpečný sklon strechy (BSS), teda najmenší odporúčaný sklon skladanej krytiny, ktorý zabezpečuje nepriepustnosť voči zrážkovej vode bez doplnkových hydroizolačných opatrení.

Stále treba mať na pamäti, že zabudovaný systém ako celok neodoláva tlakovej vode, hnanému dažďu a lietajúcemu snehu, ani tlaku vzduchu pri akomkoľvek sklone. Toto je jeden z dôvodov, prečo je potrebné pod krytinou inštalovať poistný hydroizolačný systém.

Z pohľadu použitého materiálu máme na výber asfaltované šindle, – drevené šindle, škridla keramická, škridla betónová, škridla bridlicová (umelá alebo prírodná), šablóna vláknocementová, šablóna plechová.

Pri výbere konkrétnej krytiny treba rešpektovať odporúčania odborníkov týkajúce sa hlavne vhodnosti krytiny pre naprojektovaný sklon strechy. Ponuka maloformátových krytín je mimoriadne veľká.

Treba si uvedomiť, že cena za krytinu je len zlomkom ceny za realizáciu celej strechy. Ak si necháte vypracovať cenové ponuky na viacero druhov krytín aj so všetkými potrebnými originálnymi doplnkami (okrajové, polovičné škridly, prestupové, vetracie škridly, ukončenia hrebeňa, snehozábrany a pod.), zistíte, že sa líšia relatívne málo, a vy si pri plnení sna o tej vašej korune domu môžete splniť takmer všetky sny.

Na tomto mieste si vás dovoľujeme upozorniť, že pri takej investícii, ako je investícia do novej strechy, je nevhodné šetriť na nesprávnom mieste. Odmenou vám bude plná záruka výrobcu za dodanú krytinu, ale aj pekný vzhľad a funkčnosť vašej strechy aj po rokoch.

Krovy

Každá strecha sa skladá z nosnej konštrukcie a strešného plášťa. Pri plochých strechách je nosnou konštrukciou strop nad najvyšším podlažím, pri šikmých strechách je to najčastejšie drevený krov.

Krovy sú teda nosné konštrukcie zastrešenia, ktoré prenášajú zaťaženie strešného plášťa (dažďová voda, sneh, vietor, prevádzka…) do hlavných nosných konštrukcií budovy.
ž a manipuláciu s materiálmi tak kompenzuje vyššiu cenu za nákup týchto materiálov.

Tepelnoizolačná vrstva

Základnou úlohou tepelnoizolačnej vrstvy je spomalenie odovzdávania tepla v čase. Týmto sa dosiahne udržiavanie teploty vo vykurovanej miestnosti a zmenšuje sa prestup tepla do chladného exteriéru. V letnom období naopak. Toto je nevyhnuté na vytvorenie vnútornej klímy priaznivej pre život obyvateľov domu.

Tepelnoizolačná vrstva musí byť navrhnutá tak, aby znižovala straty pri vykurovaní, zabraňovala prehrievaniu interiéru, zabraňovala tiež tvorbe kondenzácie, tepelných mostov a pod. Správnu hrúbku tepelnej izolácie je nutné nadimenzovať v súlade s platnou legislatívou, rešpektujúc požadovaný teplotný štandard stavby.

Od 1. januára 2021 vstúpili do platnosti najprísnejšie požiadavky tepelno-technickej normy STN 73 0540, ktorá začala platiť 1. januára 2013 a postupne sprísňuje tepelnotechnické požiadavky kladené na stavby s cieľom naplniť stratégiu 20-20-20. Cieľom tejto stratégie je zníženie spotreby energie v budovách minimálne o 20 % do roku 2020, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na minimálne 20 % do roku 2020 a výstavba všetkých nových budov na území Európskej únie po 1. januári 2021 s takmer nulovou spotrebou energie.

V segmente zatepľovania ide vývoj veľmi rýchlo dopredu. Je preto potrebné žiadať od projektantov aktuálne informácie o ponuke izolačných materiálov a v prípade návrhu novej strechy zvážiť ich použitie. Dnes sú na trhu k dispozícii sendvičové panely, ktoré spĺňajú viacero funkcií a montáž strechy s ich použitím je mimoriadne rýchla. Úspora nákladov na montáž a manipuláciu s materiálmi tak kompenzuje vyššiu cenu za nákup týchto materiálov.

Parotesná vrstva

Parotesná vrstva (parozábrana) je vrstva, ktorá má zabrániť prenikaniu vodnej pary z interiéru do strešného plášťa. Je preto umiestnená zo strany interiéru pod tepelnou izoláciou, alebo je zabudovaná v tepelnoizolačnej vrstve. Parozábrana musí byť nainštalovaná vzduchotesne prelepením spojov výrobcom určenými páskami, pretretím izolačnými zátermi, a to v celej ploche, ale aj v napojeniach na ďalšie konštrukcie (stena, strop, podlaha, všetky prestupy elektroinštalácií atď.).

Každý nedostatok pri inštalácii parozábrany sa prejaví prienikom vlhkosti do tepelnej izolácie a následným zhoršením tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa, ktoré býva sprevádzané zvýšenou vlhkosťou v strešnom plášti a následným vznikom plesní na drevených nosných konštrukciách, čo môže viesť až k poškodeniu statiky krovu.

Poistná hydroizolácia šikmých striech

Poistný hydroizolačný systém je systém, ktorý v prípade poruchy hlavného hydroizolačného systému, alebo s ohľadom na jeho priepustnosť, chráni vrstvy strešného plášťa a podstrešné priestory pred hnaným dažďom, snehom, vetrom a prachom. Pomocný hydroizolačný systém chráni počas realizácie strechy (alebo počas rekonštrukcie krytiny) tepelnoizolačnú vrstvu, prípadne aj iné vrstvy, proti atmosférickej a technologickej vlhkosti.

Vetranie strešného plášťa

V súčasnosti sa pri realizácii šikmých striech veľmi často hovorí o vetraní strešného plášťa. Najčastejšie sa stretávame s vetranými skladbami strešných plášťov.

Účelom vetrania strešného plášťa je výmena vzduchu medzi spodným plášťom a krytinou (klasická strecha) alebo medzi krytinou a tepelnoizolačnou vrstvou (obytné podkrovie). Návrh spôsobu vetrania šikmých striech je individuálnou záležitosťou každého projektového riešenia strechy.

Riadne fungovanie vzduchovej vrstvy strechy je možné dosiahnuť iba jej dostatočným dimenzovaním – navrhnutím dostatočného prierezu privádzacích otvorov pri odkvape a odvádzacích otvorov pri hrebeni, čo závisí od druhu použitej krytiny, skladby strešného plášťa a vzdialenosti privádzacích a odvádzacích otvorov.

Výber realizačnej firmy

Kto bude stavať? Kde hľadať firmu? Ako sa nenechať dobehnúť?

Na Slovensku existuje toľko firiem, ktoré sa tvária, že sú odborníci na všetko… Ak vás niekto začne presviedčať, že ich firma to zvládne v „pohodičke“ bez projektu, že tie fólie sú na streche zbytočné, však ich nepoužívali ani naši predkovia, alebo vám ponúknu podozrivo lacné fólie či iné doplnky ku krytine… Utekajte kade ľahšie. Poučte sa na chybách druhých.

Najlepší je výber realizátora vašej strechy na základe výberového konania. Naskenujte projekt vašej strechy a pošlite ho niekoľkým firmám špecializujúcim sa na realizáciu striech. Na internete ich nájdete množstvo.

Okrem samotnej cenovej ponuky odporúčame vyžiadať si aj platobné a záručné podmienky, termín a dĺžku realizácie.

Porovnávajte porovnateľné, teda cenové ponuky s rovnakými alebo podobnými položkami. Častým trikom niektorých firiem je, že úmyselne vynechajú nacenenie niektorých položiek. Ponuka potom vyzerá veľmi výhodne. Počas realizácie strechy sa začnú objavovať položky, ktoré v pôvodnom rozpočte neboli a vy s úžasom zistíte, že z výhodnej ponuky sa stala najdrahšia. Vždy však platí staré známe: Nie sme tak bohatí, aby sme kupovali lacné veci. Pri stavbe domu môžeme kúpiť lacnejšie obkladačky alebo batérie, ale na realizácii strechy sa čo? Nešetrí!

Stavebný dozor

Realizácia strechy je náročný proces, ktorý si vyžaduje dôslednú kontrolu vo všetkých jej etapách od prevzatia staveniska, cez výber dodávateľov, kontrolu dodaného materiálu a jeho súlad s projektovou dokumentáciou, koordináciu jednotlivých prác a kontrolu jej kvality.

Stále nie je niečo v poriadku. Možno vám stále nedajú spať ďalšie otázky? Nie ste zvedaví, kto vlastne odkontroluje kvalitu vykonaných prác? Budete na to stačiť sami? Vyznáte sa do takej miery v danej problematike? Je tu niekto, kto vám v tejto veci pomôže? Stavebný dozor – je odpoveď na vaše otázky.

Záver

Cesta k novej streche nemusí byť strašidelná, pokiaľ sa na ňu dobre pripravíte. Ak by ste potrebovali viac informácií, celej problematike sa do podrobna venujeme v našom e-booku Nová strecha v piatich krokoch, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na našom portáli.

keyboard_arrow_up